Nyheter i Microsoft 365 – februari 2022

Så var det dags igen, dagarna bara springer iväg. Positivt är att ljusa delen av dygnet blir längre och längre och värmen börjar komma tillbaka. Helt underbart härligt!

Som ni säkert sett hälsar vi vår nya senior partner Pontus välkommen. Han har lång erfarenhet och har precis som oss andra varit med i IT-branschen i 20-talet år. Pontus brinner för det vi kallar verksamhetsnära IT, rent konkret innebär det den delen av IT som kan förenkla vardagen för ert företag och automatisera rutiner och processer, där Microsoft 365 är ett multiverktyg för att åstadkomma detta.

Teams

Taggar standardinställning i Teams för att hantera taggar har varit att endast ägare får skapa taggar. Ny inställning blir att ägare och medlemmar får hantera taggar. Administratörer kan ändra denna standardinställning och sätta den som man vill ha den.

Live-Undertexer Undertexter i Teams möten som textas i realtid. Upp till 28 språk kan textas, bland annat Svenska. Detta underlättar på många sätt, sitter du t.ex. i en bullrig miljö underlättar det för att hänga med i mötet.

Autodetect musik Teams klienten får en inställning för att känna igen musik och när musik upptäcks kommer man automatiskt få förslaget att ändra till HiFi mode som stänger av brusreducering. Som standard har Teams brusreducering påslaget och detta filtrerar bort en stor del av musiken.

Anpassning Chatfönster Möjlighet kommer att slå på compact läge där du får plats med 50% fler chatmeddelanden i chatfönstret.

Gästfunktionen uppdateras Som gäst kommer det framöver bli lättare att hantera de organisationer där du är gäst. Funktion för att lämna organisation kommer att finnas samt funktion för att dölja de organisationer där du är gäst. Du kan också välja att tacka nej till att bli inbjuden som gäst i en organisation.

Möjlighet att bjuda in medarrangörer Framöver kommer man kunna bjuda in upp till 10 medarrangörer till möten. Medarrangörer kommer att kunna göra allt utom skapa Breakout rooms, visa och hantera närvaro-rapporter, hantera mötesinspelningar, redigera mötesinbjudan, ta bort och ändra rollen som organisatör

Sharepoint och Onedrive

DropDown-list för att ändra dokumentbibliotek Microsoft introducerar en ny dropdown-list för att byta mellan dokumentbibliotek på en Sharepoint-site. Se nedan för bild över hur det kommer att se ut.

Stavning och grammatik Sharepoint får stöd för stavning och grammatik i editeringsläge

OneDrive Native klienter för ARM och Apple Silicone lanseras Preview lanseras inom kort

Ny bläddringsvy för dokumentbibliotek som är Teamskopplade Framöver kommer man att se vilka mappar som är kopplade till kanaler i Teams på Sharepoint-siter som är kopplade till Team. Se nedan

Ny ingång till lists på Sharepoint startsida En ny ikon kommer att läggas till på Sharepoint startsida för att man enkelt ska kunna gå direkt till sina Sharepoint listor. Se bilden

Övrigt

Delning av Whiteboard med externa gäster För närvarande kan du inte använda Whiteboard med externa gäster. Whiteboard-filer kommer framöver att delas från OneDrive med en temporär access för gäster, vilket innebär att under mötets gång kan alla dela åtkomst och medverka till att rita på whiteboarden oavsett om du är en del av organisationen eller inte. Filen delas inte med deltagarna, utan temporär access ges endast så länge mötet varar. Går att stänga av i Powershell, men då kommer extern delning av whiteboard fortsatt vara avstängd. Har du spärrat access för externa användare till OneDrive behöver man aktivera detta eller ge access för OneDriveLoopSharingCapability för att detta ska fungera. Kontakta oss för hjälp.

Forms integration med Bookings Bookings är en applikation som kan användas för att skapa en bokningssida för tjänster. Erbjuder du tjänster där du kan dela in dagen i olika pass som skulle kunna vara bokningsbara via en kalender så är bookings en fantastisk applikation som kopplar till din outlook. Nu finns också möjlighet att skicka en bekräftelse på en bokning där du bifogar ett formulär att fylla i innan besöket. Det som fylls i kan sedan delas med den som ska utföra behandlingen.

Booking flyttar ner i licenser Booking kommer att finnas tillgängligt från och med E1 och Business Basic framöver.

Uppdatera dina ToDo klienter Som vi tidigare nämnt kommer backend till ToDo att uppgraderas. För att detta ska fungera och synkroniseringen inte ska skapa dubletter är det viktigt att se till att dina ToDo klienter är uppdaterade.

Microsoft Search Microsoft lanserar en funktion för att söka material som är kopplat till en viss användare. En sökning som enligt Microsoft ska låta dig söka innehåll baserat på en användare och användare baserat på innehåll.

Anslutna mallar Mallar som är anpassade för både Sharepoint och Teams lanseras. Utrullning beräknas vara klar i slutet på mars.

Möjlighet att ändra profil i Office appar på mobilen Genom att klicka på profilbilden kommer man att kunna ändra profil och logga in med annat konto på office appar på mobilen.

Stöd för formatering i Planner Möjlighet att ändra formatering på texten i planner. Rich Text formatering stöder fetstilt och understruket samt bilder i fältet där du beskriver uppgiften.

Blockering av VBA macros i filer som kommer från Internet Tidigare har användare kunna enkelt klicka på en knapp för att aktivera VBA makron i filer. Framöver kommer man att få en banner som varnar för att det man gör kan vara en stor säkerhetsrisk.

Microsoft Search Filter för Microsoft Search uppdateras, det är framför allt filtyp och senast ändrad som får en uppdatering i gränssnittet. Vidare kan Administratörer skapa anpassade filter och lägga i det vertikala sökfältet. Se nedan:

Administratörer

OneDrive/Sharepoint

Hantera Appar i nya Apps Site Denna funktion hette tidigare applikationskatalogen. Här kan man som administratör ladda upp Sharepoint applikationer som man själva skapat eller hämta in från 3:e-partsleverantör. Man kan välja om de ska finnas tillgängliga i Sharepoint eller Teams eller båda. Dessutom kan man välja om applikationen ska installeras som standard på en nyskapad sida.

Teams

App policys kan knytas till grupper Numera kan administratörer skapa policys för vilka appar som ska finnas i teams och knyta till grupper.

Övrigt

Message center I fortsättningen kommer meddelanden från Message Center inte skickas med automatik till administratörer. Som ny administratör får man mailen under en 4-veckorsperiod och vill man sedan fortsätta ta emot dem måste man välja detta aktivt.

Rapport över powerautomate användande En övergripande rapport på tenant-nivå över vilka flöden som körs och vilka som är inaktuella. Det listas också vilka anslutningar som kräver Premium licenser.

Azure AD Connect Sync Stöd för äldre versioner tas bort. 12 månader efter att en version ersatts slutar Microsoft supporta versionen. Håll Azure AD Connect Sync uppdaterad. Applikationen kan fungera ändå, men Microsoft flaggar för att all funktionalitet kanske inte längre erhålls.