IT support för företag

Vår extraordinära hjälpsamhet lyser kanske som starkast igenom vår IT support. Vi har lagt stort fokus på att forma vår support tjänst så att du som kund kan få hjälp med dina IT problem på ett snabbt och effektivt sätt.

Att använda oss som stöd för dina vardagliga IT problem ger dig möjligheten att lägga större fokus på din egen verksamhet.


IT support utöver det ”vanliga”
Vi finns här för dig!
Kundanpassad Servicenivå (SLA)

Att välja rätt servicenivå (SLA) är viktigt ur flera aspekter. Detta är en tilläggstjänst till våra andra tjänster och vårt sätt att säkerställa att kundens behov motsvarar kundens förväntningar. Detta är också vår garanti där en fördefinierad inställelsetid uppfylls för dina incidenter och ärenden. Inställelsetiden varierar beroende på kundens val av avtal, incidentens omfång samt påverkan.

Det är därför viktigt att välja ett avtal som motsvarar dina behov. Vi har sett till att kunna erbjuda något som passar alla.