WiFi som tjänst (trådlöst nätverk)

Lösningen passar till företag som behöver ett kraftfullt, säkert och pålitligt trådlöst nätverk utan kompromisser. Med andra ord, en perfekt lösning för dig som föredrar enkelhet och funktionalitet.

Följande ingår:

  • En kraftfull och modern accesspunkt (1750 Mbit/s)
  • Grundkonfiguration för ett arbetsnät och ett gästnät
  • Uppdateringar, övervakning och support
  • Fulla garantier under avtalsperioden

Från 350 kr / månad och kontorTillval

För större kontor och/eller fler användare kan hyrlösningen enkelt kompletteras med flera accesspunkter.

Från 200 kr / månad och accesspunktSe gärna våra andra nätverkstjänster: Brandvägg som tjänst