Nyheter i Microsoft 365 – december 2021

December snart slut. Tid för reflektion. Galet att 5 månader snart gått sedan jag började på Essensus. Så tacksam för alla våra underbara kunder, det är så kul att hjälpa till med den uppskattning man får. Det är något jag själv känner att jag vill bli bättre på, att uppskatta och visa uppskattning för de där företagen och människorna som anstränger sig liiiite extra för att man ska bli nöjd.

Riktigt kul resa vi gör och det är verkligen viktigt att stanna upp ibland och titta på vad vi gjort och gör. Det är så lätt att bli fartblind. Hoppas att ni fått njuta av lite ledighet och tid tillsammans med släkt och vänner.

Först en riktigt rolig nyhet. Microsoft börjar flytta Microsoft 365 core-data till sina Svenska datacenter. Nya kommersiella kunder kommer automatiskt hamna i Svenska datacenter om man har svensk epost och väljer Sverige som region. Befintliga kunder kan be om att bli flyttade fram till juni 2022 och flytten kommer sedan att göras löpande fram till juni 2024. Som Core-data räknas:

Exchange Online mailbox-innehåll

Sharepoint Online innehåll

Filer i OneDrive for Business

Teams chatmeddelanden, kanal-meddelanden, bilder som används i chat, privata meddelanden

Du begär flytt i admin-centret. Inställningar, organisationsinställningar, organisationsprofil och sedan Datahemvist. Det kostar inget och du behöver inte göra något mer, administratören får meddelande när data är flyttad.

Outlook

Alla möten som skapas blir onlinemöten Med tanke på att vi blir mer och mer mobila och fler och fler arbetar hemifrån kommer alla som skapar möten och har möjlighet att köra Teams eller Skype automatiskt att skapa Teams eller Skype-möten när man skapar möten i Outlook.

Outlook på webben, föreslagna svar och föreslagna ord Outlook kommer att föreslå enkla kortare svar på mail där man tror att det skulle passa. Vill man använda ett av svaren klickar på man dem och sedan sänd. Kommer att finnas även på svenska. Vidare kommer man att få förslag på ord eller information att skriva under tiden man skriver, som när man skriver på mobiltelefoner. Vill man använda föreslaget ord trycker man på TAB eller pil höger. Vill du inte använda förslaget fortsätter man bara att skriva.

Outlook på webben grupp-ikonen förändras Nytt utseende för grupper i outlook web. Ser ut som en mapp idag, kommer att få ett enhetligt utseende med grupper.

Centralt sparad signatur Denna funktion testas, och kommer att bli tillgänglig juli 2022. Signaturer ska sparas centralt istället för lokalt som idag. På så vis har du alltid tillgång till din signatur oavsett enhet.

Teams

Aktivitetsflödet Möjlighet kommer att kunna högerklicka på notifiering för att aktivera/inaktivera alla reaktioner eller stoppa specifika appmeddelanden från att visas i aktivitetsflödet. Idag är det inte ovanligt att viktig information går förlorad eftersom det helt enkelt kommer för mycket information i flödet som är oväsentlig.

Ändring av namn på kanal Om man ändrar namn på en kanal kommer motsvarande mapp i Sharepoint där all information lagras också att byta namn. Så har det inte varit tidigare vilket skapat en del problem med spårning av var information kommer ifrån.

Möjlighet att få upp egen video i helskärm Klicka på din egen bild, på de 3 punkterna. Klicka på Pin for me eller möjligtvis fäst för mig. Vill du återgå till att se den som pratar, klicka på dig själv och välj unpin.

Front-row layout för fjärrdeltagare i Teams Room  En ny layout för Teams room system som heter front-row kommer att finnas för att ge en förstärkt upplevelse av att fjärrdeltagare är närvarande i rummet. Deltagarna kommer att synas i ögonhöjd, en chat-ruta kommer att synas och delade dokument får en ruta i mitten. Se layout nedan:

Möjlighet att delta i möten anonymt från desktop klienten Möjlighet kommer att kunna delta i möten anonymt från desktop klienten. Tidigare har man hänvisat till webklienten för detta.

Musik-läge Möjlighet kommer att finnas att använda högre ljudkvalitet för ljud som sänds i Teams möten. Tanken är att detta ska användas för ex. vis musiklektioner på distans, konserter eller andra tillfällen där man önskar bättre ljudkvalitet. Lansering från mitten av januari och framåt.

Planner stöd för RTF och bilder Stöd för formaterad text (ex. fetstilt och kursivt) samt möjlighet att bifoga bilder till planner-uppgifter. Detta kommer tidigast att bli tillgängligt från mitten av februari.

Snabb-unmute För att öppna tillgång till mikrofonen under en kort stund kan du använda CTRL+Mellanslag eller Option+Mellanslag på MAC. Tillgång till mikrofonen ges bara så länge du håller dessa tangenter nere.

Android-app En uppdatering av appen gjorde att SOS samtal kunde sluta fungera. Den senaste uppdateringen löser detta problem. Håll appen uppdaterad.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att integrera Power BI rapport över dokumentbibliotek Tidigare har du kunnat få tillgång till en PowerBI rapport över dina Sharepoint-listor genom att trycka på Integrera och PowerBI och sedan visualisera listan. Denna funktion kommer nu också för dokumentbibliotek. För att kunna spara visualiseringen och ge användare tillgång till den behöver du PowerBI Pro licens, men vem som helst kan skapa en egen lista med begränsade redigeringsmöjligheter. Automatisera menyn innehåller också möjlighet att skapa regler för vad som ska hända om någon t.ex. lägger till ett dokument. Administratörer kan slå av och på denna funktion i PowerBI admin-center

Delning av ljud och video som inte kan laddas ned  Möjlighet kommer att finnas att skapa delningslänkar som inte tillåter nedladdning av materialet utan bara spelar upp innehållet i en webläsare.

Navigering dokumentbibliotek Nytt sätt att navigera dokumentbibliotek kommer att komma för OneDrive och Sharepoint. När du väljer i t.ex. OneDrive en grupp-webbplats så visas som standard det bibliotek som är standardbiblioteket för webplatsen. Du kan välja ett annat dokumentbibliotek via rullgardins-listen bredvid Documents. Se nedan. Som synes kommer man även att kunna välja siter med dokumentbibliotek via navigationsfältet ute till vänster.

Möjlighet att rita och markera på foton I Onedrive kommer möjlighet att rita och markera på foton för att understryka eller förklara. Se nedan:

Övrigt

Krypterad synkronisering av favoriter m.m. Edge kommer framöver att få support för att kryptera favoriter, autofyll, lösenord m.m. mellan enheter även i Microsoft Business Essentials. Microsoft Business Essentials kommer därmed att få Microsoft Azure Rights Management som ett tillägg i sin licens.

Grupper i Outlook får möjlighet att skicka som grupp Om användaren har rättigheter att skicka som för den specifika gruppen så kommer gruppen att stå som avsändare om man svara på mail i gruppmailboxen. Idag skickar man från sin individuella e-postadress.        

Administratörer

Teams / Sharepoint

Administratörscentret för Sharepoint kan visa kanal-webplatser Sharepoint admincenter har nu uppdaterats med information kring vilka Sharepoint-siter som är kopplade till Teams samt vilka som är skapade för kanaler med egna rättigheter. Lansering från mitten dec till slutet på jan

Exchange Online Protection

Karantänmeddelande för slutanvändare Funktionen för att skicka meddelanden till slutanvändare om att mottaget mail hamnat i karantän kommer inte att finnas i UI för anti-malware policies längre. Funktionen flyttas till karantän-policys och där kan administratörer skapa policys som skickar rapporter på givna intervaller. Tidigare funktion där användaren fick ett mail så fort ett meddelande hamnade i karantän kommer inte att finnas kvar. Standard-policy för karantän skickar bara meddelande till administratörer, önskar du meddelande till slutanvändare måste du skapa en ny policy för detta.

Övrigt

Säkerhetsinställningar för Office-dokument förändras Om administratören satt en policy för vad som får aktiveras i Office-dokument kommer denna policy numera att få företräde före vad användaren valt. Tidigare har användarens val gått före administratörens val, med som ett led i att öka säkerheten och härda miljön kommer man nu i första hand gå på organisationens inställning. Som Admin kan det vara bra att informera användarna och berätta var de ska vända sig vid problem. Lanseras tidigt i feb till tidig maj.