Essensus – WiFi som tjänst (trådlöst nätverk)

Lösningen passar till företag som behöver ett kraftfullt, säkert och pålitligt trådlöst nätverk utan kompromisser. Med andra ord, en perfekt lösning för dig som föredrar enkelhet och funktionalitet.

Följande ingår:

  • Kraftfull och modern accesspunkt
  • Analys av förutsättningar och grundkonfiguration
  • Uppsättning av ett arbetsnät och ett gästnät
  • Uppdateringar, övervakning och support


Essensus – Extra Accesspunkt (Tillval)

För större kontor och/eller fler användare kan hyrlösningen enkelt kompletteras med flera accesspunkter.Se gärna våra andra nätverkstjänster: Brandvägg som tjänst