Nyheter i Microsoft 365 – januari 2022

Det blev lite senare denna gång än vanligt, men här kommer den: Sammanställningen över uppdateringarna från Microsoft.

Anledningen till att det dröjt till 7 feb är dubbel: VABruari har börjat. Vinterkräksjuka avlöser feber och corona symptom. Men det har också varit mer än vanligt att hitta på, vilket bara är skoj! Spännande och roligt som sagt, och när vi är inne på det ämnet… Snart kommer vår nästa nyckelspelare att vara på plats också, vi kan knappt bärga oss. Nästa månadsbrev kommer vi att presentera vårt nyförvärv.

Äntligen märks det att ljuset börjar komma tillbaka, morgnarna börjar ljusna igen. Det tackar vi för.

Denna nyhet tar vi med en gång till, den är så viktig! Har du varit inne och begärt flytt? Om inte se nedan:

Microsoft börjar flytta Microsoft 365 core-data till sina Svenska datacenter. Nya kommersiella kunder kommer automatiskt hamna i Svenska datacenter om man har svensk epost och väljer Sverige som region. Befintliga kunder kan be om att bli flyttade fram till juni 2022 och flytten kommer sedan att göras löpande fram till juni 2024. Som Core-data räknas:

Exchange Online mailbox-innehåll

Sharepoint Online innehåll

Filer i OneDrive for Business

Teams chatmeddelanden, kanal-meddelanden, bilder som används i chat, privata meddelanden

Du begär flytt i admin-centret. Inställningar, organisationsinställningar, organisationsprofil och sedan Datahemvist. Det kostar inget och du behöver inte göra något mer, administratören får meddelande när data är flyttad.

Outlook

+Adressering En funktion för att du ska kunna sortera din inbox lättare kommer att aktiveras som standard i mars, redan nu kan du slå på funktionen. Funktionen kallas +adressering, och innebär att du som användare kan lägga till +”valfri tag” till din epostadress. Om jag t.ex. jobbar på abcbolaget och har adress patrik@abcbolaget.se så kan jag om jag vill prenumerera på en adresslista skriva att min adress är patrik+aktietipset@abcbolaget.se när jag prenumererar på nyhetsbrevet från aktietipset. På så vis är det enkelt att sortera alla mail som kommer från aktietipset och lägga dem i en separat folder.

Sökresultat i Win 11 I samband med uppgradering till win 11 tas sökindexet för lokala filer bort. Det kan ta ett tag innan data är indexerat och under tiden kan denna data saknas i sökresultatet. För att se status, markera sökrutan Markera sökrutan i Outlook. Välj Sökverktyg i menyfliksområdet och välj sedan Indexeringsstatus

Nya Outlook upplevelsen på MAC Från och med mitten på februari blir New Mac Experience standard. Utöver nytt utseende kommer också en hel massa nya funktioner, läs mer här: Nya Outlook för Mac (microsoft.com)

Teams

Åtgärder i flikar Åtgärder (T.ex. refresh, öppna webplats, m.m.) som kan göras på flikar kommer att flyttas in i en meny man kommer åt vid namnet på fliken. Se bilden nedan

Musik-läge Vi har tidigare skrivit om ett musikläge. Eftersom teams numera har reducering av bakgrundsljud påslaget som standard så behövs ett läge där detta inaktiveras och man dessutom lägger mer fokus på ljudkvalitet med lägre komprimering. Detektering kommer att göras automatiskt och så här kommer det att se ut om du spelar upp musik:

Aviseringar Funktion introduceras för att slå av aviseringar när man sitter i möte.

Den här funktionen introducerar en inställning som hjälper användaren att stänga av aviseringar under möten.

  • Global inställning för att stänga av aviseringar under alla möten – En användare kan hitta dessa inställningar genom att klicka på ellipsen bredvid sin profilbild -> Inställningar -> Meddelanden -> Möten.
  • Tillåt/stäng av meddelanden via åtgärderna Fler under ett möte – en användare kan aktivera/inaktivera meddelanden per möte via inställningen i Fler åtgärder.

Möjlighet att fästa ett chatmeddelande Har man återkommande frågor i en chat kommer man att kunna nåla fast ett meddelande högst upp i chatten så att detta meddelande är det första man ser då man kommer in i chatten.

Informationsbarriärer Möjlighet kommer att finnas i Teams att sätta regler som skapar barriärer kring vilka som får samarbeta och dela information. Ex. på användning är inom finansvärlden där olika avdelningar kan ha intressekonflikter. Skolor där elever inte ska kunna kontakta varandra. Advokatbyråer där man kanske jobbar med 2 olika klienter där advokaterna inte ska kunna komma åt information om varandras klienter. När detta läge slås på kommer alla nya Teams som skapas att vara stängda. Befintliga Teams som var skapade innan läget slogs på kommer att vara öppna och måste ändras om de ska vara stängda. Funktionen förhindrar möten för att skapas mellan grupperna, direktmeddelanden, oavsiktligt inbjudande till Teamet m.m. Läs mer här: Information barriers in Microsoft Teams – Microsoft Teams | Microsoft Docs

Sharepoint och Onedrive

Uppdaterad OneDrive klient för MacOS12 En uppdaterad klient som integrerar bättre med Finder. Ger enklare åtkomst under platser eller locations i Finders sidebar. OneDrives files on demand-upplevelse kommer också att bli bättre och kännas mer integrerad.

HEIC redigering Möjlighet att utföra enklare redigering av HEIC bilder direkt i OneDrive. Efter redigering och beskärning kommer bilden att sparas som en ny JPG-fil.

Lägga till taxonomikolumner från moderna biblioteksvyer Denna funktion har varit på gång under en längre tid, men kommer att slutföras i slutet på mars. Detta gäller alltså moderna biblioteksvyer, denna typ av kolumner har man kunnat lägga till tidigare genom att vi via ”Fler alternativ” i funktionen ”Lägg till”

Övrigt

Bing sökning söker även i mail Bing har aldrig varit mitt första-val när det gäller sökning. Men visste du att Bing även kan söka i din Microsoft 365 data? Bing kan söka i Teams och Sharepoint idag. Framöver kommer även möjlighet att söka i mailkonversationer. Välj alternativet Arbete så kan Bing söka även arbetsrelaterade konversationer och filer.

Möjlighet att spela in video i Office appen Om man använder Office appen på telefon kan man framöver spela in video som sedan sparas i Stream. Enklare redigering kan också göras i appen.

Microsoft Privacy Management blir Microsoft Priva Tanken med denna produkt är att hjälpa företag att hantera integritetsfrågor, efterleva policys kring personuppgifter och genom popup-rutor i outlook och Teams utbilda användare i vad som är lämpligt och olämpligt beteende i realtid när ex. vis en fil med personuppgifter skickas mellan 2 medarbetare. Det ingår också en portal för att hantera förfrågningar om personuppgifter.

Internet Explorer 11 försvinner Från och med 15 juni 2022 kommer Internet Explorer 11 att försvinna. Användare kommer att hänvisas till Edge. Använd Internet Explorer-läge i Edge för de användare som behöver access till äldre webplatser.

Microsoft Forms Upp till 5 000 000 svar på en undersökning. Tidigare var max antal svar 50 000 per undersökning.

Administratörer

OneDrive/Sharepoint

Admin-rapport för sync OneDrives hälso-instrumentpanel kommer framöver att ha med en avdelning för problem. I denna kan admins ta del av en samlad vy över de synkproblem som slutanvändare stöter på.

Exchange

Avsändare plockas från e-posthuvudet istället för kuvert (DLP) Framöver kommer avsändar-adressen för utvärdering av mail att plockas från e-posthuvudet. Du kommer att kunna ställa detta i policyn och då även välja att fortsatt titta på adressen på kuvertet. Transportregler går redan mot e-posthuvudet.

+Adressering Eftersom det finns en del företag som inte vill använda detta eller har + i befintliga mailadresser så kommer man kunna välja att slå av detta innan det obligatoriska införandet i mars. Har man epostadresser med + i bör man ändra dessa framåt.

Övrigt

Certifikatbaserad autentisering för PowerShell för säkerhets- och efterlevnadscenter Om din organisation för närvarande använder ”Grundläggande autentisering” för programåtkomst måste du migrera till certifikatbaserad autentisering före mitten av februari. Läs här för mer info: Connect to Security & Compliance Center PowerShell using the EXO V2 module | Microsoft Docs