Nyheter i Microsoft 365 – oktober

Nyheter i Microsoft 365 – oktober

Här kommer sammanställningen över alla förändringar som gjort eller är på gång i Microsoft 365 plattformen. Det är väldigt mycket, både smått och stort som händer. Speciellt administratörs-delen är lite större denna gången, något som tyder på större backend förändringar som kan påverka vardagen för oss som hjälper kunder att anpassa sig till de förändringar som görs.

Outlook Win

Äldre versioner av Outlook kommer inte att kunna ansluta mot Microsoft 365.

Från 1 nov kommer man inte längre att kunna ansluta till tjänster i Office/Microsoft 365 med versioner äldre än nedan:

Office 2013 version 15.0.4940.9999 och äldre

Office 2016 version 16.0.4599.9999 och äldre

Microsoft 365 Apps for Enterprise version 1705 och äldre

Microsoft 365 Apps for Business version 1705 och äldre

Dags att uppgradera om du ligger på någon av dessa versioner och vill fortsätta kunna ansluta mot tjänster i Microsoft 365. Kontakta oss för mer information om hur du ska uppdatera.

Outlook och LinkedIn. Det blir inte längre ett krav att knyta sitt LinkedIn konto för att se information från LinkedIn kopplad till information om en användare. Om du håller muspekaren över en användare i Outlook får du upp en LinkedIn symbol, tidigare har det varit tvunget att länka sitt konto för att få information i denna flik. Framöver kommer publik information att visas, vill du ha privat information baserat på att du är kontakt med personen måste du fortfarande knyta ditt konto.

Exchange

Arkivering Mailboxar som tidigare haft obegränsad arkivering får nu ett tag på 1,5 TB som inte kommer att kunna utökas. Denna arkiveringsfunktion är bara för personliga mailboxar.

Teams

Power BI app kommer att bli tillgänglig för Teams. Det blir enklare att dela och hitta rapporter i Teams. Utrullning påbörjas i november och slutförs sent i december. Appen kommer att installeras automatiskt om Power BI tillåts i Teams admin portal och man slår på automatisk installation i Teams admin center. Auto-install görs första gången användaren besöker PowerBI portalen.

Ny söksida i Teams. Microsoft lanserar en ny söksida i desktop-versionen av Teams. Den ska med AI göra det enklare att hitta innehåll, personer och meddelanden med fler filtreringsfunktioner. Denna börjar rullas ut tidigt i november och beräknas vara klar i mitten på november.  

Ny dedikerad meny för möteslayout Alternativ för att ändra vy i möten mellan Galleri, Stort Galleri och tillsammans-läge kommer att hamna i en egen dedikerad meny.

Anpassad Lists mall Företag kommer att kunna skapa egna Lists-mallar som är specifika för just ert företag. Har ni Lists som är återkommande för t.ex. projekt kan du skapa mall för detta. Funktionen ska vara tillgänglig till i mitten på november.

Musik-läge Nytt läge för att dela Musik i ett möte. Påverkar ljudkvaliteten i mötet.

Ändring av antal deltagare i stora galleriet  Stora galleriet får stöd för upp till 96 deltagares video.

Stöd för Teams på Android Teams appen för Android kommer ta bort stöd för enheter med Android 7 och lägre. Stöder kommer att plockas bort med början för Android 5 i mars 2022 för att sedan ta bort 6 i juli och 7 i september 2022.

Uppspelningshastighet för inspelade möten Möjlighet kommer att finnas att justera uppspelning av inspelade möten mellan 0,5x till 2x.

Möjlighet att ändra bakgrund i webversionen av Teams-klienten. Lägg suddig bakgrund eller sätt en bild som bakgrund även i webklienten.

Lägg på etiketter för sekretess från mallar Om du skapar Team från en mall kan du också inkludera etiketter för sekretess på Teamet och dess resurser.

Sharepoint och Onedrive

Etiketter för kvarhållning. För att skapa en konsekvent upplevelse kommer filer som markerats med etikett där filen ska bevaras under en viss period numera att kunna tas bort av en användare, och hamnar då istället i biblioteket för bevarande, på samma sätt som OneDrive fungerar. Det kommer att gå att återgå till standardinställning, att användaren inte alls kan ta bort filen i Sharepoint, men detta kommer att kräva en manuell inställning.

Nya mallar för Sharepoint-siter Det kommer nya site-mallar för detaljhandel, välgörenhet och hälso- och sjukvård. Du kommer åt dessa mallar genom att skapa en webbplats och sedan gå på inställningar och använda en webbplatsmall.

App-bar på Sharepoint startsida Kan tillfälligt vara otillgänglig under perioder fram till mars 2022. App-baren hittar du längs till vänster på Sharepoint startsida.

Taggning av bilder Laddar man upp bilder till Sharepoint bibliotek skapas också automatiskt en kolumn för taggar. Denna ersätts från att vara read-only till att vara en kolumn som är ändringsbar för slutanvändare. Nya kolumnen heter Image Tags på engelska istället för Tags och flows måste anpassas till denna nya kolumn.

Ny site wizard, ny upplevelse En uppdaterad upplevelse om man ska skapa nya Sharepoint siter. Det ska bli enklare för den som skapar att förstå roller och rättigheter.

Övrigt

Excel 4.0 makron stängs av som standard. För att höja säkerheten kommer makron som är gjorda i Excel 4.0 att stängas av som standard. Inställningen Aktivera Excel 4.0-makron när VBA-makron är aktiverade kommer som standard att vara avbockad. Det kommer att gå att bocka i den igen om så önkas. Förändringen rullas över tid och beräknas vara klar i slutet på december.

Power Apps och lists Power apps kan nu visa bilder från bild-kolumnen i lists.

Office paketet i Windows Kommer att få en sektion för rekommenderade filer. Denna funktion har funnits sedan innan på webben och använder AI för att föreslå dokument som det är troligt att du är intresserad av att arbeta med.

Microsoft Forms Planerad migrering av data som visas i flik 3, ”Delade med mig”. Data migreras från USA till Europa och detta pågår mellan 13 nov till 13 dec, 2021.

Viva learning Nyttverktyg från Microsoft som är en lär-plattform med integration till övriga Microsoft 365. Denna plattform kommer att finnas tillgänglig för alla från och med tidig november.5

Viva Praise historik Om du får beröm eller praise av någon eller ger till någon annan så kommer man kunna se historik för detta 6 månader bakåt i tiden. Detta kommer att inkluderas i Viva Insights appen i Teams.

Administratörer

Exchange

Förhöjd säkerhet Microsoft höjer säkerheten och kommer inte att släppa igenom mail som med hög säkerhet klassas som SPAM, oavsett vad dina regler och vitlistningar säger. Är Microsoft säker på att mail är SPAM kommer dessa att läggas i karantän oavsett om du har skapat transportregler som vitlistar domäner eller IP-adresser. Detta eftersom man anser att många har skapat för breda regler som släpper igenom alltför mycket. Då man är relativt säkra på sina klassificeringar och har testat detta stegvis gör man därför denna ändring.

Som administratör är det möjligt att man använt dessa regler för att släppa igenom SPAM i samband med Phishing simuleringar. Där rekommenderas man istället att använda Advanced Delivery policy för att släppa igenom dessa. Med detta nya verktyg säkerställs dessutom att Phishing simulering klassificeras på rätt sätt och inte dyker upp som potentiella hot.

Basic Authentication tas bort Basic autentisering har tagits bort på protokoll som inte används. Från 1 okt 2022 kommer man att ta bort basic autentisering även från protokoll som används, undantaget SMTP Auth, som kommer att kunna återaktivera det även efter okt 2022.

Tidigt 2022 kommer man att temporärt slå av Basic Auth under en period på 12-48 timmar. Under tiden det är avaktiverat kommer klienter som använder basic autentisering inte att fungera. Ställer detta till problem kan admin återaktivera det snabbare genom självbetjäningsverktyg som finns beskrivna här:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/basic-authentication-and-exchange-online-june-2021-update/bc-p/2599824#M31057

Detta är ett sätt för Microsoft att låta dig se vad detta kommer att påverka under en kortare period och hjälpa dig att förbereda för sluta använda basic auth.

Meddelandespårning. Det har tidigare meddelats att meddelandespårning kommer att försvinna från säkerhetscentret och flyttas till Exchange Admin Console. Detta kommer att fördröjas och förväntas klart mot slutet av November.

Mailbox forwarding Har du mailboxar som vidaresänder mail till Onpremise servrar och som i sin tur sedan skickar mail vidare ut på internet så behöver man se över och skapa Sender Rewriting Scheme SRS på connectors mot On Prem för att säkerställa leverans. Detta för att SPF ska fungera vid leverans till externa servrar.

Förenklad DKIM konfiguration Ny portal för att enklare kunna konfigurera DKIM. Detta är ett led i att säkra upp era domäner och förenkla för mottagare att säkerställa att det är ni som skickat mail, samt att tillsammans med DMARC få rapporter över vilka som sänder mail från era domäner. Kontakta oss för mer information och hjälp.  https://security.microsoft.com/dkimv2 

Övrigt

Etiketter och policys för känslig information. Om man arbetar med automatisk genomsökning efter känslig information (Ex. Vis data loss prevention, Information governance eller liknande) kan man arbeta med värden för hur många träffar som tillåts i ett dokument. Högsta värde kommer att justeras till 500. Har man satt värden över 500 kommer dessa inte att matcha och behöver därför justeras. Önskar man matcha på dokument med mer än 500 ska man sätta 500 eller Alla instanser.

Dynamiska policy scopes och etiketter Dynamiska policy scopes underlättar för att dynamiskt hitta och tilldela principer för t.ex. kvarhållning till en Dynamisk grupp av användare, Sharepoint siter eller Microsoft 365 grupper. Policy kopplas till egenskaper eller attribut.

Problem att ansluta till OneDrive Personal via Office.com En del användare kommer inte åt sin OneDrive från Office.com. Om detta inte fungerar kan man behöver gå in via sin Tenant-URL och accessa sin OneDrive. Efter att ha gjort detta en gång skrivs UPN till OneDrive in i Azure och det ska fungera igen. Detta gäller specifikt användare som ändrat sin UPN under tiden Sep 18, 2021 till okt 2, 2021.

Lagring av Planner tasks Uppgifter som är tilldelade till en användare kommer att sparas som en kopia i användarens Exchange-mailbox. Detta görs för att förbereda för bättre integration med to-do och även för att möjliggöra e-discovery.

IT support

IT support

Vår extraordinära hjälpsamhet lyser kanske som starkast igenom vår support. Vi har lagt stort fokus på att forma denna tjänst så att du som kund kan få hjälp med dina IT problem på ett snabbt och effektivt sätt.

Att använda oss som stöd för dina vardagliga IT problem ger dig möjligheten att lägga större fokus på din egen verksamhet.

Kundanpassad Servicenivå (SLA)

Att välja rätt servicenivå (SLA) är viktigt ur flera aspekter. Detta är en tilläggstjänst till våra andra tjänster och vårt sätt att säkerställa att kundens behov motsvarar kundens förväntningar. Detta är också vår garanti där en fördefinierad inställelsetid uppfylls för dina incidenter och ärenden. Inställelsetiden varierar beroende på kundens val av avtal, incidentens omfång samt påverkan.

Det är därför viktigt att välja ett avtal som motsvarar dina behov. Vi har sett till att kunna erbjuda något som passar alla.

IT företag i Ystad

Idag utgår vi från Malmö, Svedala och Ystad och är huvudsakligen verksamma i södra Skåne. Baserat på detaljer i kundernas förfrågan så har vi även möjlighet att ta uppdrag som är geografiskt oberoende.

Fyll i formuläret till höger eller ring oss för att veta mer!

IT leverantör i Ystad

IT bolag i Ystad

Idag utgår vi från Malmö, Svedala och Ystad och är huvudsakligen verksamma i södra Skåne. Baserat på detaljer i kundernas förfrågan så har vi även möjlighet att ta uppdrag som är geografiskt oberoende.

Fyll i formuläret till höger eller ring oss för att veta mer!

IT tjänster i Skåne


Essensus är för närvarande verksamt i södra Skåne och vi välkomnar nya kunder från Malmö, Lund, Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Här är ett utdrag av de vanligaste IT uppdragen vi utför:

  • IT-drift med återkommande serviceavtal
  • Servicedesk/Helpdesk med SLA
  • Serveradministration, backup och virtualisering
  • Nätverksinfrastruktur
  • Digitalisering av företag
  • Automation och integration av system