Nyheter i Microsoft 365 – september

Så går ännu en månad mot sitt slut, och hösten har gjort sitt intåg på riktigt. Microsoft har verkligen satt fart. Det har hänt, och kommer att hända en hel massa saker framåt. Jag har försökt sammanställa alla funktioner nedan uppdelat i olika rubriker så att du enkelt ska kunna hitta det du är intresserad av. En del funktioner är lite mer avancerade och görs för hela organisationen, dessa har jag samlat under rubriken Administratörer.

MAC

2×2 bilder i möten för Safari. Framöver kommer du att kunna visa 2 x 2 deltagare i Safari när du är med i Teams möten.

Möjlighet att ringa 1:1 samtal i Safari kommer att komma. Ska vara klart till siste oktober.

Teams

Forms i Teams-möten. Namnet på Forms kommer att ändras till Polls i möten och chat. Framöver kommer du inte bara att kunna ställa en fråga med fördefinierade alternativ i ett möte. Det kommer att komma ett alternativ som heter word-cloud, som helt enkelt låter deltagare brainstorma ord, gilla andras ord och visa ett word-cloud som är precis som det låter ett moln med alla ord som deltagare föreslaget. Du som presentatör kan avgöra om molnet med ord ska visas i realtid eller om du ska dela med dig i efterhand.

Teams. Dela innehåll från kameran. Riktar du kameran mot t.ex. en whiteboard så kan du välja att dela innehåll från kameran. Kameran identifierar då whiteboarden och zoomar in på det du skriver. Vidare kan du filma whiteboarden från sidan, Teams rätar då upp och zoomar in. Detta gör att du kan visa whiteboarden utan att du själv står i vägen. Du kan också välja att använda en kamera som en dokumentkamera för att dela icke-digitalt material. Beräknas vara allmänt tillgängligt i slutet på oktober.

Teams: Möjlighet att vara med i möten i andra organisationer som anonym deltagare. Som det är nu kan du bara vara med anonymt om du använder webklienten, möjlighet kommer att komma att vara med anonymt även med desktop-klienten.

Teams: Möjlighet att svara på specifika meddelanden i Teams. Klicka på meddelandet du vill svara på, tre prickarna i övre högra hörnan och svara, så får du automatisk en kopia på meddelandet du svarar på.

Teams: End to End kryptering. Möjlighet att slå på kryptering mellan endpoints kommer. Detta kräver dock att Administratörer slår på policyn i admin-center samt att slutanvändare slår på det i klienten. Kontakta oss för mer information.

Teams Room system: Nya funktioner och nytt utseende för Rumssystem. Om ni använder ett Teams Room system så kommer ni att få ny design på pekskärmen som används för att hantera mötet. Framöver kommer man att kunna hantera alla nya funktioner för deltagare som tillkommit. Pinna användare som du vill se, eller välj spotlight för att visa alla deltagare i mötet dessa deltagare. Vidare kan du i deltagarlistan se vilka behörigheter en användare har.

Teams Live Event. Nu äntligen kommer det möjlighet att återstarta ett Teams live event. Tidigare har ett stängt LiveEvent inte gått att återstarta. Om Eventet stängdes på grund av nätverksproblem var det inte så kul tidigare. Då var du tvungen att skicka ut en ny länk till alla deltagare, eller använda URL förkortare att gömma din möteslänk bakom. Nu kommer du att kunna återstarta ett avslutat live-event.

Sharepoint

Hybrid sökfunktion uppdateras. Har du miljö där du använder både egna Sharepoint servrar och Sharepoint Online. För att det ska fortsätta fungera måste man uppdatera konfigurationen innan 1 okt. Kontakta oss för mer information

Möjlighet att associera Hubbar med varandra för att expandera sökfunktionen över flera hubbar.

Möjlighet att infoga inline-bilder i text-avsnitt på Sharepoint-sidor, ger möjlighet att få texten närmre bilden än att dela upp i 2 spalter och lägga bild på ena sidan och text på andra.

Exchange

Uppdatering har gjorts i listan över filtyper som automatiskt blockeras. Numera ingår även iso’, ’.cab’ and ’.jnlp’ filer bland filer som automatiskt blockeras.

Microsoft 365 generellt

Microsoft Lists, numera kan listor synkroniseras så att de är tillgängliga offline. Detta kommer att underlätta när man har större listor, då det kommer att bli lättare att kunna ändra vy, filtrera eller gruppera även större listor. Vidare kommer det att skapa mindre nätverkstrafik.

Microsoft Lists: Delningslänkar, möjlighet att dela listor till andra användare likt hur du delar filer och mappar.

Insights i Microsoft 365 ändrar namn till Microsoft Viva. Idag får du med jämna mellanrum mail som berättar om dina vanor och hur effektivt du arbetar. Dessa kommer att få ny design och kommer att heta Microsoft Viva, eftersom detta kommer att flyttas in i Microsoft Viva som är Microsofts nya plattform för att öka engagemanget bland medarbetare. Microsoft kallar det själva: en medarbetarupplevelse som för samman kommunikation, kunskap, utbildning, resurser och insikter. Du kommer att få höra mer om Viva framöver!

Excel Power View pensioneras. Power View använde Silverlight som är ett tillägg till webbläsaren och som inte längre supportas. Microsoft hänvisar till Power BI istället.

Editeringsverktyg för foton i OneDrive. Enklare redigering av bilder kommer att kunna göras för bilder som ligger i OneDrive. Redigeringen kommer att göras via enklare reglage och innefattar att kunna beskära, ändra exponering m.m. Till en början endast för JPEG, inom kort även PNG bilder. Klart till i slutet på oktober.

Forms: Nya möjligheter att sortera undersökningar och skapa kollektioner.

Administratörer

Teams – Åtkomst till Realtids- data för möten i Teams admin center. Denna funktion är för närvarande i PreView och kommer att kräva en add-on licens framöver. Funktionen är tänkt att underlätta felsökning när Teams möten inte fungerar som tänkt.

Teams – Rättigheter Kanaler. Om man använder privata kanaler skapas en separat Sharepoint site för den kanalen. Att hantera rättigheter för denna Subsite ska göras från Teams. Framöver kommer möjligheten att ändra rättigheter i Sharepoint att tas bort.

Teams – Preview användare:. Indikator för användare som är i Public Preview. Användare som är i Public Preview får tillgång till nya funktioner före andra användare. För att se att en användare har tillgång till Public Preview kommer ett litet P att läggas till på din avatar.

Teams: Operator Connect. Möjlighet att direkt från admin-centret välja en operatör för Voice för att på så sätt enkelt koppla på Telefoni i Teams. Tanken är att ytterligare förenkla möjligheten att få Telefoni direkt in i Teams. Extra licenser från Microsoft för att hantera växel kan tillkomma.

Exchange: Classic Exchange Admin Center vyn pensioneras. Den nya vyn kommer att ta över från och med 1 sep 2022.

Exchange: Från 1 okt 2022 kommer Microsoft att helt ta bort Basic Autentisering. Idag har Microsoft tagit bort det från protokoll som inte används. 1 okt 2022 tar man bort det helt. För att få lite mer information om vad de olika punkterna betyder så kan du läsa mer här:


Vi på Essensus jobbar dagligen med Office 365 och kan erbjuda utbildningar, genomgång av vad som finns i Office 365 och hur du kan dra nytta av det. Vidare ser vi till att era datorer är uppdaterade och fungerar som de ska. Hör av dig till oss!

Kategorier: Microsoft 365