Bolaget är för närvarande verksamt i södra Skåne med kontor i Ystad och Svedala men vi har även möjlighet att ta uppdrag som är geografiskt oberoende.

Vår ambition är att vara den IT partner som tillsätter värde genom smarta IT lösningar i kombination med en störningsfri IT miljö. IT idag är något som ”bara ska fungera” och detta är något vi uppnår genom en noggrann samt proaktiv planering, tänk och drift.

Vi har en gedigen expertis inom alla stora delar som berör IT-infrastruktur. Idag utför vi uppdrag inom klienthanteringserverdriftuppsättning och konfiguration av nätverkvirtualiseringautomationdigitalisering av företag samt backup.

Ett ypperligt sätt att lära känna oss som leverantörer är att börja med enkla och tydligt definierade konsultuppdrag. Nedan finner du några av de vanligaste tjänster som vi idag utför för våra kunder.

Prova oss gärna som IT konsulter, du lär inte bli besviken!