IT service

Det är enkelt att använda oss som leverantörer för företagets återkommande eller löpande IT service. Vår ambition och den slutgiltiga målet är att alltid leverera en IT miljö som upplevs som både snabb, säker och fri från problem och då måste man planera och agera proaktivt.

Återkommande servicebesök är en förutsättning för att vi som IT leverantör ska på ett proaktivt sätt förebygga incidenter eller andra tekniska utmaningar.

Kundanpassad Servicenivå (SLA)

Att välja rätt servicenivå (SLA) är viktigt ur flera aspekter. Detta är en tilläggstjänst till våra andra tjänster och vårt sätt att säkerställa att kundens behov motsvarar kundens förväntningar. Detta är också vår garanti där en fördefinierad inställelsetid uppfylls för dina incidenter och ärenden. Inställelsetiden varierar beroende på kundens val av avtal, incidentens omfång samt påverkan.

Det är därför viktigt att välja ett avtal som motsvarar dina behov. Vi har sett till att kunna erbjuda något som passar alla.

Att använda oss som stöd för dina vardagliga IT problem ger dig möjligheten att lägga större fokus på din egen verksamhet.