IT drift och återkommande service

Vår ambition är att vara den IT partner som tillsätter värde genom smarta lösningar i kombination med en störningsfri IT miljö. IT idag är något som ”bara ska fungera” och detta är något vi uppnår genom en noggrann samt proaktiv planering, tänk och drift.

IT drift

Återkommande och inplanerade servicefönster är en förutsättning för att förebygga incidenter eller andra tekniska utmaningar innan de uppstår.

I slutändan vill vi hjälpa kunderna sänka sina IT kostnader genom högre effektivisering och smarta tekniska val.

Kundanpassad Servicenivå (SLA)

Att välja rätt servicenivå (SLA) är viktigt ur flera aspekter. Detta är en tilläggstjänst till våra andra tjänster och vårt sätt att säkerställa att kundens behov motsvarar kundens förväntningar. Detta är också vår garanti där en fördefinierad inställelsetid uppfylls för dina incidenter och ärenden. Inställelsetiden varierar beroende på kundens val av avtal, incidentens omfång samt påverkan.

Det är därför viktigt att välja ett avtal som motsvarar dina behov. Vi har sett till att kunna erbjuda något som passar alla.