Generellt om våra konsulttjänster

Essensus består och drivs av lösningsorienterade människor med ett brinnande intresse och nyfikenhet för teknik. Det finns därför få IT uppdrag som vi inte kan ta oss an.

Vår ambition är att vara den IT partner som tillsätter värde genom smarta IT lösningar i kombination med en störningsfri IT miljö. IT idag är något som ”bara ska fungera” och detta är något vi uppnår genom en noggrann samt proaktiv planering, tänk och drift.

Vi har en gedigen expertis inom alla stora delar som berör IT-infrastruktur.

Idag utför vi uppdrag inom serverdrift, klienthantering, nätverk, virtualisering, digitalisering, automation och systemintegration samt backup.


Prova gärna våra IT konsulter.
Du lär inte bli besviken!

Ett ypperligt sätt att lära känna oss som leverantörer är att börja med enkla och tydligt definierade konsultuppdrag. Nedan finner du några av de vanligaste tjänster som vi idag utför för våra kunder.