Att köpa IT som tjänst

Det är enkelt att se att vi rör oss mot en värld där man köper produkter och tjänster till fasta och löpande månadskostnader.

Vi erbjuder moderna tjänstepaketeringar och tjänstepaket av IT lösningar som anpassas efter kundens specifika behov. Att köpa IT som tjänst är ett modernt tankesätt där man enbart betalar för den faktiska förbrukningen.

Nätverk som tjänst

Vi har både trådlösa och fasta lösningar som tillsammans formar hela företagets nätverksinfrastruktur. Läs mer här.Arbetsplats som tjänst

Vår arbetsplats som tjänst paketering gör det enkelt för dig att förutse och budgetera kostnader. Du behöver inte oroa dig för oförutsedda utgifter. Vi tar hand om alla dina enheter och vi har inkluderat all service, drift och support.Office 365 tjänster

Beställ Office 365 av oss inklusive teknisk support och administration av konton för dina användare. Allt till en fast månadskostnad. Läs mer här.Systemintegration

Begreppet systemintegration innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. Att ha olika system prata med varandra innebär stora fördelar för företag. Man blir effektivare och de interna processerna kan snabbas upp samtidigt som man minskar risken för mänskliga inmatningsfel. Läs mer här.Webroot Antivirus

Dagens hot är mer komplexa är någonsin, något som ställer krav på modernare skydd. Webroot Antivirus är ett effektivt, snabbt och modernt program som använder cloud teknik med hög bearbetningskraft för att identifiera de senaste hoten.