Nyheter i Microsoft 365 – februari 2022

Nyheter i Microsoft 365 – februari 2022

Så var det dags igen, dagarna bara springer iväg. Positivt är att ljusa delen av dygnet blir längre och längre och värmen börjar komma tillbaka. Helt underbart härligt!

Som ni säkert sett hälsar vi vår nya senior partner Pontus välkommen. Han har lång erfarenhet och har precis som oss andra varit med i IT-branschen i 20-talet år. Pontus brinner för det vi kallar verksamhetsnära IT, rent konkret innebär det den delen av IT som kan förenkla vardagen för ert företag och automatisera rutiner och processer, där Microsoft 365 är ett multiverktyg för att åstadkomma detta.

Teams

Taggar standardinställning i Teams för att hantera taggar har varit att endast ägare får skapa taggar. Ny inställning blir att ägare och medlemmar får hantera taggar. Administratörer kan ändra denna standardinställning och sätta den som man vill ha den.

Live-Undertexer Undertexter i Teams möten som textas i realtid. Upp till 28 språk kan textas, bland annat Svenska. Detta underlättar på många sätt, sitter du t.ex. i en bullrig miljö underlättar det för att hänga med i mötet.

Autodetect musik Teams klienten får en inställning för att känna igen musik och när musik upptäcks kommer man automatiskt få förslaget att ändra till HiFi mode som stänger av brusreducering. Som standard har Teams brusreducering påslaget och detta filtrerar bort en stor del av musiken.

Anpassning Chatfönster Möjlighet kommer att slå på compact läge där du får plats med 50% fler chatmeddelanden i chatfönstret.

Gästfunktionen uppdateras Som gäst kommer det framöver bli lättare att hantera de organisationer där du är gäst. Funktion för att lämna organisation kommer att finnas samt funktion för att dölja de organisationer där du är gäst. Du kan också välja att tacka nej till att bli inbjuden som gäst i en organisation.

Möjlighet att bjuda in medarrangörer Framöver kommer man kunna bjuda in upp till 10 medarrangörer till möten. Medarrangörer kommer att kunna göra allt utom skapa Breakout rooms, visa och hantera närvaro-rapporter, hantera mötesinspelningar, redigera mötesinbjudan, ta bort och ändra rollen som organisatör

Sharepoint och Onedrive

DropDown-list för att ändra dokumentbibliotek Microsoft introducerar en ny dropdown-list för att byta mellan dokumentbibliotek på en Sharepoint-site. Se nedan för bild över hur det kommer att se ut.

Stavning och grammatik Sharepoint får stöd för stavning och grammatik i editeringsläge

OneDrive Native klienter för ARM och Apple Silicone lanseras Preview lanseras inom kort

Ny bläddringsvy för dokumentbibliotek som är Teamskopplade Framöver kommer man att se vilka mappar som är kopplade till kanaler i Teams på Sharepoint-siter som är kopplade till Team. Se nedan

Ny ingång till lists på Sharepoint startsida En ny ikon kommer att läggas till på Sharepoint startsida för att man enkelt ska kunna gå direkt till sina Sharepoint listor. Se bilden

Övrigt

Delning av Whiteboard med externa gäster För närvarande kan du inte använda Whiteboard med externa gäster. Whiteboard-filer kommer framöver att delas från OneDrive med en temporär access för gäster, vilket innebär att under mötets gång kan alla dela åtkomst och medverka till att rita på whiteboarden oavsett om du är en del av organisationen eller inte. Filen delas inte med deltagarna, utan temporär access ges endast så länge mötet varar. Går att stänga av i Powershell, men då kommer extern delning av whiteboard fortsatt vara avstängd. Har du spärrat access för externa användare till OneDrive behöver man aktivera detta eller ge access för OneDriveLoopSharingCapability för att detta ska fungera. Kontakta oss för hjälp.

Forms integration med Bookings Bookings är en applikation som kan användas för att skapa en bokningssida för tjänster. Erbjuder du tjänster där du kan dela in dagen i olika pass som skulle kunna vara bokningsbara via en kalender så är bookings en fantastisk applikation som kopplar till din outlook. Nu finns också möjlighet att skicka en bekräftelse på en bokning där du bifogar ett formulär att fylla i innan besöket. Det som fylls i kan sedan delas med den som ska utföra behandlingen.

Booking flyttar ner i licenser Booking kommer att finnas tillgängligt från och med E1 och Business Basic framöver.

Uppdatera dina ToDo klienter Som vi tidigare nämnt kommer backend till ToDo att uppgraderas. För att detta ska fungera och synkroniseringen inte ska skapa dubletter är det viktigt att se till att dina ToDo klienter är uppdaterade.

Microsoft Search Microsoft lanserar en funktion för att söka material som är kopplat till en viss användare. En sökning som enligt Microsoft ska låta dig söka innehåll baserat på en användare och användare baserat på innehåll.

Anslutna mallar Mallar som är anpassade för både Sharepoint och Teams lanseras. Utrullning beräknas vara klar i slutet på mars.

Möjlighet att ändra profil i Office appar på mobilen Genom att klicka på profilbilden kommer man att kunna ändra profil och logga in med annat konto på office appar på mobilen.

Stöd för formatering i Planner Möjlighet att ändra formatering på texten i planner. Rich Text formatering stöder fetstilt och understruket samt bilder i fältet där du beskriver uppgiften.

Blockering av VBA macros i filer som kommer från Internet Tidigare har användare kunna enkelt klicka på en knapp för att aktivera VBA makron i filer. Framöver kommer man att få en banner som varnar för att det man gör kan vara en stor säkerhetsrisk.

Microsoft Search Filter för Microsoft Search uppdateras, det är framför allt filtyp och senast ändrad som får en uppdatering i gränssnittet. Vidare kan Administratörer skapa anpassade filter och lägga i det vertikala sökfältet. Se nedan:

Administratörer

OneDrive/Sharepoint

Hantera Appar i nya Apps Site Denna funktion hette tidigare applikationskatalogen. Här kan man som administratör ladda upp Sharepoint applikationer som man själva skapat eller hämta in från 3:e-partsleverantör. Man kan välja om de ska finnas tillgängliga i Sharepoint eller Teams eller båda. Dessutom kan man välja om applikationen ska installeras som standard på en nyskapad sida.

Teams

App policys kan knytas till grupper Numera kan administratörer skapa policys för vilka appar som ska finnas i teams och knyta till grupper.

Övrigt

Message center I fortsättningen kommer meddelanden från Message Center inte skickas med automatik till administratörer. Som ny administratör får man mailen under en 4-veckorsperiod och vill man sedan fortsätta ta emot dem måste man välja detta aktivt.

Rapport över powerautomate användande En övergripande rapport på tenant-nivå över vilka flöden som körs och vilka som är inaktuella. Det listas också vilka anslutningar som kräver Premium licenser.

Azure AD Connect Sync Stöd för äldre versioner tas bort. 12 månader efter att en version ersatts slutar Microsoft supporta versionen. Håll Azure AD Connect Sync uppdaterad. Applikationen kan fungera ändå, men Microsoft flaggar för att all funktionalitet kanske inte längre erhålls.

Nyheter i Microsoft 365 – januari 2022

Nyheter i Microsoft 365 – januari 2022

Det blev lite senare denna gång än vanligt, men här kommer den: Sammanställningen över uppdateringarna från Microsoft.

Anledningen till att det dröjt till 7 feb är dubbel: VABruari har börjat. Vinterkräksjuka avlöser feber och corona symptom. Men det har också varit mer än vanligt att hitta på, vilket bara är skoj! Spännande och roligt som sagt, och när vi är inne på det ämnet… Snart kommer vår nästa nyckelspelare att vara på plats också, vi kan knappt bärga oss. Nästa månadsbrev kommer vi att presentera vårt nyförvärv.

Äntligen märks det att ljuset börjar komma tillbaka, morgnarna börjar ljusna igen. Det tackar vi för.

Denna nyhet tar vi med en gång till, den är så viktig! Har du varit inne och begärt flytt? Om inte se nedan:

Microsoft börjar flytta Microsoft 365 core-data till sina Svenska datacenter. Nya kommersiella kunder kommer automatiskt hamna i Svenska datacenter om man har svensk epost och väljer Sverige som region. Befintliga kunder kan be om att bli flyttade fram till juni 2022 och flytten kommer sedan att göras löpande fram till juni 2024. Som Core-data räknas:

Exchange Online mailbox-innehåll

Sharepoint Online innehåll

Filer i OneDrive for Business

Teams chatmeddelanden, kanal-meddelanden, bilder som används i chat, privata meddelanden

Du begär flytt i admin-centret. Inställningar, organisationsinställningar, organisationsprofil och sedan Datahemvist. Det kostar inget och du behöver inte göra något mer, administratören får meddelande när data är flyttad.

Outlook

+Adressering En funktion för att du ska kunna sortera din inbox lättare kommer att aktiveras som standard i mars, redan nu kan du slå på funktionen. Funktionen kallas +adressering, och innebär att du som användare kan lägga till +”valfri tag” till din epostadress. Om jag t.ex. jobbar på abcbolaget och har adress patrik@abcbolaget.se så kan jag om jag vill prenumerera på en adresslista skriva att min adress är patrik+aktietipset@abcbolaget.se när jag prenumererar på nyhetsbrevet från aktietipset. På så vis är det enkelt att sortera alla mail som kommer från aktietipset och lägga dem i en separat folder.

Sökresultat i Win 11 I samband med uppgradering till win 11 tas sökindexet för lokala filer bort. Det kan ta ett tag innan data är indexerat och under tiden kan denna data saknas i sökresultatet. För att se status, markera sökrutan Markera sökrutan i Outlook. Välj Sökverktyg i menyfliksområdet och välj sedan Indexeringsstatus

Nya Outlook upplevelsen på MAC Från och med mitten på februari blir New Mac Experience standard. Utöver nytt utseende kommer också en hel massa nya funktioner, läs mer här: Nya Outlook för Mac (microsoft.com)

Teams

Åtgärder i flikar Åtgärder (T.ex. refresh, öppna webplats, m.m.) som kan göras på flikar kommer att flyttas in i en meny man kommer åt vid namnet på fliken. Se bilden nedan

Musik-läge Vi har tidigare skrivit om ett musikläge. Eftersom teams numera har reducering av bakgrundsljud påslaget som standard så behövs ett läge där detta inaktiveras och man dessutom lägger mer fokus på ljudkvalitet med lägre komprimering. Detektering kommer att göras automatiskt och så här kommer det att se ut om du spelar upp musik:

Aviseringar Funktion introduceras för att slå av aviseringar när man sitter i möte.

Den här funktionen introducerar en inställning som hjälper användaren att stänga av aviseringar under möten.

  • Global inställning för att stänga av aviseringar under alla möten – En användare kan hitta dessa inställningar genom att klicka på ellipsen bredvid sin profilbild -> Inställningar -> Meddelanden -> Möten.
  • Tillåt/stäng av meddelanden via åtgärderna Fler under ett möte – en användare kan aktivera/inaktivera meddelanden per möte via inställningen i Fler åtgärder.

Möjlighet att fästa ett chatmeddelande Har man återkommande frågor i en chat kommer man att kunna nåla fast ett meddelande högst upp i chatten så att detta meddelande är det första man ser då man kommer in i chatten.

Informationsbarriärer Möjlighet kommer att finnas i Teams att sätta regler som skapar barriärer kring vilka som får samarbeta och dela information. Ex. på användning är inom finansvärlden där olika avdelningar kan ha intressekonflikter. Skolor där elever inte ska kunna kontakta varandra. Advokatbyråer där man kanske jobbar med 2 olika klienter där advokaterna inte ska kunna komma åt information om varandras klienter. När detta läge slås på kommer alla nya Teams som skapas att vara stängda. Befintliga Teams som var skapade innan läget slogs på kommer att vara öppna och måste ändras om de ska vara stängda. Funktionen förhindrar möten för att skapas mellan grupperna, direktmeddelanden, oavsiktligt inbjudande till Teamet m.m. Läs mer här: Information barriers in Microsoft Teams – Microsoft Teams | Microsoft Docs

Sharepoint och Onedrive

Uppdaterad OneDrive klient för MacOS12 En uppdaterad klient som integrerar bättre med Finder. Ger enklare åtkomst under platser eller locations i Finders sidebar. OneDrives files on demand-upplevelse kommer också att bli bättre och kännas mer integrerad.

HEIC redigering Möjlighet att utföra enklare redigering av HEIC bilder direkt i OneDrive. Efter redigering och beskärning kommer bilden att sparas som en ny JPG-fil.

Lägga till taxonomikolumner från moderna biblioteksvyer Denna funktion har varit på gång under en längre tid, men kommer att slutföras i slutet på mars. Detta gäller alltså moderna biblioteksvyer, denna typ av kolumner har man kunnat lägga till tidigare genom att vi via ”Fler alternativ” i funktionen ”Lägg till”

Övrigt

Bing sökning söker även i mail Bing har aldrig varit mitt första-val när det gäller sökning. Men visste du att Bing även kan söka i din Microsoft 365 data? Bing kan söka i Teams och Sharepoint idag. Framöver kommer även möjlighet att söka i mailkonversationer. Välj alternativet Arbete så kan Bing söka även arbetsrelaterade konversationer och filer.

Möjlighet att spela in video i Office appen Om man använder Office appen på telefon kan man framöver spela in video som sedan sparas i Stream. Enklare redigering kan också göras i appen.

Microsoft Privacy Management blir Microsoft Priva Tanken med denna produkt är att hjälpa företag att hantera integritetsfrågor, efterleva policys kring personuppgifter och genom popup-rutor i outlook och Teams utbilda användare i vad som är lämpligt och olämpligt beteende i realtid när ex. vis en fil med personuppgifter skickas mellan 2 medarbetare. Det ingår också en portal för att hantera förfrågningar om personuppgifter.

Internet Explorer 11 försvinner Från och med 15 juni 2022 kommer Internet Explorer 11 att försvinna. Användare kommer att hänvisas till Edge. Använd Internet Explorer-läge i Edge för de användare som behöver access till äldre webplatser.

Microsoft Forms Upp till 5 000 000 svar på en undersökning. Tidigare var max antal svar 50 000 per undersökning.

Administratörer

OneDrive/Sharepoint

Admin-rapport för sync OneDrives hälso-instrumentpanel kommer framöver att ha med en avdelning för problem. I denna kan admins ta del av en samlad vy över de synkproblem som slutanvändare stöter på.

Exchange

Avsändare plockas från e-posthuvudet istället för kuvert (DLP) Framöver kommer avsändar-adressen för utvärdering av mail att plockas från e-posthuvudet. Du kommer att kunna ställa detta i policyn och då även välja att fortsatt titta på adressen på kuvertet. Transportregler går redan mot e-posthuvudet.

+Adressering Eftersom det finns en del företag som inte vill använda detta eller har + i befintliga mailadresser så kommer man kunna välja att slå av detta innan det obligatoriska införandet i mars. Har man epostadresser med + i bör man ändra dessa framåt.

Övrigt

Certifikatbaserad autentisering för PowerShell för säkerhets- och efterlevnadscenter Om din organisation för närvarande använder ”Grundläggande autentisering” för programåtkomst måste du migrera till certifikatbaserad autentisering före mitten av februari. Läs här för mer info: Connect to Security & Compliance Center PowerShell using the EXO V2 module | Microsoft Docs

Nyheter i Microsoft 365 – december 2021

Nyheter i Microsoft 365 – december 2021

December snart slut. Tid för reflektion. Galet att 5 månader snart gått sedan jag började på Essensus. Så tacksam för alla våra underbara kunder, det är så kul att hjälpa till med den uppskattning man får. Det är något jag själv känner att jag vill bli bättre på, att uppskatta och visa uppskattning för de där företagen och människorna som anstränger sig liiiite extra för att man ska bli nöjd.

Riktigt kul resa vi gör och det är verkligen viktigt att stanna upp ibland och titta på vad vi gjort och gör. Det är så lätt att bli fartblind. Hoppas att ni fått njuta av lite ledighet och tid tillsammans med släkt och vänner.

Först en riktigt rolig nyhet. Microsoft börjar flytta Microsoft 365 core-data till sina Svenska datacenter. Nya kommersiella kunder kommer automatiskt hamna i Svenska datacenter om man har svensk epost och väljer Sverige som region. Befintliga kunder kan be om att bli flyttade fram till juni 2022 och flytten kommer sedan att göras löpande fram till juni 2024. Som Core-data räknas:

Exchange Online mailbox-innehåll

Sharepoint Online innehåll

Filer i OneDrive for Business

Teams chatmeddelanden, kanal-meddelanden, bilder som används i chat, privata meddelanden

Du begär flytt i admin-centret. Inställningar, organisationsinställningar, organisationsprofil och sedan Datahemvist. Det kostar inget och du behöver inte göra något mer, administratören får meddelande när data är flyttad.

Outlook

Alla möten som skapas blir onlinemöten Med tanke på att vi blir mer och mer mobila och fler och fler arbetar hemifrån kommer alla som skapar möten och har möjlighet att köra Teams eller Skype automatiskt att skapa Teams eller Skype-möten när man skapar möten i Outlook.

Outlook på webben, föreslagna svar och föreslagna ord Outlook kommer att föreslå enkla kortare svar på mail där man tror att det skulle passa. Vill man använda ett av svaren klickar på man dem och sedan sänd. Kommer att finnas även på svenska. Vidare kommer man att få förslag på ord eller information att skriva under tiden man skriver, som när man skriver på mobiltelefoner. Vill man använda föreslaget ord trycker man på TAB eller pil höger. Vill du inte använda förslaget fortsätter man bara att skriva.

Outlook på webben grupp-ikonen förändras Nytt utseende för grupper i outlook web. Ser ut som en mapp idag, kommer att få ett enhetligt utseende med grupper.

Centralt sparad signatur Denna funktion testas, och kommer att bli tillgänglig juli 2022. Signaturer ska sparas centralt istället för lokalt som idag. På så vis har du alltid tillgång till din signatur oavsett enhet.

Teams

Aktivitetsflödet Möjlighet kommer att kunna högerklicka på notifiering för att aktivera/inaktivera alla reaktioner eller stoppa specifika appmeddelanden från att visas i aktivitetsflödet. Idag är det inte ovanligt att viktig information går förlorad eftersom det helt enkelt kommer för mycket information i flödet som är oväsentlig.

Ändring av namn på kanal Om man ändrar namn på en kanal kommer motsvarande mapp i Sharepoint där all information lagras också att byta namn. Så har det inte varit tidigare vilket skapat en del problem med spårning av var information kommer ifrån.

Möjlighet att få upp egen video i helskärm Klicka på din egen bild, på de 3 punkterna. Klicka på Pin for me eller möjligtvis fäst för mig. Vill du återgå till att se den som pratar, klicka på dig själv och välj unpin.

Front-row layout för fjärrdeltagare i Teams Room  En ny layout för Teams room system som heter front-row kommer att finnas för att ge en förstärkt upplevelse av att fjärrdeltagare är närvarande i rummet. Deltagarna kommer att synas i ögonhöjd, en chat-ruta kommer att synas och delade dokument får en ruta i mitten. Se layout nedan:

Möjlighet att delta i möten anonymt från desktop klienten Möjlighet kommer att kunna delta i möten anonymt från desktop klienten. Tidigare har man hänvisat till webklienten för detta.

Musik-läge Möjlighet kommer att finnas att använda högre ljudkvalitet för ljud som sänds i Teams möten. Tanken är att detta ska användas för ex. vis musiklektioner på distans, konserter eller andra tillfällen där man önskar bättre ljudkvalitet. Lansering från mitten av januari och framåt.

Planner stöd för RTF och bilder Stöd för formaterad text (ex. fetstilt och kursivt) samt möjlighet att bifoga bilder till planner-uppgifter. Detta kommer tidigast att bli tillgängligt från mitten av februari.

Snabb-unmute För att öppna tillgång till mikrofonen under en kort stund kan du använda CTRL+Mellanslag eller Option+Mellanslag på MAC. Tillgång till mikrofonen ges bara så länge du håller dessa tangenter nere.

Android-app En uppdatering av appen gjorde att SOS samtal kunde sluta fungera. Den senaste uppdateringen löser detta problem. Håll appen uppdaterad.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att integrera Power BI rapport över dokumentbibliotek Tidigare har du kunnat få tillgång till en PowerBI rapport över dina Sharepoint-listor genom att trycka på Integrera och PowerBI och sedan visualisera listan. Denna funktion kommer nu också för dokumentbibliotek. För att kunna spara visualiseringen och ge användare tillgång till den behöver du PowerBI Pro licens, men vem som helst kan skapa en egen lista med begränsade redigeringsmöjligheter. Automatisera menyn innehåller också möjlighet att skapa regler för vad som ska hända om någon t.ex. lägger till ett dokument. Administratörer kan slå av och på denna funktion i PowerBI admin-center

Delning av ljud och video som inte kan laddas ned  Möjlighet kommer att finnas att skapa delningslänkar som inte tillåter nedladdning av materialet utan bara spelar upp innehållet i en webläsare.

Navigering dokumentbibliotek Nytt sätt att navigera dokumentbibliotek kommer att komma för OneDrive och Sharepoint. När du väljer i t.ex. OneDrive en grupp-webbplats så visas som standard det bibliotek som är standardbiblioteket för webplatsen. Du kan välja ett annat dokumentbibliotek via rullgardins-listen bredvid Documents. Se nedan. Som synes kommer man även att kunna välja siter med dokumentbibliotek via navigationsfältet ute till vänster.

Möjlighet att rita och markera på foton I Onedrive kommer möjlighet att rita och markera på foton för att understryka eller förklara. Se nedan:

Övrigt

Krypterad synkronisering av favoriter m.m. Edge kommer framöver att få support för att kryptera favoriter, autofyll, lösenord m.m. mellan enheter även i Microsoft Business Essentials. Microsoft Business Essentials kommer därmed att få Microsoft Azure Rights Management som ett tillägg i sin licens.

Grupper i Outlook får möjlighet att skicka som grupp Om användaren har rättigheter att skicka som för den specifika gruppen så kommer gruppen att stå som avsändare om man svara på mail i gruppmailboxen. Idag skickar man från sin individuella e-postadress.        

Administratörer

Teams / Sharepoint

Administratörscentret för Sharepoint kan visa kanal-webplatser Sharepoint admincenter har nu uppdaterats med information kring vilka Sharepoint-siter som är kopplade till Teams samt vilka som är skapade för kanaler med egna rättigheter. Lansering från mitten dec till slutet på jan

Exchange Online Protection

Karantänmeddelande för slutanvändare Funktionen för att skicka meddelanden till slutanvändare om att mottaget mail hamnat i karantän kommer inte att finnas i UI för anti-malware policies längre. Funktionen flyttas till karantän-policys och där kan administratörer skapa policys som skickar rapporter på givna intervaller. Tidigare funktion där användaren fick ett mail så fort ett meddelande hamnade i karantän kommer inte att finnas kvar. Standard-policy för karantän skickar bara meddelande till administratörer, önskar du meddelande till slutanvändare måste du skapa en ny policy för detta.

Övrigt

Säkerhetsinställningar för Office-dokument förändras Om administratören satt en policy för vad som får aktiveras i Office-dokument kommer denna policy numera att få företräde före vad användaren valt. Tidigare har användarens val gått före administratörens val, med som ett led i att öka säkerheten och härda miljön kommer man nu i första hand gå på organisationens inställning. Som Admin kan det vara bra att informera användarna och berätta var de ska vända sig vid problem. Lanseras tidigt i feb till tidig maj.

Nyheter i Microsoft 365 – november 2021

Nyheter i Microsoft 365 – november 2021

Så var november strax också avklarat, inte klokt hur fort tiden går när man har roligt.

Hoppas att ni klarat er bra från alla typer av virus, vare sig det är Corona eller virus från smittade on-prem Exchange servrar som cert.se varnade för tidigare denna månad. I vilket fall som är det bara ca 3 veckor kvar innan det vänder och blir ljusare igen, det ser vi fram emot. 😊

Teams

Teams Personal support Framöver kommer du att kunna kommunicera med de som har ett Teams Personal konto. Det betyder att man kommer att kunna starta 1:1 chat med de privatpersoner som har ett Teams konto, vilket i princip är alla med ett Microsoft-konto. Genom att skriva deras e-post eller telefonnummer kommer du att kunna starta en chat.

Det kommer att finnas möjlighet för organisationen att slå av eller på denna funktion. Detta motsvarar att man förr i Skype for Business kunde tillåta kontakt med Skype-användare som hade privata konton. Som standard kommer detta att vara tillåtet.

Utökat stöd för reaktioner med fler emojis Man kommer framöver att kunna reagera med ett val på över 800 olika emojis på andras meddelanden. Välj den som passar din reaktion bäst.

Spegla min video Möjlighet kommer att finnas under enhetsinställningar att spegla din video. Som standard ses min egen video idag som spegelvänd, något som gör det svårt om man t.ex. vill titta på skärmen medan man skriver på en whiteboard. Från Jan 2022 till slutet på feb kommer funktionen för att slå av eller på detta att rullas ut.

Punkt till punkt kryptering Kryptering mellan 2 klienter i 1:1 samtal. Administratörer kan styra om detta får användas i organisationer. Väl påslaget kan man välja i inställningarna för klienten att slå på E2EE (End-to-End Encryption) trafik. Standardfunktioner kommer att fungera medan mer avancerade samtalfunktioner inte kommer att finnas tillgängliga såsom överföring och inspelning. Funktionen har aviserats tidigare men har blivit fördröjd och ska nu vara klar i slutet på dec.

Bakgrunder för Android och Web-klient Stöd för bakgrundsbilder och suddig bakgrund kommer att komma även till Android appen och Web-klienten. Detta finns redan på skrivbord och iOS versionerna.

Teams Room System Teams Room system kommer att få en kontroll för att ändra mellan flera kameror. Har man mer än en kamera ansluten så kommer det att finnas kontroller för att ändra mellan de olika kamerorna.

Sharepoint och Onedrive

Support för Onedrive-klienter Supporten för OneDrive-klienten kommer att synkas med supporten för det aktuella operativsystemet. D.v.s. Win 7 klienten får ingen vidare support. Win 8 har inte heller någon support. Win 8.1 har support fram till 10 jan 2023.

Gallerivy för Sharepoint listor tas bort Om du importerar en Excelfil till en Sharepoint lista har du kunnat visa en galleri-vy för att visa data. Detta tas bort, Microsoft hänvisar istället till Power BI.

Förbättringar i redigering av Sharepoint-sidor Denna förändring rullas ut från början av dec till feb  2022 beroende på i vilken ring ni ligger. Följande kommer att göras:

Ändringar i fokusläge:

  • När du går in i redigeringsläge kommer författare till SharePoint-sidor och nyheter att gå in i fokusläge som tar bort webbplatshuvudet och navigeringen så att författarna kan fokusera på uppgiften att redigera en sida. Användare kan fortfarande avsluta fokusläget manuellt om så önskas.

Ändringar i innehålls- och avsnittsetiketter:

  • Under redigeringen kommer författare att märka nya etiketter som avmarkerade avsnitt och webbdelar så att det blir tydligare för dem att förstå vad som används på sidan.

Ändringar i verktygsfältet webbdel:

  • Författare kommer att märka verktygsfält för webbdelar som går från en lodrät placering till vågrät och åtgärder konsolideras i verktygsfältet för en enda webbdel.

Övrigt

Återkommande automatiserade tester av efterlevnad Microsoft kommer att lägga till automatiserad testning av efterlevnad. Detta innebär att man kan återkommande testa om man lever upp till de standarder som finns fördefinierade hos Microsoft. Till exempel kan man testa om man efterlever ISO27001. Efterlevnad kräver extra licenser. E3 och uppåt har tillgång till grundläggande funktionalitet men E5 och uppåt krävs för automatiserad testning.

Nya mallar för utvärdering av Zero Trust och Dynamics 365 Efterlevnadscentret får nya mallar för Dynamics 365 och Zero Trust.

Microsoft Lists, Stöd för Lookup kolumner, hämta värden från andra listor i Sharepoint Online. Har du till exempel en central lista med kunder kan du hämta kundnamn från den listan genom att lägga till en lookup kolumn och peka den mot din kundlista. När du gör en ny rad i din lista får du välja vilken kund från din centrala lista och kan då även plocka med kolumner för adress och telefon i din nya lista så att de fylls i autmatiskt från den centrala listan när du väljer företaget.

Microsoft lists, stöd för egna mallar Möjlighet att skapa egna mallar som visas när du väljer att skapa en ny lista i lists. Ny mall måste skapas av administratör.

Sökning i konversationer för Office.com och Sharepoint Sökningen för Sharepoint och Office.com kommer framöver även att inkludera resultat för konversationer i en egen flik. Allt för att du ska få en enhetlig upplevelse.

Administratörer

Exchange

Ny visualisering för mailflöde Bilden för mailflöde uppdateras och blir lättare att förstå.

TEAMS

Inbjudningslänkar, stöd för flera språk Det kommer möjlighet för organisationen att skapa policys för att skicka ut inbjudningslänkar till Teams möten på andra språk än användarens standardspråk. En användare har kanske Svenska som språk i Outlook och Teams, med denna inställning kan organisationen bestämma att inbjudan ska vara på engelska istället och göra detta tvingande. Utöver det kan man även lägga med inbjudningar på flera språk efter varandra om så önskas.

Mötesaktiviteter läggs till i granskningsloggen Med den här funktionsuppdateringen kan administratörer visa Teams-mötesaktiviteter i Microsoft 365-granskningsloggen och bättre undersöka specifika aktiviteter i Microsoft 365-tjänster.

Loggar för mötesaktiviteter:

MöteDetail:

Information om Teams-möten, inklusive starttid, sluttid och URL för att ansluta till mötet.

MöteDeldeltagande:

Information om deltagarna i ett möte, inklusive användar-ID för varje deltagare, den tid varje deltagare deltog i mötet och den tid varje deltagare lämnade mötet.

Möjlighet att ställa in anonymt deltagande Administratörer kan styra möjligheten för anonyma användare att delta i ett Microsoft Teams-möte med hjälp av en ny princip per organisatör. Den nya principen per organisatör styrs med parametern -AllowAnonymousUsersToJoinMeeting i Set-CsTeamsMeetingPolicy Detta levereras med Teams PowerShell version 2.6.0 och senare.

Övrigt

Basic Authentication Eftersom Basic authentication tas bort kan du redan nu se en månadsrapport över hur många klienter som använder basic authentication i meddelandecentret. Sök efter Grundläggande autentisering – månadsanvändningsrapport eller Basic Authentication – Monthly Usage Report.

Ändring i Microsoft Secure Score Nya punkter granskas och ingår i förslag som bör åtgärdas. Kontrollera ditt betyg och se över de förslag som ges.

Service Health Under service health kommer det framöver att dyka upp problem som behöver åtgärdas av en administratör innan de blir ett allvarligt problem. Exempel på meddelanden som kommer att visas är:

Användningskvoter som är nära att överskridas

Servicebegränsning på grund av problem på kundsidan

Förfallodatum för kundcertifikat

Nyheter i Microsoft 365 – oktober

Nyheter i Microsoft 365 – oktober

Här kommer sammanställningen över alla förändringar som gjort eller är på gång i Microsoft 365 plattformen. Det är väldigt mycket, både smått och stort som händer. Speciellt administratörs-delen är lite större denna gången, något som tyder på större backend förändringar som kan påverka vardagen för oss som hjälper kunder att anpassa sig till de förändringar som görs.

Outlook Win

Äldre versioner av Outlook kommer inte att kunna ansluta mot Microsoft 365.

Från 1 nov kommer man inte längre att kunna ansluta till tjänster i Office/Microsoft 365 med versioner äldre än nedan:

Office 2013 version 15.0.4940.9999 och äldre

Office 2016 version 16.0.4599.9999 och äldre

Microsoft 365 Apps for Enterprise version 1705 och äldre

Microsoft 365 Apps for Business version 1705 och äldre

Dags att uppgradera om du ligger på någon av dessa versioner och vill fortsätta kunna ansluta mot tjänster i Microsoft 365. Kontakta oss för mer information om hur du ska uppdatera.

Outlook och LinkedIn. Det blir inte längre ett krav att knyta sitt LinkedIn konto för att se information från LinkedIn kopplad till information om en användare. Om du håller muspekaren över en användare i Outlook får du upp en LinkedIn symbol, tidigare har det varit tvunget att länka sitt konto för att få information i denna flik. Framöver kommer publik information att visas, vill du ha privat information baserat på att du är kontakt med personen måste du fortfarande knyta ditt konto.

Exchange

Arkivering Mailboxar som tidigare haft obegränsad arkivering får nu ett tag på 1,5 TB som inte kommer att kunna utökas. Denna arkiveringsfunktion är bara för personliga mailboxar.

Teams

Power BI app kommer att bli tillgänglig för Teams. Det blir enklare att dela och hitta rapporter i Teams. Utrullning påbörjas i november och slutförs sent i december. Appen kommer att installeras automatiskt om Power BI tillåts i Teams admin portal och man slår på automatisk installation i Teams admin center. Auto-install görs första gången användaren besöker PowerBI portalen.

Ny söksida i Teams. Microsoft lanserar en ny söksida i desktop-versionen av Teams. Den ska med AI göra det enklare att hitta innehåll, personer och meddelanden med fler filtreringsfunktioner. Denna börjar rullas ut tidigt i november och beräknas vara klar i mitten på november.  

Ny dedikerad meny för möteslayout Alternativ för att ändra vy i möten mellan Galleri, Stort Galleri och tillsammans-läge kommer att hamna i en egen dedikerad meny.

Anpassad Lists mall Företag kommer att kunna skapa egna Lists-mallar som är specifika för just ert företag. Har ni Lists som är återkommande för t.ex. projekt kan du skapa mall för detta. Funktionen ska vara tillgänglig till i mitten på november.

Musik-läge Nytt läge för att dela Musik i ett möte. Påverkar ljudkvaliteten i mötet.

Ändring av antal deltagare i stora galleriet  Stora galleriet får stöd för upp till 96 deltagares video.

Stöd för Teams på Android Teams appen för Android kommer ta bort stöd för enheter med Android 7 och lägre. Stöder kommer att plockas bort med början för Android 5 i mars 2022 för att sedan ta bort 6 i juli och 7 i september 2022.

Uppspelningshastighet för inspelade möten Möjlighet kommer att finnas att justera uppspelning av inspelade möten mellan 0,5x till 2x.

Möjlighet att ändra bakgrund i webversionen av Teams-klienten. Lägg suddig bakgrund eller sätt en bild som bakgrund även i webklienten.

Lägg på etiketter för sekretess från mallar Om du skapar Team från en mall kan du också inkludera etiketter för sekretess på Teamet och dess resurser.

Sharepoint och Onedrive

Etiketter för kvarhållning. För att skapa en konsekvent upplevelse kommer filer som markerats med etikett där filen ska bevaras under en viss period numera att kunna tas bort av en användare, och hamnar då istället i biblioteket för bevarande, på samma sätt som OneDrive fungerar. Det kommer att gå att återgå till standardinställning, att användaren inte alls kan ta bort filen i Sharepoint, men detta kommer att kräva en manuell inställning.

Nya mallar för Sharepoint-siter Det kommer nya site-mallar för detaljhandel, välgörenhet och hälso- och sjukvård. Du kommer åt dessa mallar genom att skapa en webbplats och sedan gå på inställningar och använda en webbplatsmall.

App-bar på Sharepoint startsida Kan tillfälligt vara otillgänglig under perioder fram till mars 2022. App-baren hittar du längs till vänster på Sharepoint startsida.

Taggning av bilder Laddar man upp bilder till Sharepoint bibliotek skapas också automatiskt en kolumn för taggar. Denna ersätts från att vara read-only till att vara en kolumn som är ändringsbar för slutanvändare. Nya kolumnen heter Image Tags på engelska istället för Tags och flows måste anpassas till denna nya kolumn.

Ny site wizard, ny upplevelse En uppdaterad upplevelse om man ska skapa nya Sharepoint siter. Det ska bli enklare för den som skapar att förstå roller och rättigheter.

Övrigt

Excel 4.0 makron stängs av som standard. För att höja säkerheten kommer makron som är gjorda i Excel 4.0 att stängas av som standard. Inställningen Aktivera Excel 4.0-makron när VBA-makron är aktiverade kommer som standard att vara avbockad. Det kommer att gå att bocka i den igen om så önkas. Förändringen rullas över tid och beräknas vara klar i slutet på december.

Power Apps och lists Power apps kan nu visa bilder från bild-kolumnen i lists.

Office paketet i Windows Kommer att få en sektion för rekommenderade filer. Denna funktion har funnits sedan innan på webben och använder AI för att föreslå dokument som det är troligt att du är intresserad av att arbeta med.

Microsoft Forms Planerad migrering av data som visas i flik 3, ”Delade med mig”. Data migreras från USA till Europa och detta pågår mellan 13 nov till 13 dec, 2021.

Viva learning Nyttverktyg från Microsoft som är en lär-plattform med integration till övriga Microsoft 365. Denna plattform kommer att finnas tillgänglig för alla från och med tidig november.5

Viva Praise historik Om du får beröm eller praise av någon eller ger till någon annan så kommer man kunna se historik för detta 6 månader bakåt i tiden. Detta kommer att inkluderas i Viva Insights appen i Teams.

Administratörer

Exchange

Förhöjd säkerhet Microsoft höjer säkerheten och kommer inte att släppa igenom mail som med hög säkerhet klassas som SPAM, oavsett vad dina regler och vitlistningar säger. Är Microsoft säker på att mail är SPAM kommer dessa att läggas i karantän oavsett om du har skapat transportregler som vitlistar domäner eller IP-adresser. Detta eftersom man anser att många har skapat för breda regler som släpper igenom alltför mycket. Då man är relativt säkra på sina klassificeringar och har testat detta stegvis gör man därför denna ändring.

Som administratör är det möjligt att man använt dessa regler för att släppa igenom SPAM i samband med Phishing simuleringar. Där rekommenderas man istället att använda Advanced Delivery policy för att släppa igenom dessa. Med detta nya verktyg säkerställs dessutom att Phishing simulering klassificeras på rätt sätt och inte dyker upp som potentiella hot.

Basic Authentication tas bort Basic autentisering har tagits bort på protokoll som inte används. Från 1 okt 2022 kommer man att ta bort basic autentisering även från protokoll som används, undantaget SMTP Auth, som kommer att kunna återaktivera det även efter okt 2022.

Tidigt 2022 kommer man att temporärt slå av Basic Auth under en period på 12-48 timmar. Under tiden det är avaktiverat kommer klienter som använder basic autentisering inte att fungera. Ställer detta till problem kan admin återaktivera det snabbare genom självbetjäningsverktyg som finns beskrivna här:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/basic-authentication-and-exchange-online-june-2021-update/bc-p/2599824#M31057

Detta är ett sätt för Microsoft att låta dig se vad detta kommer att påverka under en kortare period och hjälpa dig att förbereda för sluta använda basic auth.

Meddelandespårning. Det har tidigare meddelats att meddelandespårning kommer att försvinna från säkerhetscentret och flyttas till Exchange Admin Console. Detta kommer att fördröjas och förväntas klart mot slutet av November.

Mailbox forwarding Har du mailboxar som vidaresänder mail till Onpremise servrar och som i sin tur sedan skickar mail vidare ut på internet så behöver man se över och skapa Sender Rewriting Scheme SRS på connectors mot On Prem för att säkerställa leverans. Detta för att SPF ska fungera vid leverans till externa servrar.

Förenklad DKIM konfiguration Ny portal för att enklare kunna konfigurera DKIM. Detta är ett led i att säkra upp era domäner och förenkla för mottagare att säkerställa att det är ni som skickat mail, samt att tillsammans med DMARC få rapporter över vilka som sänder mail från era domäner. Kontakta oss för mer information och hjälp.  https://security.microsoft.com/dkimv2 

Övrigt

Etiketter och policys för känslig information. Om man arbetar med automatisk genomsökning efter känslig information (Ex. Vis data loss prevention, Information governance eller liknande) kan man arbeta med värden för hur många träffar som tillåts i ett dokument. Högsta värde kommer att justeras till 500. Har man satt värden över 500 kommer dessa inte att matcha och behöver därför justeras. Önskar man matcha på dokument med mer än 500 ska man sätta 500 eller Alla instanser.

Dynamiska policy scopes och etiketter Dynamiska policy scopes underlättar för att dynamiskt hitta och tilldela principer för t.ex. kvarhållning till en Dynamisk grupp av användare, Sharepoint siter eller Microsoft 365 grupper. Policy kopplas till egenskaper eller attribut.

Problem att ansluta till OneDrive Personal via Office.com En del användare kommer inte åt sin OneDrive från Office.com. Om detta inte fungerar kan man behöver gå in via sin Tenant-URL och accessa sin OneDrive. Efter att ha gjort detta en gång skrivs UPN till OneDrive in i Azure och det ska fungera igen. Detta gäller specifikt användare som ändrat sin UPN under tiden Sep 18, 2021 till okt 2, 2021.

Lagring av Planner tasks Uppgifter som är tilldelade till en användare kommer att sparas som en kopia i användarens Exchange-mailbox. Detta görs för att förbereda för bättre integration med to-do och även för att möjliggöra e-discovery.

Nyheter i Microsoft 365 – september

Nyheter i Microsoft 365 – september

Så går ännu en månad mot sitt slut, och hösten har gjort sitt intåg på riktigt. Microsoft har verkligen satt fart. Det har hänt, och kommer att hända en hel massa saker framåt. Jag har försökt sammanställa alla funktioner nedan uppdelat i olika rubriker så att du enkelt ska kunna hitta det du är intresserad av. En del funktioner är lite mer avancerade och görs för hela organisationen, dessa har jag samlat under rubriken Administratörer.

MAC

2×2 bilder i möten för Safari. Framöver kommer du att kunna visa 2 x 2 deltagare i Safari när du är med i Teams möten.

Möjlighet att ringa 1:1 samtal i Safari kommer att komma. Ska vara klart till siste oktober.

Teams

Forms i Teams-möten. Namnet på Forms kommer att ändras till Polls i möten och chat. Framöver kommer du inte bara att kunna ställa en fråga med fördefinierade alternativ i ett möte. Det kommer att komma ett alternativ som heter word-cloud, som helt enkelt låter deltagare brainstorma ord, gilla andras ord och visa ett word-cloud som är precis som det låter ett moln med alla ord som deltagare föreslaget. Du som presentatör kan avgöra om molnet med ord ska visas i realtid eller om du ska dela med dig i efterhand.

Teams. Dela innehåll från kameran. Riktar du kameran mot t.ex. en whiteboard så kan du välja att dela innehåll från kameran. Kameran identifierar då whiteboarden och zoomar in på det du skriver. Vidare kan du filma whiteboarden från sidan, Teams rätar då upp och zoomar in. Detta gör att du kan visa whiteboarden utan att du själv står i vägen. Du kan också välja att använda en kamera som en dokumentkamera för att dela icke-digitalt material. Beräknas vara allmänt tillgängligt i slutet på oktober.

Teams: Möjlighet att vara med i möten i andra organisationer som anonym deltagare. Som det är nu kan du bara vara med anonymt om du använder webklienten, möjlighet kommer att komma att vara med anonymt även med desktop-klienten.

Teams: Möjlighet att svara på specifika meddelanden i Teams. Klicka på meddelandet du vill svara på, tre prickarna i övre högra hörnan och svara, så får du automatisk en kopia på meddelandet du svarar på.

Teams: End to End kryptering. Möjlighet att slå på kryptering mellan endpoints kommer. Detta kräver dock att Administratörer slår på policyn i admin-center samt att slutanvändare slår på det i klienten. Kontakta oss för mer information.

Teams Room system: Nya funktioner och nytt utseende för Rumssystem. Om ni använder ett Teams Room system så kommer ni att få ny design på pekskärmen som används för att hantera mötet. Framöver kommer man att kunna hantera alla nya funktioner för deltagare som tillkommit. Pinna användare som du vill se, eller välj spotlight för att visa alla deltagare i mötet dessa deltagare. Vidare kan du i deltagarlistan se vilka behörigheter en användare har.

Teams Live Event. Nu äntligen kommer det möjlighet att återstarta ett Teams live event. Tidigare har ett stängt LiveEvent inte gått att återstarta. Om Eventet stängdes på grund av nätverksproblem var det inte så kul tidigare. Då var du tvungen att skicka ut en ny länk till alla deltagare, eller använda URL förkortare att gömma din möteslänk bakom. Nu kommer du att kunna återstarta ett avslutat live-event.

Sharepoint

Hybrid sökfunktion uppdateras. Har du miljö där du använder både egna Sharepoint servrar och Sharepoint Online. För att det ska fortsätta fungera måste man uppdatera konfigurationen innan 1 okt. Kontakta oss för mer information

Möjlighet att associera Hubbar med varandra för att expandera sökfunktionen över flera hubbar.

Möjlighet att infoga inline-bilder i text-avsnitt på Sharepoint-sidor, ger möjlighet att få texten närmre bilden än att dela upp i 2 spalter och lägga bild på ena sidan och text på andra.

Exchange

Uppdatering har gjorts i listan över filtyper som automatiskt blockeras. Numera ingår även iso’, ’.cab’ and ’.jnlp’ filer bland filer som automatiskt blockeras.

Microsoft 365 generellt

Microsoft Lists, numera kan listor synkroniseras så att de är tillgängliga offline. Detta kommer att underlätta när man har större listor, då det kommer att bli lättare att kunna ändra vy, filtrera eller gruppera även större listor. Vidare kommer det att skapa mindre nätverkstrafik.

Microsoft Lists: Delningslänkar, möjlighet att dela listor till andra användare likt hur du delar filer och mappar.

Insights i Microsoft 365 ändrar namn till Microsoft Viva. Idag får du med jämna mellanrum mail som berättar om dina vanor och hur effektivt du arbetar. Dessa kommer att få ny design och kommer att heta Microsoft Viva, eftersom detta kommer att flyttas in i Microsoft Viva som är Microsofts nya plattform för att öka engagemanget bland medarbetare. Microsoft kallar det själva: en medarbetarupplevelse som för samman kommunikation, kunskap, utbildning, resurser och insikter. Du kommer att få höra mer om Viva framöver!

Excel Power View pensioneras. Power View använde Silverlight som är ett tillägg till webbläsaren och som inte längre supportas. Microsoft hänvisar till Power BI istället.

Editeringsverktyg för foton i OneDrive. Enklare redigering av bilder kommer att kunna göras för bilder som ligger i OneDrive. Redigeringen kommer att göras via enklare reglage och innefattar att kunna beskära, ändra exponering m.m. Till en början endast för JPEG, inom kort även PNG bilder. Klart till i slutet på oktober.

Forms: Nya möjligheter att sortera undersökningar och skapa kollektioner.

Administratörer

Teams – Åtkomst till Realtids- data för möten i Teams admin center. Denna funktion är för närvarande i PreView och kommer att kräva en add-on licens framöver. Funktionen är tänkt att underlätta felsökning när Teams möten inte fungerar som tänkt.

Teams – Rättigheter Kanaler. Om man använder privata kanaler skapas en separat Sharepoint site för den kanalen. Att hantera rättigheter för denna Subsite ska göras från Teams. Framöver kommer möjligheten att ändra rättigheter i Sharepoint att tas bort.

Teams – Preview användare:. Indikator för användare som är i Public Preview. Användare som är i Public Preview får tillgång till nya funktioner före andra användare. För att se att en användare har tillgång till Public Preview kommer ett litet P att läggas till på din avatar.

Teams: Operator Connect. Möjlighet att direkt från admin-centret välja en operatör för Voice för att på så sätt enkelt koppla på Telefoni i Teams. Tanken är att ytterligare förenkla möjligheten att få Telefoni direkt in i Teams. Extra licenser från Microsoft för att hantera växel kan tillkomma.

Exchange: Classic Exchange Admin Center vyn pensioneras. Den nya vyn kommer att ta över från och med 1 sep 2022.

Exchange: Från 1 okt 2022 kommer Microsoft att helt ta bort Basic Autentisering. Idag har Microsoft tagit bort det från protokoll som inte används. 1 okt 2022 tar man bort det helt. För att få lite mer information om vad de olika punkterna betyder så kan du läsa mer här:


Vi på Essensus jobbar dagligen med Office 365 och kan erbjuda utbildningar, genomgång av vad som finns i Office 365 och hur du kan dra nytta av det. Vidare ser vi till att era datorer är uppdaterade och fungerar som de ska. Hör av dig till oss!

Nyheter i Microsoft 365 – aug

Nyheter i Microsoft 365 – aug

Nedan tänkte jag försöka sammanfatta de nyheter som jag tycker är viktiga, och berätta lite vad de betyder för dig och ditt företag. Detta är alltså meddelanden om pågående förändringar som Microsoft skickat ut. Kanske kommer den funktionen som just du sitter och väntar på i kommande release? Kommentera gärna om detta är något du skulle vilja se mer av. Jag har försökt dela in informationen i olika avdelningar så att det ska bli lätt att hitta det just du är intresserad av.

Uppdateringar Aug:

MAC

OneDrive klienten kommer inte att uppdateras eller supporteras på MAC OS 10.13 och äldre. Innebär att nyare OneDrive klient ev. inte kommer att fungera på din MAC. Att uppgradera är viktigt även av säkerhetsskäl. Om det inte går att uppdatera din MAC, hör av dig till oss.

Inget stöd för MAC OS 13 för Outlook Även här drar Microsoft in sitt stöd för äldre versioner av MAC OS. Outlook kommer framöver bara att supporta MAC OS 13 och nyare.

Teams Mobile support för iOS13 och äldre försvinner

Inkludera ljud från datorn i delning under möten i Teams. Microsoft kommer löpande att släppa möjligheten att dela ljud i samband med att man delar sin skärm i ett möte även för MAC-användare. Första gången detta sker krävs en installation av ljuddrivrutiner.

Windows

Internet Explorer 11 stöds inte längre för Microsoft 365 tjänster och applikationer. 17 aug slutar Microsoft att ge support på Internet Explorer 11 för Microsoft 365 applikationer och tjänster. Man kommer helt enkelt att fokusera på nyare webbläsare som har bättre möjlighet att supporta alla nya funktioner som kommer.

TEAMS

Inspelade Möten kommer att tas bort efter 60 dagar som standard, samt framöver kommer de att sparas i Sharepoint. Microsoft sparar inte längre inspelade möten i Stream utan istället i OneDrive eller Sharepoint beroende på typ av möte. Som standard kommer dessa att tas bort efter 60 dagar. Denna tid kan ökas eller minskas av administratör. Eventuella kvarhållnings-principer går alltid före denna inställning. Användare kan manuellt ta bort inspelningen före 60 dagar. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med detta eller diskutera djupare.

Anpassade inbjudningar och lobbys till Teams-möten. Med denna funktion kan man ladda upp logo och anpassa inbjudningsmeddelanden och lobbyn med företagets logo och detaljer. Kommer att kräva licens från årsskiftet. Hör av dig till oss för att diskutera djupare.

Möjlighet att bestämma vad som ska visas när någon delar innehåll i Teams. Möjlighet att välja att byta plats på kamera och delat innehåll kommer att komma tillbaka, vilket gör att du kan själv välja att visa kamerabilden på deltagarna i den centrerade bilden.

Presentatörer kan hantera Breakout-rooms. Denna uppdatering kommer bara att fungera i skrivbordsversionen av Teams. Framöver kommer Organisatören av mötet att lägga till presentatörer i mötet som breakout-room administratörer. Detta kommer att göra att man kan hantera Breakout rooms och bli admin i dessa. Organisatörer kommer också att kunna skapa rum i förhand innan mötet och tilldela deltagare i dessa rum.

Sharepoint

Avsnitt som kan vecklas ut på Sharepoint-sidor När du skapar väldigt innehållsrika Sharepointsidor kan du välja att göra vissa avsnitt expanderbara. Du som skapar väljer hur sidan ska laddas som standard.

Exchange

Spårning av mail flyttas till Exchange Admin Center. Tidigare har man spårat meddelande via Security and Compliance Center, men detta flyttas till Exchange Admin Center och det är även där framtida utveckling kommer att ske.

Onedrive

”Delad med” i OneDrive. När du delar en fil kan du se vilka andra du redan delat den med i botten av dialogrutan för delning.

Office 365 generellt

Uppdaterad Whiteboard App för enhetlig upplevelse över alla typer av enheter. Microsoft kommer under september att släppa en ny och uppdaterad Whiteboard-app med många nya funktioner. Appen kommer att ha samma funktioner och fungera på samma sätt oavsett om det är Windows, Android eller iOS. Nya funktioner inkluderar 15 olika färger på pennor, sticky notes, read-only mode, laser-pekare, bättre prestanda, 30 olika mallar, egen bakgrund, linjal, Visa andra deltagares pekare m.m.

Planner light-planer. Planner har tidigare kopplats till Office 365 grupper. Med denna uppdatering kan man i sittande möte skapa tasks som samlas i en Planner-light plan som inte är kopplad till Office 365 grupp, utan Azure AD grupp. Alla i gruppen har samma rättigheter för planner-sidan och kan lägga till / ta bort uppgifter, medlemmar m.m.

PowerPoint Live: Presentera från PowerPoint WebAppen direkt till en Teams-publik med hjälp av ett enda klick.

ToDo appen måste uppdateras. Microsoft uppdaterar ToDo’s backend servrar, vilket gör att du måste ha klient 2.49 eller senare.

Administratörer

Rapporter anonymiseras som standard. Rapporter som tas ut över organisationens användande är som standard anonymiserade. Detta kan återställas under Settings > Org Settings > Services page. Att ändra detta genererar en loggad händelse i auditeringsloggen.

Vi på Essensus jobbar dagligen med Office 365 och kan erbjuda utbildningar, genomgång av vad som finns i Office 365 och hur du kan dra nytta av det. Vidare ser vi till att era datorer är intrimmade och fungerar som de ska. Hör av dig till oss!