IT-chef som tjänst

Tjänsten för företaget där vi är delaktiga och drivande i utvecklingen av bolagets IT-miljö, digitala arbetssätt och digitaliseringsinitiativ. Vi kan exempelvis utvärdera befintliga lösningar, skapa målbild för digitalisering och projektleder förändringsarbete.

Vi ser inte IT-chef som tjänst som en resurs eller person utan som ett paket. Ett paket med hela Essensus erfarenhet i form av olika profiler och kompetenser.

  • Säkerställer att IT-driften fungerar optimalt
  • Säkerställer att IT-avtal efterlevs
  • Säkerställer vidareutvecklingen av företagets IT-miljö
  • Budgeterar och presenterar inför ledningsgrupp
  • Digitaliseringsrådgivning

Med oss i ryggen får ni dessutom tillgång till ett viktigt bollplank för strategiska råd avseende bolagets tekniska frågor.

Kontakta oss, vi lyssnar gärna på era behov.