Klienthantering som tjänst

Att låta oss ta hand om företags klientdatorer har stora fördelar.

I denna tjänst sköter vi som leverantör de kontinuerliga systemuppdateringarna av kundens klientdatorer. Vi bevakar också genom automatik vitala värden och komponenter i en dator, som Windows loggar, diskutrymme, CPU belastning, RAM mängd m.m.

Vår erfarenhet har visat att den låga licenskostnaden avseende klienthantering betalar sig genom en mer proaktiv och effektivare IT-support. Resultaten blir både mindre och kortare tekniska fel och supportärenden.

Klienthanteringen innebär:

  • Proaktiv övervakning för varje Windows dator
  • Inventering av alla enheter och dokumentering
  • Tillgång till portal för felanmälan och ärendehantering
  • Patchhantering av systemuppdateringar för Windows
  • Mjukvara för snabb fjärråtkomst
  • Möjlighet till automation som distribution av program
  • En minskning i antal och tid av övriga IT-supportärenden