IT drift

Denna tjänst avser all IT drift och service som är knutet till företagets IT-infrastruktur.

Det är enkelt att använda oss som leverantörer till företagets IT drift. Vår rekommendation är att man startar samarbetet med en teknisk analys där vi planerar och blickar framåt på ett proaktivt sätt.

IT drift

Vår ambition är alltid leverera en IT miljö som är snabb, säker och fri från problem. Återkommande servicebesök är en förutsättning för att kunna vara proaktiva och förebygga incidenter eller andra tekniska utmaningar innan de uppstår.

I slutändan vill vi hjälpa kunderna sänka sina IT kostnader genom effektivisering och smarta IT val. Att låta oss sköta den dagliga IT driften ger dig mer tid att fokusera på kärnverksamheten.

Kundanpassad Servicenivå (SLA)

Att välja rätt servicenivå (SLA) är viktigt ur flera aspekter. Detta är en tilläggstjänst till våra andra tjänster och vårt sätt att säkerställa att kundens behov motsvarar kundens förväntningar. Detta är också vår garanti där en fördefinierad inställelsetid uppfylls för dina incidenter och ärenden. Inställelsetiden varierar beroende på kundens val av avtal, incidentens omfång samt påverkan.

Det är därför viktigt att välja ett avtal som motsvarar dina behov. Vi har sett till att kunna erbjuda något som passar alla.