Nyheter i Microsoft 365 – december 2022

Nyheter i Microsoft 365 – december 2022

Höjning av Lagacy licenser I Mars 2022 gick Microsoft ut med sitt nya licensprogram NCE. Tanken var att Legacy licenser skulle upphöra i juni. Så blev det inte, därför finns Legacy licenser kvar för de som tidigare haft detta. Alla nya licenser måste dock köpas via NCE. För de som fortfarande kör Legacy licenserna kan det vara bra att veta att det kommer en höjning av pris från 1 jan 2023.

Generellt

Enklare att nå filer Det kommer att bli enklare att nå filer från Office-paketen. Quick Access kommer att finnas när du ska öppna filer, man kommer att kunna nå filer som finns i t.ex. Teams istället för att gå via Sharepoint. Idag är det lite otydligt för användare var man ska hitta sina filer. Detta blir alltså lättare framöver.

MultiFaktor Autentisering Framöver kommer administratörer att kunna välja att lägga till funktioner för att säkerställa att användare inte bara godkänner MultiFaktor-autentiseringar av ren vana. Efterhand som användare vänjer sig vid att godkänna inloggningar på telefonen kan det bli så att man godkänner av ren vana eller för att man är trött på att få förfrågningar och detta utnyttjar hackers genom att ”trötta ut” användare.

Administratörer kan därför välja att slå på nummermatchning eller att visa geografisk plats för inloggning tillsammans med förfrågan. Vissa förfrågningar som t.ex. återställning av lösenord kommer att ha detta påslaget som standard. Man knyter samma förfrågningen med inloggningsrutan genom att man måste ange siffrorna i förfrågan när man godkänner på sin telefon. Det är ganska likt hur det fungerar på banken fast omvänt, när du skrivit användarnamn och lösen får du får siffror som måste matas in när du godkänner i Telefonen. Vid mindre viktiga inloggningar kanske man bara väljer att skicka med plats för inloggning och förhoppningsvis avböjer användaren en förfrågan om den kommer från exempelvis Kina. Det är viktigt att uppgradera sin Authenticator-app för att få stöd för detta.

Cameo i PowerPoint Live Cameo kommer att ge möjlighet att välja var på dina slides du vill att din kamera ska synas. Cameo ska bli ett objekt precis som Gifs och få stöd för morphning och annat precis som övriga grafiska objekt.

Exchange / Outlook

Signaturer per konto En efterlängtad funktion. Microsoft kommer framöver att spara din mailsignatur centralt istället för per enhet. Det innebär att du inte behöver göra om dina signaturer när du får ny dator eller om du ska använda webversionen.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att ändra URL för Sharepoint För organisationer med mindre än 10 000 Sharepoint-siter kommer man att kunna ändra sin standard-URL för Sharepoint. Som standard har denna varit döpt till samma som din tenant-domän och detta har inte kunnat ändras.

3 nya mallar för Sharepointsidor 3 nya mallar för Sharepoint sidor lanseras. En för HR, en för Event och en för kontraktshantering.

Teams

Breakout rooms för telefondeltagare Deltagare via telefon kommer framöver få stöd för att delta i breakout rooms. De kommer också få möjlighet att höra announcements. De kan också återgå till huvudrummet om detta tillåts.

Videoklipp i Teams-chat Framöver kommer man att kunna göra små 1-minutersklipp i Teams-chatten för att kunna kommunicera med sina kollegor.  

Planner stöd för formatering och bilder Framöver kommer Planner att få stöd för formatering av Text i uppgifter samt möjlighet att infoga bilder.

Akivitet-appen Under aktivitet i Teams web eller desktop kommer man inte längre att kunna välja ”Min aktivitet”. Här har man tidigare hittat allt man gjort i Teams senaste tiden. Istället fokuserar Microsoft på att bygga Feed med information man tror att du behöver. Vidare kommer man att kunna göra notifieringar ”olästa” med en knapp.

Advanced virtual appointments Möjlighet kommer att komma framöver i Teams att hantera virtuella besök och koppla dessa till Booking. Med Microsoft Teams Premium licensen får man en komplett överblick och kan hantera bokningar via Bookings eller egen kalender. Kunder kan själv gå in och boka möte om så önskas. Man kan också ta drop-in besök under vissa tider. Allt sammanfattas i en bra dashboard där en Team-leader kan få överblick över allas kalendrar.

Övrigt

Internet Explorer 11 stängs av helt Med säkerhetsuppdateringen som kommer i feb 2023 kommer Microsoft helt att stänga ned Internet Explorer 11. Ikoner tas bort och man kommer att dirigeras om till Edge istället. Access till OneDrive och Sharepoint kommer inte heller att tillåtas från Internet Explorer 11.

Administratörer

Exchange / Outlook

Epost-flöden nytt användargränssnitt Microsoft ändrar om så att nya EAC kommer att användas för att skapa regler för mailflöden. Det mesta kommer att fungera som innan, men det finns ändringar i ett par flöden. Till exempel är regler avstängda som standard när de skapas. En ny steg-för-steg guide för att skapa regler. Standardsidan visar numera också vilka regler som avbryter vidare regelmatchning.

Konvertering av Distributionslista till Unified Grupp ej längre möjlig Microsoft tar bort möjligheten att konvertera en distributionslista till en unified grupp.

Office 365 Message Encryption flyttas till Microsoft Purview Encryption Detta innebär också en förbättring för hur krypterad epost hanteras och visas för slutanvändare. Vidare krypteras också supportade bifogade filer om de laddas.

Möjlighet att ändra time-out för NDR Standard är time-out för NDR 24 timmar. Detta kan nu ändras av administratörer. Värde som tillåts är mellan 12-24 timmar. På så vis kan man snabbare få veta om ett meddelande inte kan levereras

Nyheter i Microsoft 365 – oktober 2022

Nyheter i Microsoft 365 – oktober 2022

Exchange / Outlook

FindTime ersätts och blir Scheduling Poll Find time är en plugin till Outlook som man kan använda för att skicka flera förslag på mötestider som deltagare sedan får rösta på. Från årsskiftet kommer FindTime att ersättas med Scheduling Poll och bli en standardfunktion. I outlook på webben kommer funktionen ännu tidigare.

Förslag för att slå ihop dubletter för kontakter En funktion kommer från november framåt där Outlook på webben kommer att känna av kontakter som är dubbletter och föreslå att man ska migrera ihop dem. Popup rutor kommer att göra dig uppmärksam på dubbletter och föreslå hur man ska slå ihop dem.

Ny upplevelse i sökfunktionen i Outlook för mobilen Sökfunktionen uppdateras i Outlook för mobilen enligt nedan. Man lägger till aktiviteter med information om aktiviteter kopplat till kollegor och dokument.

S/MIME och Outlook för mobilen Outlook för mobilen får stöd för flera certifikat som kan användas för att skicka krypterade mail med S/MIME för signering och kryptering.

Microsoft släpper stödet för iOS 14 Då Microsoft stödjer de 2 senaste versionerna av iOS och iOS nu är uppe i version 16, planerar man att släppa stödet för ver 14. Uppgradera din enhet snarast möjligt för att se till att ha stöd för alla funktioner i Office 365

Outlook Light klient för Android För enheter som behöver en mindre klient som inte har så mycket prestanda släpper Microsoft nu en light klient av Outlook. Klienten har stöd för Hotmail, Exchange och Microsoft 365.

Yelp och Trello tillägg tas bort Tillägg för Yelp och Trello i outlook tas bort.

Sharepoint och Onedrive

Modern Experience för Term store En uppdaterad sida introduceras för hantering av Termer globalt. Du når den via Sharepoint admin center under innehållstyper.  Allabefintliga innehållstyper beveras, men presenteras i det modernare Modern Experience.

Länkar i ny flik När du infogar en länk kan du välja att den ska öppnas i nytt flik.

Privata utkast Möjlighet finns att skapa privata utkast av nya Sharepoint sidor och Nyheter, som bara ses av dig själv, administratörer och de du väljer att dela dem med.

Ny aktivitetsvy i OneDrive En ny kolumn introduceras i mina filer som heter aktiviteter. Där kan du se omnämnanden och aktiveteter som är kopplade till dina filer.  

Behåll etiketter och skydd vid skapande av PDF Om du skapar PDF från Microsoft applikationer så ska detta innebära att du behåller etiketter och skydd. Denna funktion är i public preview. Om du sprarar med arkiv, spara som eller exporterar till PDF.

Spelning av videos i Hero webpart Video som läggs till i Hero webparten spelas inline. Detta gör att användare kan spela upp videon utan att lämna Sharepoint-sidan.

Teams

Delade kanaler En ny typ av kanaler lanseras som heter delade kanaler. Detta är en ny typ av kanaler som existerar utanför Teamets gränser. Du kan lägga till kanalen i flera Teams och även lägga till externa medlemmar från andra organisationer. Denna kanal är perfekt för samarbete med andra organisationer eftersom kanalen läggs till i deras Teams-klient och man kommer åt kanalen även utan att byta organisation. Detta kräver dock att man slår på B2B direct connection vilket kräver Azure AD P1 licenser. Kontakta oss för hjälp med detta.

Excel Live i Teams möte I sittande mote man man tillsammans editera och jobba i excel-filer genom att dela dem genom Excel live. Excel-filen måste finnas i OneDrive eller Sharepoint för att finnas tillgänglig i Excel Live, du kan såklart ladda upp den från datorn. Funktionen kommer från mitten av oktober och rullas ut till slutet på november.

Breakout rooms Möjlighet ges att skapa Breakout-rum i förväg och även att tilldela deltagare till rummen i förväg, antingen manuellt eller med automatik.

Chatta med distributionsgrupper Numera kan du chatta med distributionsgrupper, säkerhetsgrupper som är kopplade till mail och Office 365 grupper som redan finns. Såklart kan man inte chatta med fler än 250 användare, då detta är gränsen för chat-funktionen i Teams.

Automatisk stängning av inaktiva möten Möten med en ensam deltagare som pågått i 10 min kommer att få en notifiering där man har 3 min på sig att avbryta nedstängning, annars avslutas mötet automatiskt.

Adobe Acrobat standard app för PDF Du kan numera sätta Acrobat som standardläsare för PDF:er i Teams. Man behöver dock lägga till Acrobat-appen i Teams. Allt detta sätts i backend av administratörer och kan sättas med policys till utvalda grupper. Kontakta oss för hjälp med att konfigurera detta.

Anpassad nedladdningsmapp I dagsläget hamnar allt du laddar ner från Teams i nedladdat. Framöver kommer du att kunna anpassa vad du vill lägga nedladdat material. Du gör detta under inställningar, tryck på de 3 prickarna och sedan inställningar, filer. Du hittar de 3 prickarna längst uppe i högra hörnan av klienten bredvid cirkeln med dina initialer.

Lämna ett möte på samtliga enheter När du trycker på lämna möte får du framöver ett alternativ att lämna mötet på alla enheter om du är inne i ett möte på mer än en enhet.

Uppdateringar till Teams room system Man ändrar lite på layout för att göra upplevelsen bättre. Beroende på om man har 16:9 eller 21:9 skärm så anpassas layouten för att ge bästa upplevelse. Man kan också stänga av och sätta på visning av video från rummet. Vidare kan man ha 3 x 3 video på varje skärm med totalt 18 bilder på deltagare i vanligt galleri. Tillsammans-läget eller stort galleri kommer fortfarande ha stöd för upp till 50 video

Live textning med översättning Du ska nu kunna välja textning i det språk du föredrar och Microsoft Cognitive Service Speech Translation Capabilities översätter live. En trevlig funktion när du känner dig osäker på det talade språket.

Q & A kan läggas till i ett Teamsmöte Denna är framför allt intressant vid större möten. Du kan vid schemaläggning av möte slå på Q&A. Där kan deltagare ställa frågor som du modererar och publicerar i mötet.

Möjlighet att återställa borttagna taggar Man lägger till en återställningsfunktion under hantera taggar i Teamet. Detta för att man ska kunna återställa borttagna taggar.

Schemalägg inlägg Precis som i outlook kommer du att kunna schemalägga inlägg så att de skapas i framtiden. Perfekt om man har chattar med personer i olika tidszoner och du inte vill störa en kollega mitt i natten.

Video Clips i chat Du kommer att kunna skicka små videoklipp på upp till 1 minut i chatten i Teams

Övrigt

Möjlighet att samarbeta på Android och iOS enheter i krypteringsskydade dokument. Dokument som skyddas med Microsoft Purview Information Protection kan snart editeras på ovan enheter i läget där flera är inne och jobbar i samma dokument samtidigt.

Konvertera formulär i Word och PDF till Forms Funktion kommer för att kunna konvertera befintliga formulär i Word och PDF till Forms.

Stream Nya funktioner för att spela in videos från din webkamera eller ditt skrivbord. Gå till stream.office.com och välja spela in ny video. Lägg på text och / eller effekter. Perfekt om du vill spela in hur nya affärssystemet fungerar eller andra instruktionsfilmer.

Administratörer

Exchange / Outlook

Slå av eller på merge av kontakter Funktion för att slå av eller på den nya funktionen för att föreslå sammanslagning av kontakter kommer att finnas i administratörsgränssnittet. Läs mer här:

Update insights – Microsoft Graph beta | Microsoft Learn

Lösenordsskydda nedladdningar från karantän För att minska risken för att någon klickar på nedladdat material från karantän ges möjlighet att lösenordsskydda nedladdat material. Detta för att man säkert ska kunna flytta filer från karantän till analysverktyg.

Teams

Adobe Acrobat standard app för PDF Du kan numera sätta Acrobat som standardläsare för PDF:er i Teams. Man behöver dock lägga till Acrobat-appen i Teams. Allt detta sätts i backend av administratörer och kan sättas med policys till utvalda grupper. Kontakta oss för hjälp med att konfigurera detta.

Övrigt

Defender for cloud apps Defender for cloud apps får nya IP-adresser, uppdatera kopplingar. Se mer här: Network requirements

Nyheter i Microsoft 365 – juli 2022

Nyheter i Microsoft 365 – juli 2022

Exchange / Outlook

Loop components  Från och med Augusti och framåt kommer Microsoft introducera samarbets-komponenter som man kan infoga bland annat i mail, som gör att man i realtid kan samarbeta i innehållet i ett mail. Redan idag kan man ju skicka omröstningar, detta ser ut att ge fler komponenter som kan användas för att göra epost mer ”live”.

Påminnelse – .Net 4.8 och WebView2 krävs för att Teams Meeting Add-In i Outlook ska fungera För att add-in för Teams ska fungera som tänkt måste dessa program finnas på klienten.

Nytt utseende för navigering i outlook Nytt navigeringsfält till vänster i Outlook. Ska göra det enklare att växla mellan mail, kalender o.s.v. Även möjlighet att lägga till egna appar, såsom ToDo, Bookings m.m. Se bild nedan.            

Teams

Möjlighet att casta Teams klient till Teams room Om du är i ett rum med Teams Rum-system kommer du att kunna casta din dator till rumssystemet för att visa upp innehållet på din skärm på skärmen i rummet. Funktionen baseras på bluetooth och bluetooth-beaconing måste vara påslaget på ditt rum-system.

Ny automatisk grupp Numera kan du nå alla ägare till ett team genom att skriva @Team Owners

Delade kanaler En ny typ av kanaler lanseras, delade kanaler. Delade kanaler kan spänna över flera Team och har egna behörigheter. De backas av Azure B2B Collaboration vilket kommer att innebär att man kommer att kunna bjuda in externa användare utan att de blir gäster i organisationen, vilket är ett måste om du bjuder in externa organisationer till Teams idag. Stöd kommer att finnas för Tabs, Bottar, Möten (både möten nu och schemalagda) och Information Protection möjligheter.

Gå med i möten med hjälp av mötesid och lösen Ett nytt sätt att ansluta till möten i Teams kommer. Med detta nya sätt kan du gå med i möten med endast ett ID och ett lösenord.

SpeakerCoach Teams kommer att få en coach för den som är presentatör. Under och efter mötet får du små tips från din coach. Tipsen kommer att hjälpa dig att bli en bättre presentatör och kan stängas av om så önskas. Efter mötet får du en sammanfattning med alla tips du fått.

Cameo i PowerPoint Live Användare kan använda Cameo för att integrera sin video från Teams in i Powerpoint-presentationer i Power Point Live. Begränsningar finns, t.ex. visas inte videon på mobila enheter och videon kommer inte heller med på inspelning om du skulle spela in mötet. Men ett sätt att integrera din video lite mer sömlöst in i din presentation som stödjer funktioner som stöds om du integrerar annan media såsom GIF’s eller bilder.

Q&A i Teams möten Möjlighet att sätta upp en chat för att ställa frågor och publicera svar. Denna fuktion har funnits i live-event tidigare, men kommer till ”vanliga” team-möten och kan stängas av eller slås på under mötesinställningar.

Möjlighet att tilldela platser i Together-mode Möjlighet kommer att finnas att tilldela platser i Together mode.

Sharepoint och Onedrive

Streams uppspelning i Hero-webparten Hero kommer framöver kunna spela upp video från Stream direkt på websidan, utan att du behöver lämna den.

Dela dokument i granskningsläge När du delar dokument kan du framöver dela med rättigheten granskning som låter användaren infoga kommentarer men inte ändra i dokumentet.

Övrigt

Nya Yammer upplevelsen Om en månad kommer alla att flyttas över till nya Yammer upplevelsen. Administratörer kan stänga av den nya designen om så önskas.

Microsoft Power Pages Ett verktyg för att göra externa websidor, med många av de verktyg som finns i Office 365 såsom chat-bottar, rapporter och formulär

Administratörer

Teams

Admin-app för administratörer En ny admin-app kan köras från Teams-klienten för att hantera administratörsinställningar för Teams direkt från klienten.

Outlook för MAC Outlook för MAC får stöd för kvarhållningsprinciper

Nyheter i Microsoft 365 – maj 2022

Nyheter i Microsoft 365 – maj 2022

Teams

Rättigheter för att skapa taggar ändras Alla nya Team och Team som inte har ändrat standardvärdet för vem som får skapa taggar kommer att uppdateras så att även medlemmar får lov att hantera och skapa taggar.

Slå på tillsammansläge för alla användare Möjlighet kommer för att slå på tillsammansläge för alla användare i ett möte.

Customer lockbox för Teams Nu kommer även Customer Lockbox för Teams, en funktion som gör möjlighet att låsa åtkomst till er miljö så att inte ens Microsoft kommer åt den. Behöver man hjälp kan man ge Microsoft access via customer lockbox under en i förväg definierad tid. Denna funktion har funnits för Sharepoint, Exchange och Onedrive sedan innan, nu kommer den även till Teams.

Nya funktioner för video Funktioner kommer att rullas ut för att kunna justera ljus på video. Det finns även möjlighet att justera fokus.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att fästa dokumentbibliotek i OneDrive för snabbåtkomst När du är inne i  Dokumentbibliotek i Sharepoint och OneDrive finns en knapp för att skapa en genväg till dokumentbiblioteket i OneDrive. Det innebär att du i din OneDrive

Övrigt

Outlook – svar kring deltagande Med denna funktion kan man svara hur man vill delta i ett möte, antingen virtuellt eller på plats när dessa möjligheter finns. Möjlighet finns för alla som fått inbjudan att se vilka som deltar på plats eller virtuellt.

Defender för mail Möjlighet att få rapport över mail som hamnat i karantän varje timme.

Bookings i Outlook För att låta någon boka ett möte med dig där de kan se vilka tider som är lediga för 1 till 1 möten kommer en sida där du kan skapa olika mötestyper som du sedan kan låta andra använda för att boka in ett möte med dig. När någon bokar ett möte med dig får både du och den som bokar en mötesbekräftelse. För närvarande är det lite sparsmakat med information om detta, men vi ser fram emot att få se hur detta kommer att se ut. Det finns sedan innan möjlighet att används Bookings för organisationer, och vi misstänker att det kommer att se liknande ut fast för din personliga användning framför allt inom organisationen.

Forms skicka undersökning direkt från Forms appen En ny funktion lanseras för att skickar formulär direkt till de som ska fylla i direkt från forms. Distributionsgrupper och användare i organisationen kan skickas till direkt från Forms. Du får då också uppföljning i mailen kring hur det går med undersökningen.

Forms ny delningsprocess Microsoft har valt att skapa 2 olika vägar för att dela formulär för fyllnad och för samarbete. Tidigare gjordes dessa 2 olika sorters delningar från samma knapp, framöver har man delat upp detta i 2 olika knappar. Send används för ifyllnad och de tre prickarna och collaboration används för intern delning för design av formulär.

Mover flyttas till Migration manager VerktygetMovers möjlighet att migrera data från Google Drive, Dropbox, Egnyte, och Box stängs ned. Istället rekommenderar Microsoft nya verktyget Migration manager som är det verktyg som kommer att få alla nya resurser framöver.

Power BI förändringar i utseende Startsidan i Power Bi kommer att uppdateras enligt nedan:

 • Ändringar i navigering – Bläddra
  De vänstra länkarna i navigationen för Favoriter, tidigare och delas med mig kommer att flyttas in under en ny länk som heter bläddra. Möjligheten att söka och filtrera dessa listor kvarstår och är dessutom utökade med nya filter.
 • Ändringar i HEM – förändringar i listorna på sidan

Tidigare, Favoriter och Mina Appar på Hem visar nu allt innehåll i dessa listor inte bara de första 12 instanserna. Vi har också lagt till filter och möjligheter att söka i dessa listor direkt på sidan.

 • Uppdatering av utseende
  Färger, fonter, ikoner och annat uppdateras för att vara i synk med Microsofts teman.

Administratörer

Exchange

Basic Authentication stängs av 1 okt  Med början 1 okt 2022 kommer basic authentication att stängas av för följande protokoll: MAPI, RPC, offlineadressbok (OAB), Exchange Web Services (EWS), POP, IMAP, Exchange ActiveSync (EAS) och Remote PowerShell.

SMTP Auth kommer inte att påverkas, men bör vara avstängt för de som inte använder detta. Detta bör göras på organisationsnivå och bara slås på för de utvalda konton som verkligen behöver detta.

Övrigt

Center som visar status och hälsa för tjänster Numera kan ärenden som påverkar flera tjänster grupperas och visas tillsammans

Nyheter i Microsoft 365 – april 2022

Nyheter i Microsoft 365 – april 2022

Exchange

Ny logo för karantän-mail Microsoft ändrar logo för mail gällande karantän-notifieringar. Det är viktigt att man som användare är uppdaterad med hur dessa mail ska se ut.

Dynamiska sändgrupper Dynamiska sändgrupper skapas utifrån filter och dessa uppdateras idag varje gång man skickar ett mail till sändgruppen. Att skapa dessa kan ta lång tid och generera fel som gör att mailet blir försenat eller stoppas. Nya dynamiska sändgrupper kommer att uppdateras en gång per dygn och vara populerade med medlemmar. Skapar man en ny grupp kan det ta upp till ett par timmar innan gruppen är redo att användas första gången.

Alla möten blir online-möten En del har kanske redan märkt att alla möten som skapas blir Teams-möten. Skulle man inte ha eller använda Teams så kommer Outlook framöver att infoga möteslänkar även för andra leverantörer, ex. vis Zoom, Cisco webex m.fl. Outlook känner av vilka add-ins du har i klienten och sätter standard efter detta.

Teams

Omdöpning av kanaler och Team, synk med Sharepoint Microsoft har skapat en mer konsekvent upplevelse när man döper om Team och kanaler. Framöver kommer även underliggande resurser i Sharepoint att döpas om motsvarande de ändringar som görs i Teams.

Delning av Whiteboard i möte En tillfällig delning av Whiteboard även med externa resurser kommer att vara standard under Teamsmöten. Deltagare får inte tillgång till själva whiteboardfilen utan delningen sker mer likt den som görs med PowerPoint och gäller bara under mötet. Har man slagit av extern delning kan det bli problem med denna funktion, då kan man slå på delning av Whiteboard endast via PowerShell.

Pin chattmeddelande Möjlighet att nåla fast ett meddelande i chatten med information som ska vara tillgänglig för alla i chatten.

Delning av ljud från datorn även i webklienten Möjlighet kommer att även kunna dela datorljud från webklienten.

Hantera taggar Möjlighet kommer att finnas att återställa borttagna taggar.

Customer lockbox Lockbox i sig är ingen ny funktion och har funnits för Sharepoint, Onedrive och Exchange sedan innan. Lockbox används för att ge Microsoft tillgång till data vid support. Med extra säkerhet och E5 licenser kan man se till att Microsoft inte kommer åt data i din tenant. För att ändå kunna få support kan du tillfälligt ge Microsoft tillgång till data genom en lockbox där du tillfälligt ger Microsoft möjlighet att komma åt data i din tenant. 

Video-filter för focus och ljusstyrka Teams får filter för Fokus och ljusstyrka som användaren kan justera före anslutning och under mötet.

Support för möten i Firefox Stöd för delning av skärm och ljud.

Sharepoint och Onedrive

Tydligare identifiering av mappar som är kopplade till Teams Går du in i ett dokumentbibliotek som är kopplat till Teams så kommer de mappar som är kopplade till Teamet och kanaler i Teamet att synas, så att man tydligt kan se vilka mappar som är kopplade till Teams och vilka som ligger utanför. Se ”In Channels” nedan.

Lists Lists kan användas både under Sharepoint och Teams. En av vyerna man kan använda för att visa en lista är en Kalendervy. I kalendervyn finns i högerspalten en möjlighet att se alla icke-schemalagda uppgifter så att man får en chans att schemalägga dessa.

Övrigt

Stöd för flera konton i webläsare Med början i april och fram till juni kommer Microsoft släppa stöd i webläsare för att kunna vara inloggad i flera organisationer och ändra mellan dessa organisationer, både vad gäller personal- och workaccount.

Briefing mail i början av dagen Microsoft kommer att skicka dig breifing mail i början av dagen om det finns utestående uppgifter eller bokade möten under dagen. Det krävs att du minst har en punkt under dagen som Microsoft upptäcker som en punkt du behöver känna till eller förbereda dig för. Mailet kommer från Microsoft Viva plattformen.

Projekt funktionalitet i E3 och E5 Om en användare som har en E3 eller E5 tilldelas ett projekt kan den användaren gå in och se och rapportera sina uppgifter och klarmarkera utan att behöva en Project-licens. Gäller Tenants som har Project plan 1,3 och 5 i sin tenant.

Slut på support Office 2013 I april 2023 får Office 2013 inte längre några uppdateringar. Fasa ut installationer av Office 2013 innan dess.


För administratörer:

Exchange

Safelink inställningar  Safelink inställningar flyttas till anpassade policies istället för globala inställningar.

Plus-adressering Som tidigare meddelats ska man kunna lägga till taggar till sin mailadress genom att skriva +tag innan @. Ex. vis patrik+microsoftnyheter@domän.se när man tecknar sig för t.ex. en maillista och på så vis kunna sortera in dessa mail direkt i en folder. En del kunder ville inte ha denna möjlighet då den kan ställa till det för hybridinstallationer som använder + tecken i adressering. Möjlighet att stänga av detta finns nu och måste göras snarast, då Micrsoft annars slår på funktionen.

Teams

Inställning för bandbredd vid roaming Policies kommer att finnas tillgängliga för att ställa in hur mycket bandbredd Teams klienten ska få använda på olika platser i världen. Ska underlätta när man vet att man åker till platser med begränsad bandbredd.

Övrigt

Branding för Single Sign on sidor. Möjlighet ges i Azure AD för företag att anpassa länkar för självbetjäning av återställning av lösenord. Idag hamnar man på Microsoft-anpassade sidor för detta.

Byte av certifikat för meddelandetjänster och telefoni. Microsoft byter ROOT certifikat för meddelande-, mötes- och telefonitjänster. Inget som ska påverka vid standardanvändning, men har man 3:e partstjänster som kopplar mot dessa tjänster kan man behöva se till att dessa uppdateras med nya certifikat.

Möjlighet att sätta policy för utloggning för företag Inställning kommer för att kunna sätta en inställning som gäller hur lång tid med inaktivitet som ska gälla för utloggning från Microsoft 365 Webappar.

Nyheter i Microsoft 365 – februari 2022

Nyheter i Microsoft 365 – februari 2022

Så var det dags igen, dagarna bara springer iväg. Positivt är att ljusa delen av dygnet blir längre och längre och värmen börjar komma tillbaka. Helt underbart härligt!

Som ni säkert sett hälsar vi vår nya senior partner Pontus välkommen. Han har lång erfarenhet och har precis som oss andra varit med i IT-branschen i 20-talet år. Pontus brinner för det vi kallar verksamhetsnära IT, rent konkret innebär det den delen av IT som kan förenkla vardagen för ert företag och automatisera rutiner och processer, där Microsoft 365 är ett multiverktyg för att åstadkomma detta.

Teams

Taggar standardinställning i Teams för att hantera taggar har varit att endast ägare får skapa taggar. Ny inställning blir att ägare och medlemmar får hantera taggar. Administratörer kan ändra denna standardinställning och sätta den som man vill ha den.

Live-Undertexer Undertexter i Teams möten som textas i realtid. Upp till 28 språk kan textas, bland annat Svenska. Detta underlättar på många sätt, sitter du t.ex. i en bullrig miljö underlättar det för att hänga med i mötet.

Autodetect musik Teams klienten får en inställning för att känna igen musik och när musik upptäcks kommer man automatiskt få förslaget att ändra till HiFi mode som stänger av brusreducering. Som standard har Teams brusreducering påslaget och detta filtrerar bort en stor del av musiken.

Anpassning Chatfönster Möjlighet kommer att slå på compact läge där du får plats med 50% fler chatmeddelanden i chatfönstret.

Gästfunktionen uppdateras Som gäst kommer det framöver bli lättare att hantera de organisationer där du är gäst. Funktion för att lämna organisation kommer att finnas samt funktion för att dölja de organisationer där du är gäst. Du kan också välja att tacka nej till att bli inbjuden som gäst i en organisation.

Möjlighet att bjuda in medarrangörer Framöver kommer man kunna bjuda in upp till 10 medarrangörer till möten. Medarrangörer kommer att kunna göra allt utom skapa Breakout rooms, visa och hantera närvaro-rapporter, hantera mötesinspelningar, redigera mötesinbjudan, ta bort och ändra rollen som organisatör

Sharepoint och Onedrive

DropDown-list för att ändra dokumentbibliotek Microsoft introducerar en ny dropdown-list för att byta mellan dokumentbibliotek på en Sharepoint-site. Se nedan för bild över hur det kommer att se ut.

Stavning och grammatik Sharepoint får stöd för stavning och grammatik i editeringsläge

OneDrive Native klienter för ARM och Apple Silicone lanseras Preview lanseras inom kort

Ny bläddringsvy för dokumentbibliotek som är Teamskopplade Framöver kommer man att se vilka mappar som är kopplade till kanaler i Teams på Sharepoint-siter som är kopplade till Team. Se nedan

Ny ingång till lists på Sharepoint startsida En ny ikon kommer att läggas till på Sharepoint startsida för att man enkelt ska kunna gå direkt till sina Sharepoint listor. Se bilden

Övrigt

Delning av Whiteboard med externa gäster För närvarande kan du inte använda Whiteboard med externa gäster. Whiteboard-filer kommer framöver att delas från OneDrive med en temporär access för gäster, vilket innebär att under mötets gång kan alla dela åtkomst och medverka till att rita på whiteboarden oavsett om du är en del av organisationen eller inte. Filen delas inte med deltagarna, utan temporär access ges endast så länge mötet varar. Går att stänga av i Powershell, men då kommer extern delning av whiteboard fortsatt vara avstängd. Har du spärrat access för externa användare till OneDrive behöver man aktivera detta eller ge access för OneDriveLoopSharingCapability för att detta ska fungera. Kontakta oss för hjälp.

Forms integration med Bookings Bookings är en applikation som kan användas för att skapa en bokningssida för tjänster. Erbjuder du tjänster där du kan dela in dagen i olika pass som skulle kunna vara bokningsbara via en kalender så är bookings en fantastisk applikation som kopplar till din outlook. Nu finns också möjlighet att skicka en bekräftelse på en bokning där du bifogar ett formulär att fylla i innan besöket. Det som fylls i kan sedan delas med den som ska utföra behandlingen.

Booking flyttar ner i licenser Booking kommer att finnas tillgängligt från och med E1 och Business Basic framöver.

Uppdatera dina ToDo klienter Som vi tidigare nämnt kommer backend till ToDo att uppgraderas. För att detta ska fungera och synkroniseringen inte ska skapa dubletter är det viktigt att se till att dina ToDo klienter är uppdaterade.

Microsoft Search Microsoft lanserar en funktion för att söka material som är kopplat till en viss användare. En sökning som enligt Microsoft ska låta dig söka innehåll baserat på en användare och användare baserat på innehåll.

Anslutna mallar Mallar som är anpassade för både Sharepoint och Teams lanseras. Utrullning beräknas vara klar i slutet på mars.

Möjlighet att ändra profil i Office appar på mobilen Genom att klicka på profilbilden kommer man att kunna ändra profil och logga in med annat konto på office appar på mobilen.

Stöd för formatering i Planner Möjlighet att ändra formatering på texten i planner. Rich Text formatering stöder fetstilt och understruket samt bilder i fältet där du beskriver uppgiften.

Blockering av VBA macros i filer som kommer från Internet Tidigare har användare kunna enkelt klicka på en knapp för att aktivera VBA makron i filer. Framöver kommer man att få en banner som varnar för att det man gör kan vara en stor säkerhetsrisk.

Microsoft Search Filter för Microsoft Search uppdateras, det är framför allt filtyp och senast ändrad som får en uppdatering i gränssnittet. Vidare kan Administratörer skapa anpassade filter och lägga i det vertikala sökfältet. Se nedan:

Administratörer

OneDrive/Sharepoint

Hantera Appar i nya Apps Site Denna funktion hette tidigare applikationskatalogen. Här kan man som administratör ladda upp Sharepoint applikationer som man själva skapat eller hämta in från 3:e-partsleverantör. Man kan välja om de ska finnas tillgängliga i Sharepoint eller Teams eller båda. Dessutom kan man välja om applikationen ska installeras som standard på en nyskapad sida.

Teams

App policys kan knytas till grupper Numera kan administratörer skapa policys för vilka appar som ska finnas i teams och knyta till grupper.

Övrigt

Message center I fortsättningen kommer meddelanden från Message Center inte skickas med automatik till administratörer. Som ny administratör får man mailen under en 4-veckorsperiod och vill man sedan fortsätta ta emot dem måste man välja detta aktivt.

Rapport över powerautomate användande En övergripande rapport på tenant-nivå över vilka flöden som körs och vilka som är inaktuella. Det listas också vilka anslutningar som kräver Premium licenser.

Azure AD Connect Sync Stöd för äldre versioner tas bort. 12 månader efter att en version ersatts slutar Microsoft supporta versionen. Håll Azure AD Connect Sync uppdaterad. Applikationen kan fungera ändå, men Microsoft flaggar för att all funktionalitet kanske inte längre erhålls.

Nyheter i Microsoft 365 – januari 2022

Nyheter i Microsoft 365 – januari 2022

Det blev lite senare denna gång än vanligt, men här kommer den: Sammanställningen över uppdateringarna från Microsoft.

Anledningen till att det dröjt till 7 feb är dubbel: VABruari har börjat. Vinterkräksjuka avlöser feber och corona symptom. Men det har också varit mer än vanligt att hitta på, vilket bara är skoj! Spännande och roligt som sagt, och när vi är inne på det ämnet… Snart kommer vår nästa nyckelspelare att vara på plats också, vi kan knappt bärga oss. Nästa månadsbrev kommer vi att presentera vårt nyförvärv.

Äntligen märks det att ljuset börjar komma tillbaka, morgnarna börjar ljusna igen. Det tackar vi för.

Denna nyhet tar vi med en gång till, den är så viktig! Har du varit inne och begärt flytt? Om inte se nedan:

Microsoft börjar flytta Microsoft 365 core-data till sina Svenska datacenter. Nya kommersiella kunder kommer automatiskt hamna i Svenska datacenter om man har svensk epost och väljer Sverige som region. Befintliga kunder kan be om att bli flyttade fram till juni 2022 och flytten kommer sedan att göras löpande fram till juni 2024. Som Core-data räknas:

Exchange Online mailbox-innehåll

Sharepoint Online innehåll

Filer i OneDrive for Business

Teams chatmeddelanden, kanal-meddelanden, bilder som används i chat, privata meddelanden

Du begär flytt i admin-centret. Inställningar, organisationsinställningar, organisationsprofil och sedan Datahemvist. Det kostar inget och du behöver inte göra något mer, administratören får meddelande när data är flyttad.

Outlook

+Adressering En funktion för att du ska kunna sortera din inbox lättare kommer att aktiveras som standard i mars, redan nu kan du slå på funktionen. Funktionen kallas +adressering, och innebär att du som användare kan lägga till +”valfri tag” till din epostadress. Om jag t.ex. jobbar på abcbolaget och har adress patrik@abcbolaget.se så kan jag om jag vill prenumerera på en adresslista skriva att min adress är patrik+aktietipset@abcbolaget.se när jag prenumererar på nyhetsbrevet från aktietipset. På så vis är det enkelt att sortera alla mail som kommer från aktietipset och lägga dem i en separat folder.

Sökresultat i Win 11 I samband med uppgradering till win 11 tas sökindexet för lokala filer bort. Det kan ta ett tag innan data är indexerat och under tiden kan denna data saknas i sökresultatet. För att se status, markera sökrutan Markera sökrutan i Outlook. Välj Sökverktyg i menyfliksområdet och välj sedan Indexeringsstatus

Nya Outlook upplevelsen på MAC Från och med mitten på februari blir New Mac Experience standard. Utöver nytt utseende kommer också en hel massa nya funktioner, läs mer här: Nya Outlook för Mac (microsoft.com)

Teams

Åtgärder i flikar Åtgärder (T.ex. refresh, öppna webplats, m.m.) som kan göras på flikar kommer att flyttas in i en meny man kommer åt vid namnet på fliken. Se bilden nedan

Musik-läge Vi har tidigare skrivit om ett musikläge. Eftersom teams numera har reducering av bakgrundsljud påslaget som standard så behövs ett läge där detta inaktiveras och man dessutom lägger mer fokus på ljudkvalitet med lägre komprimering. Detektering kommer att göras automatiskt och så här kommer det att se ut om du spelar upp musik:

Aviseringar Funktion introduceras för att slå av aviseringar när man sitter i möte.

Den här funktionen introducerar en inställning som hjälper användaren att stänga av aviseringar under möten.

 • Global inställning för att stänga av aviseringar under alla möten – En användare kan hitta dessa inställningar genom att klicka på ellipsen bredvid sin profilbild -> Inställningar -> Meddelanden -> Möten.
 • Tillåt/stäng av meddelanden via åtgärderna Fler under ett möte – en användare kan aktivera/inaktivera meddelanden per möte via inställningen i Fler åtgärder.

Möjlighet att fästa ett chatmeddelande Har man återkommande frågor i en chat kommer man att kunna nåla fast ett meddelande högst upp i chatten så att detta meddelande är det första man ser då man kommer in i chatten.

Informationsbarriärer Möjlighet kommer att finnas i Teams att sätta regler som skapar barriärer kring vilka som får samarbeta och dela information. Ex. på användning är inom finansvärlden där olika avdelningar kan ha intressekonflikter. Skolor där elever inte ska kunna kontakta varandra. Advokatbyråer där man kanske jobbar med 2 olika klienter där advokaterna inte ska kunna komma åt information om varandras klienter. När detta läge slås på kommer alla nya Teams som skapas att vara stängda. Befintliga Teams som var skapade innan läget slogs på kommer att vara öppna och måste ändras om de ska vara stängda. Funktionen förhindrar möten för att skapas mellan grupperna, direktmeddelanden, oavsiktligt inbjudande till Teamet m.m. Läs mer här: Information barriers in Microsoft Teams – Microsoft Teams | Microsoft Docs

Sharepoint och Onedrive

Uppdaterad OneDrive klient för MacOS12 En uppdaterad klient som integrerar bättre med Finder. Ger enklare åtkomst under platser eller locations i Finders sidebar. OneDrives files on demand-upplevelse kommer också att bli bättre och kännas mer integrerad.

HEIC redigering Möjlighet att utföra enklare redigering av HEIC bilder direkt i OneDrive. Efter redigering och beskärning kommer bilden att sparas som en ny JPG-fil.

Lägga till taxonomikolumner från moderna biblioteksvyer Denna funktion har varit på gång under en längre tid, men kommer att slutföras i slutet på mars. Detta gäller alltså moderna biblioteksvyer, denna typ av kolumner har man kunnat lägga till tidigare genom att vi via ”Fler alternativ” i funktionen ”Lägg till”

Övrigt

Bing sökning söker även i mail Bing har aldrig varit mitt första-val när det gäller sökning. Men visste du att Bing även kan söka i din Microsoft 365 data? Bing kan söka i Teams och Sharepoint idag. Framöver kommer även möjlighet att söka i mailkonversationer. Välj alternativet Arbete så kan Bing söka även arbetsrelaterade konversationer och filer.

Möjlighet att spela in video i Office appen Om man använder Office appen på telefon kan man framöver spela in video som sedan sparas i Stream. Enklare redigering kan också göras i appen.

Microsoft Privacy Management blir Microsoft Priva Tanken med denna produkt är att hjälpa företag att hantera integritetsfrågor, efterleva policys kring personuppgifter och genom popup-rutor i outlook och Teams utbilda användare i vad som är lämpligt och olämpligt beteende i realtid när ex. vis en fil med personuppgifter skickas mellan 2 medarbetare. Det ingår också en portal för att hantera förfrågningar om personuppgifter.

Internet Explorer 11 försvinner Från och med 15 juni 2022 kommer Internet Explorer 11 att försvinna. Användare kommer att hänvisas till Edge. Använd Internet Explorer-läge i Edge för de användare som behöver access till äldre webplatser.

Microsoft Forms Upp till 5 000 000 svar på en undersökning. Tidigare var max antal svar 50 000 per undersökning.

Administratörer

OneDrive/Sharepoint

Admin-rapport för sync OneDrives hälso-instrumentpanel kommer framöver att ha med en avdelning för problem. I denna kan admins ta del av en samlad vy över de synkproblem som slutanvändare stöter på.

Exchange

Avsändare plockas från e-posthuvudet istället för kuvert (DLP) Framöver kommer avsändar-adressen för utvärdering av mail att plockas från e-posthuvudet. Du kommer att kunna ställa detta i policyn och då även välja att fortsatt titta på adressen på kuvertet. Transportregler går redan mot e-posthuvudet.

+Adressering Eftersom det finns en del företag som inte vill använda detta eller har + i befintliga mailadresser så kommer man kunna välja att slå av detta innan det obligatoriska införandet i mars. Har man epostadresser med + i bör man ändra dessa framåt.

Övrigt

Certifikatbaserad autentisering för PowerShell för säkerhets- och efterlevnadscenter Om din organisation för närvarande använder ”Grundläggande autentisering” för programåtkomst måste du migrera till certifikatbaserad autentisering före mitten av februari. Läs här för mer info: Connect to Security & Compliance Center PowerShell using the EXO V2 module | Microsoft Docs

Nyheter i Microsoft 365 – december 2021

Nyheter i Microsoft 365 – december 2021

December snart slut. Tid för reflektion. Galet att 5 månader snart gått sedan jag började på Essensus. Så tacksam för alla våra underbara kunder, det är så kul att hjälpa till med den uppskattning man får. Det är något jag själv känner att jag vill bli bättre på, att uppskatta och visa uppskattning för de där företagen och människorna som anstränger sig liiiite extra för att man ska bli nöjd.

Riktigt kul resa vi gör och det är verkligen viktigt att stanna upp ibland och titta på vad vi gjort och gör. Det är så lätt att bli fartblind. Hoppas att ni fått njuta av lite ledighet och tid tillsammans med släkt och vänner.

Först en riktigt rolig nyhet. Microsoft börjar flytta Microsoft 365 core-data till sina Svenska datacenter. Nya kommersiella kunder kommer automatiskt hamna i Svenska datacenter om man har svensk epost och väljer Sverige som region. Befintliga kunder kan be om att bli flyttade fram till juni 2022 och flytten kommer sedan att göras löpande fram till juni 2024. Som Core-data räknas:

Exchange Online mailbox-innehåll

Sharepoint Online innehåll

Filer i OneDrive for Business

Teams chatmeddelanden, kanal-meddelanden, bilder som används i chat, privata meddelanden

Du begär flytt i admin-centret. Inställningar, organisationsinställningar, organisationsprofil och sedan Datahemvist. Det kostar inget och du behöver inte göra något mer, administratören får meddelande när data är flyttad.

Outlook

Alla möten som skapas blir onlinemöten Med tanke på att vi blir mer och mer mobila och fler och fler arbetar hemifrån kommer alla som skapar möten och har möjlighet att köra Teams eller Skype automatiskt att skapa Teams eller Skype-möten när man skapar möten i Outlook.

Outlook på webben, föreslagna svar och föreslagna ord Outlook kommer att föreslå enkla kortare svar på mail där man tror att det skulle passa. Vill man använda ett av svaren klickar på man dem och sedan sänd. Kommer att finnas även på svenska. Vidare kommer man att få förslag på ord eller information att skriva under tiden man skriver, som när man skriver på mobiltelefoner. Vill man använda föreslaget ord trycker man på TAB eller pil höger. Vill du inte använda förslaget fortsätter man bara att skriva.

Outlook på webben grupp-ikonen förändras Nytt utseende för grupper i outlook web. Ser ut som en mapp idag, kommer att få ett enhetligt utseende med grupper.

Centralt sparad signatur Denna funktion testas, och kommer att bli tillgänglig juli 2022. Signaturer ska sparas centralt istället för lokalt som idag. På så vis har du alltid tillgång till din signatur oavsett enhet.

Teams

Aktivitetsflödet Möjlighet kommer att kunna högerklicka på notifiering för att aktivera/inaktivera alla reaktioner eller stoppa specifika appmeddelanden från att visas i aktivitetsflödet. Idag är det inte ovanligt att viktig information går förlorad eftersom det helt enkelt kommer för mycket information i flödet som är oväsentlig.

Ändring av namn på kanal Om man ändrar namn på en kanal kommer motsvarande mapp i Sharepoint där all information lagras också att byta namn. Så har det inte varit tidigare vilket skapat en del problem med spårning av var information kommer ifrån.

Möjlighet att få upp egen video i helskärm Klicka på din egen bild, på de 3 punkterna. Klicka på Pin for me eller möjligtvis fäst för mig. Vill du återgå till att se den som pratar, klicka på dig själv och välj unpin.

Front-row layout för fjärrdeltagare i Teams Room  En ny layout för Teams room system som heter front-row kommer att finnas för att ge en förstärkt upplevelse av att fjärrdeltagare är närvarande i rummet. Deltagarna kommer att synas i ögonhöjd, en chat-ruta kommer att synas och delade dokument får en ruta i mitten. Se layout nedan:

Möjlighet att delta i möten anonymt från desktop klienten Möjlighet kommer att kunna delta i möten anonymt från desktop klienten. Tidigare har man hänvisat till webklienten för detta.

Musik-läge Möjlighet kommer att finnas att använda högre ljudkvalitet för ljud som sänds i Teams möten. Tanken är att detta ska användas för ex. vis musiklektioner på distans, konserter eller andra tillfällen där man önskar bättre ljudkvalitet. Lansering från mitten av januari och framåt.

Planner stöd för RTF och bilder Stöd för formaterad text (ex. fetstilt och kursivt) samt möjlighet att bifoga bilder till planner-uppgifter. Detta kommer tidigast att bli tillgängligt från mitten av februari.

Snabb-unmute För att öppna tillgång till mikrofonen under en kort stund kan du använda CTRL+Mellanslag eller Option+Mellanslag på MAC. Tillgång till mikrofonen ges bara så länge du håller dessa tangenter nere.

Android-app En uppdatering av appen gjorde att SOS samtal kunde sluta fungera. Den senaste uppdateringen löser detta problem. Håll appen uppdaterad.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att integrera Power BI rapport över dokumentbibliotek Tidigare har du kunnat få tillgång till en PowerBI rapport över dina Sharepoint-listor genom att trycka på Integrera och PowerBI och sedan visualisera listan. Denna funktion kommer nu också för dokumentbibliotek. För att kunna spara visualiseringen och ge användare tillgång till den behöver du PowerBI Pro licens, men vem som helst kan skapa en egen lista med begränsade redigeringsmöjligheter. Automatisera menyn innehåller också möjlighet att skapa regler för vad som ska hända om någon t.ex. lägger till ett dokument. Administratörer kan slå av och på denna funktion i PowerBI admin-center

Delning av ljud och video som inte kan laddas ned  Möjlighet kommer att finnas att skapa delningslänkar som inte tillåter nedladdning av materialet utan bara spelar upp innehållet i en webläsare.

Navigering dokumentbibliotek Nytt sätt att navigera dokumentbibliotek kommer att komma för OneDrive och Sharepoint. När du väljer i t.ex. OneDrive en grupp-webbplats så visas som standard det bibliotek som är standardbiblioteket för webplatsen. Du kan välja ett annat dokumentbibliotek via rullgardins-listen bredvid Documents. Se nedan. Som synes kommer man även att kunna välja siter med dokumentbibliotek via navigationsfältet ute till vänster.

Möjlighet att rita och markera på foton I Onedrive kommer möjlighet att rita och markera på foton för att understryka eller förklara. Se nedan:

Övrigt

Krypterad synkronisering av favoriter m.m. Edge kommer framöver att få support för att kryptera favoriter, autofyll, lösenord m.m. mellan enheter även i Microsoft Business Essentials. Microsoft Business Essentials kommer därmed att få Microsoft Azure Rights Management som ett tillägg i sin licens.

Grupper i Outlook får möjlighet att skicka som grupp Om användaren har rättigheter att skicka som för den specifika gruppen så kommer gruppen att stå som avsändare om man svara på mail i gruppmailboxen. Idag skickar man från sin individuella e-postadress.        

Administratörer

Teams / Sharepoint

Administratörscentret för Sharepoint kan visa kanal-webplatser Sharepoint admincenter har nu uppdaterats med information kring vilka Sharepoint-siter som är kopplade till Teams samt vilka som är skapade för kanaler med egna rättigheter. Lansering från mitten dec till slutet på jan

Exchange Online Protection

Karantänmeddelande för slutanvändare Funktionen för att skicka meddelanden till slutanvändare om att mottaget mail hamnat i karantän kommer inte att finnas i UI för anti-malware policies längre. Funktionen flyttas till karantän-policys och där kan administratörer skapa policys som skickar rapporter på givna intervaller. Tidigare funktion där användaren fick ett mail så fort ett meddelande hamnade i karantän kommer inte att finnas kvar. Standard-policy för karantän skickar bara meddelande till administratörer, önskar du meddelande till slutanvändare måste du skapa en ny policy för detta.

Övrigt

Säkerhetsinställningar för Office-dokument förändras Om administratören satt en policy för vad som får aktiveras i Office-dokument kommer denna policy numera att få företräde före vad användaren valt. Tidigare har användarens val gått före administratörens val, med som ett led i att öka säkerheten och härda miljön kommer man nu i första hand gå på organisationens inställning. Som Admin kan det vara bra att informera användarna och berätta var de ska vända sig vid problem. Lanseras tidigt i feb till tidig maj.

Nyheter i Microsoft 365 – november 2021

Nyheter i Microsoft 365 – november 2021

Så var november strax också avklarat, inte klokt hur fort tiden går när man har roligt.

Hoppas att ni klarat er bra från alla typer av virus, vare sig det är Corona eller virus från smittade on-prem Exchange servrar som cert.se varnade för tidigare denna månad. I vilket fall som är det bara ca 3 veckor kvar innan det vänder och blir ljusare igen, det ser vi fram emot. 😊

Teams

Teams Personal support Framöver kommer du att kunna kommunicera med de som har ett Teams Personal konto. Det betyder att man kommer att kunna starta 1:1 chat med de privatpersoner som har ett Teams konto, vilket i princip är alla med ett Microsoft-konto. Genom att skriva deras e-post eller telefonnummer kommer du att kunna starta en chat.

Det kommer att finnas möjlighet för organisationen att slå av eller på denna funktion. Detta motsvarar att man förr i Skype for Business kunde tillåta kontakt med Skype-användare som hade privata konton. Som standard kommer detta att vara tillåtet.

Utökat stöd för reaktioner med fler emojis Man kommer framöver att kunna reagera med ett val på över 800 olika emojis på andras meddelanden. Välj den som passar din reaktion bäst.

Spegla min video Möjlighet kommer att finnas under enhetsinställningar att spegla din video. Som standard ses min egen video idag som spegelvänd, något som gör det svårt om man t.ex. vill titta på skärmen medan man skriver på en whiteboard. Från Jan 2022 till slutet på feb kommer funktionen för att slå av eller på detta att rullas ut.

Punkt till punkt kryptering Kryptering mellan 2 klienter i 1:1 samtal. Administratörer kan styra om detta får användas i organisationer. Väl påslaget kan man välja i inställningarna för klienten att slå på E2EE (End-to-End Encryption) trafik. Standardfunktioner kommer att fungera medan mer avancerade samtalfunktioner inte kommer att finnas tillgängliga såsom överföring och inspelning. Funktionen har aviserats tidigare men har blivit fördröjd och ska nu vara klar i slutet på dec.

Bakgrunder för Android och Web-klient Stöd för bakgrundsbilder och suddig bakgrund kommer att komma även till Android appen och Web-klienten. Detta finns redan på skrivbord och iOS versionerna.

Teams Room System Teams Room system kommer att få en kontroll för att ändra mellan flera kameror. Har man mer än en kamera ansluten så kommer det att finnas kontroller för att ändra mellan de olika kamerorna.

Sharepoint och Onedrive

Support för Onedrive-klienter Supporten för OneDrive-klienten kommer att synkas med supporten för det aktuella operativsystemet. D.v.s. Win 7 klienten får ingen vidare support. Win 8 har inte heller någon support. Win 8.1 har support fram till 10 jan 2023.

Gallerivy för Sharepoint listor tas bort Om du importerar en Excelfil till en Sharepoint lista har du kunnat visa en galleri-vy för att visa data. Detta tas bort, Microsoft hänvisar istället till Power BI.

Förbättringar i redigering av Sharepoint-sidor Denna förändring rullas ut från början av dec till feb  2022 beroende på i vilken ring ni ligger. Följande kommer att göras:

Ändringar i fokusläge:

 • När du går in i redigeringsläge kommer författare till SharePoint-sidor och nyheter att gå in i fokusläge som tar bort webbplatshuvudet och navigeringen så att författarna kan fokusera på uppgiften att redigera en sida. Användare kan fortfarande avsluta fokusläget manuellt om så önskas.

Ändringar i innehålls- och avsnittsetiketter:

 • Under redigeringen kommer författare att märka nya etiketter som avmarkerade avsnitt och webbdelar så att det blir tydligare för dem att förstå vad som används på sidan.

Ändringar i verktygsfältet webbdel:

 • Författare kommer att märka verktygsfält för webbdelar som går från en lodrät placering till vågrät och åtgärder konsolideras i verktygsfältet för en enda webbdel.

Övrigt

Återkommande automatiserade tester av efterlevnad Microsoft kommer att lägga till automatiserad testning av efterlevnad. Detta innebär att man kan återkommande testa om man lever upp till de standarder som finns fördefinierade hos Microsoft. Till exempel kan man testa om man efterlever ISO27001. Efterlevnad kräver extra licenser. E3 och uppåt har tillgång till grundläggande funktionalitet men E5 och uppåt krävs för automatiserad testning.

Nya mallar för utvärdering av Zero Trust och Dynamics 365 Efterlevnadscentret får nya mallar för Dynamics 365 och Zero Trust.

Microsoft Lists, Stöd för Lookup kolumner, hämta värden från andra listor i Sharepoint Online. Har du till exempel en central lista med kunder kan du hämta kundnamn från den listan genom att lägga till en lookup kolumn och peka den mot din kundlista. När du gör en ny rad i din lista får du välja vilken kund från din centrala lista och kan då även plocka med kolumner för adress och telefon i din nya lista så att de fylls i autmatiskt från den centrala listan när du väljer företaget.

Microsoft lists, stöd för egna mallar Möjlighet att skapa egna mallar som visas när du väljer att skapa en ny lista i lists. Ny mall måste skapas av administratör.

Sökning i konversationer för Office.com och Sharepoint Sökningen för Sharepoint och Office.com kommer framöver även att inkludera resultat för konversationer i en egen flik. Allt för att du ska få en enhetlig upplevelse.

Administratörer

Exchange

Ny visualisering för mailflöde Bilden för mailflöde uppdateras och blir lättare att förstå.

TEAMS

Inbjudningslänkar, stöd för flera språk Det kommer möjlighet för organisationen att skapa policys för att skicka ut inbjudningslänkar till Teams möten på andra språk än användarens standardspråk. En användare har kanske Svenska som språk i Outlook och Teams, med denna inställning kan organisationen bestämma att inbjudan ska vara på engelska istället och göra detta tvingande. Utöver det kan man även lägga med inbjudningar på flera språk efter varandra om så önskas.

Mötesaktiviteter läggs till i granskningsloggen Med den här funktionsuppdateringen kan administratörer visa Teams-mötesaktiviteter i Microsoft 365-granskningsloggen och bättre undersöka specifika aktiviteter i Microsoft 365-tjänster.

Loggar för mötesaktiviteter:

MöteDetail:

Information om Teams-möten, inklusive starttid, sluttid och URL för att ansluta till mötet.

MöteDeldeltagande:

Information om deltagarna i ett möte, inklusive användar-ID för varje deltagare, den tid varje deltagare deltog i mötet och den tid varje deltagare lämnade mötet.

Möjlighet att ställa in anonymt deltagande Administratörer kan styra möjligheten för anonyma användare att delta i ett Microsoft Teams-möte med hjälp av en ny princip per organisatör. Den nya principen per organisatör styrs med parametern -AllowAnonymousUsersToJoinMeeting i Set-CsTeamsMeetingPolicy Detta levereras med Teams PowerShell version 2.6.0 och senare.

Övrigt

Basic Authentication Eftersom Basic authentication tas bort kan du redan nu se en månadsrapport över hur många klienter som använder basic authentication i meddelandecentret. Sök efter Grundläggande autentisering – månadsanvändningsrapport eller Basic Authentication – Monthly Usage Report.

Ändring i Microsoft Secure Score Nya punkter granskas och ingår i förslag som bör åtgärdas. Kontrollera ditt betyg och se över de förslag som ges.

Service Health Under service health kommer det framöver att dyka upp problem som behöver åtgärdas av en administratör innan de blir ett allvarligt problem. Exempel på meddelanden som kommer att visas är:

Användningskvoter som är nära att överskridas

Servicebegränsning på grund av problem på kundsidan

Förfallodatum för kundcertifikat

Nyheter i Microsoft 365 – oktober

Nyheter i Microsoft 365 – oktober

Här kommer sammanställningen över alla förändringar som gjort eller är på gång i Microsoft 365 plattformen. Det är väldigt mycket, både smått och stort som händer. Speciellt administratörs-delen är lite större denna gången, något som tyder på större backend förändringar som kan påverka vardagen för oss som hjälper kunder att anpassa sig till de förändringar som görs.

Outlook Win

Äldre versioner av Outlook kommer inte att kunna ansluta mot Microsoft 365.

Från 1 nov kommer man inte längre att kunna ansluta till tjänster i Office/Microsoft 365 med versioner äldre än nedan:

Office 2013 version 15.0.4940.9999 och äldre

Office 2016 version 16.0.4599.9999 och äldre

Microsoft 365 Apps for Enterprise version 1705 och äldre

Microsoft 365 Apps for Business version 1705 och äldre

Dags att uppgradera om du ligger på någon av dessa versioner och vill fortsätta kunna ansluta mot tjänster i Microsoft 365. Kontakta oss för mer information om hur du ska uppdatera.

Outlook och LinkedIn. Det blir inte längre ett krav att knyta sitt LinkedIn konto för att se information från LinkedIn kopplad till information om en användare. Om du håller muspekaren över en användare i Outlook får du upp en LinkedIn symbol, tidigare har det varit tvunget att länka sitt konto för att få information i denna flik. Framöver kommer publik information att visas, vill du ha privat information baserat på att du är kontakt med personen måste du fortfarande knyta ditt konto.

Exchange

Arkivering Mailboxar som tidigare haft obegränsad arkivering får nu ett tag på 1,5 TB som inte kommer att kunna utökas. Denna arkiveringsfunktion är bara för personliga mailboxar.

Teams

Power BI app kommer att bli tillgänglig för Teams. Det blir enklare att dela och hitta rapporter i Teams. Utrullning påbörjas i november och slutförs sent i december. Appen kommer att installeras automatiskt om Power BI tillåts i Teams admin portal och man slår på automatisk installation i Teams admin center. Auto-install görs första gången användaren besöker PowerBI portalen.

Ny söksida i Teams. Microsoft lanserar en ny söksida i desktop-versionen av Teams. Den ska med AI göra det enklare att hitta innehåll, personer och meddelanden med fler filtreringsfunktioner. Denna börjar rullas ut tidigt i november och beräknas vara klar i mitten på november.  

Ny dedikerad meny för möteslayout Alternativ för att ändra vy i möten mellan Galleri, Stort Galleri och tillsammans-läge kommer att hamna i en egen dedikerad meny.

Anpassad Lists mall Företag kommer att kunna skapa egna Lists-mallar som är specifika för just ert företag. Har ni Lists som är återkommande för t.ex. projekt kan du skapa mall för detta. Funktionen ska vara tillgänglig till i mitten på november.

Musik-läge Nytt läge för att dela Musik i ett möte. Påverkar ljudkvaliteten i mötet.

Ändring av antal deltagare i stora galleriet  Stora galleriet får stöd för upp till 96 deltagares video.

Stöd för Teams på Android Teams appen för Android kommer ta bort stöd för enheter med Android 7 och lägre. Stöder kommer att plockas bort med början för Android 5 i mars 2022 för att sedan ta bort 6 i juli och 7 i september 2022.

Uppspelningshastighet för inspelade möten Möjlighet kommer att finnas att justera uppspelning av inspelade möten mellan 0,5x till 2x.

Möjlighet att ändra bakgrund i webversionen av Teams-klienten. Lägg suddig bakgrund eller sätt en bild som bakgrund även i webklienten.

Lägg på etiketter för sekretess från mallar Om du skapar Team från en mall kan du också inkludera etiketter för sekretess på Teamet och dess resurser.

Sharepoint och Onedrive

Etiketter för kvarhållning. För att skapa en konsekvent upplevelse kommer filer som markerats med etikett där filen ska bevaras under en viss period numera att kunna tas bort av en användare, och hamnar då istället i biblioteket för bevarande, på samma sätt som OneDrive fungerar. Det kommer att gå att återgå till standardinställning, att användaren inte alls kan ta bort filen i Sharepoint, men detta kommer att kräva en manuell inställning.

Nya mallar för Sharepoint-siter Det kommer nya site-mallar för detaljhandel, välgörenhet och hälso- och sjukvård. Du kommer åt dessa mallar genom att skapa en webbplats och sedan gå på inställningar och använda en webbplatsmall.

App-bar på Sharepoint startsida Kan tillfälligt vara otillgänglig under perioder fram till mars 2022. App-baren hittar du längs till vänster på Sharepoint startsida.

Taggning av bilder Laddar man upp bilder till Sharepoint bibliotek skapas också automatiskt en kolumn för taggar. Denna ersätts från att vara read-only till att vara en kolumn som är ändringsbar för slutanvändare. Nya kolumnen heter Image Tags på engelska istället för Tags och flows måste anpassas till denna nya kolumn.

Ny site wizard, ny upplevelse En uppdaterad upplevelse om man ska skapa nya Sharepoint siter. Det ska bli enklare för den som skapar att förstå roller och rättigheter.

Övrigt

Excel 4.0 makron stängs av som standard. För att höja säkerheten kommer makron som är gjorda i Excel 4.0 att stängas av som standard. Inställningen Aktivera Excel 4.0-makron när VBA-makron är aktiverade kommer som standard att vara avbockad. Det kommer att gå att bocka i den igen om så önkas. Förändringen rullas över tid och beräknas vara klar i slutet på december.

Power Apps och lists Power apps kan nu visa bilder från bild-kolumnen i lists.

Office paketet i Windows Kommer att få en sektion för rekommenderade filer. Denna funktion har funnits sedan innan på webben och använder AI för att föreslå dokument som det är troligt att du är intresserad av att arbeta med.

Microsoft Forms Planerad migrering av data som visas i flik 3, ”Delade med mig”. Data migreras från USA till Europa och detta pågår mellan 13 nov till 13 dec, 2021.

Viva learning Nyttverktyg från Microsoft som är en lär-plattform med integration till övriga Microsoft 365. Denna plattform kommer att finnas tillgänglig för alla från och med tidig november.5

Viva Praise historik Om du får beröm eller praise av någon eller ger till någon annan så kommer man kunna se historik för detta 6 månader bakåt i tiden. Detta kommer att inkluderas i Viva Insights appen i Teams.

Administratörer

Exchange

Förhöjd säkerhet Microsoft höjer säkerheten och kommer inte att släppa igenom mail som med hög säkerhet klassas som SPAM, oavsett vad dina regler och vitlistningar säger. Är Microsoft säker på att mail är SPAM kommer dessa att läggas i karantän oavsett om du har skapat transportregler som vitlistar domäner eller IP-adresser. Detta eftersom man anser att många har skapat för breda regler som släpper igenom alltför mycket. Då man är relativt säkra på sina klassificeringar och har testat detta stegvis gör man därför denna ändring.

Som administratör är det möjligt att man använt dessa regler för att släppa igenom SPAM i samband med Phishing simuleringar. Där rekommenderas man istället att använda Advanced Delivery policy för att släppa igenom dessa. Med detta nya verktyg säkerställs dessutom att Phishing simulering klassificeras på rätt sätt och inte dyker upp som potentiella hot.

Basic Authentication tas bort Basic autentisering har tagits bort på protokoll som inte används. Från 1 okt 2022 kommer man att ta bort basic autentisering även från protokoll som används, undantaget SMTP Auth, som kommer att kunna återaktivera det även efter okt 2022.

Tidigt 2022 kommer man att temporärt slå av Basic Auth under en period på 12-48 timmar. Under tiden det är avaktiverat kommer klienter som använder basic autentisering inte att fungera. Ställer detta till problem kan admin återaktivera det snabbare genom självbetjäningsverktyg som finns beskrivna här:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/basic-authentication-and-exchange-online-june-2021-update/bc-p/2599824#M31057

Detta är ett sätt för Microsoft att låta dig se vad detta kommer att påverka under en kortare period och hjälpa dig att förbereda för sluta använda basic auth.

Meddelandespårning. Det har tidigare meddelats att meddelandespårning kommer att försvinna från säkerhetscentret och flyttas till Exchange Admin Console. Detta kommer att fördröjas och förväntas klart mot slutet av November.

Mailbox forwarding Har du mailboxar som vidaresänder mail till Onpremise servrar och som i sin tur sedan skickar mail vidare ut på internet så behöver man se över och skapa Sender Rewriting Scheme SRS på connectors mot On Prem för att säkerställa leverans. Detta för att SPF ska fungera vid leverans till externa servrar.

Förenklad DKIM konfiguration Ny portal för att enklare kunna konfigurera DKIM. Detta är ett led i att säkra upp era domäner och förenkla för mottagare att säkerställa att det är ni som skickat mail, samt att tillsammans med DMARC få rapporter över vilka som sänder mail från era domäner. Kontakta oss för mer information och hjälp.  https://security.microsoft.com/dkimv2 

Övrigt

Etiketter och policys för känslig information. Om man arbetar med automatisk genomsökning efter känslig information (Ex. Vis data loss prevention, Information governance eller liknande) kan man arbeta med värden för hur många träffar som tillåts i ett dokument. Högsta värde kommer att justeras till 500. Har man satt värden över 500 kommer dessa inte att matcha och behöver därför justeras. Önskar man matcha på dokument med mer än 500 ska man sätta 500 eller Alla instanser.

Dynamiska policy scopes och etiketter Dynamiska policy scopes underlättar för att dynamiskt hitta och tilldela principer för t.ex. kvarhållning till en Dynamisk grupp av användare, Sharepoint siter eller Microsoft 365 grupper. Policy kopplas till egenskaper eller attribut.

Problem att ansluta till OneDrive Personal via Office.com En del användare kommer inte åt sin OneDrive från Office.com. Om detta inte fungerar kan man behöver gå in via sin Tenant-URL och accessa sin OneDrive. Efter att ha gjort detta en gång skrivs UPN till OneDrive in i Azure och det ska fungera igen. Detta gäller specifikt användare som ändrat sin UPN under tiden Sep 18, 2021 till okt 2, 2021.

Lagring av Planner tasks Uppgifter som är tilldelade till en användare kommer att sparas som en kopia i användarens Exchange-mailbox. Detta görs för att förbereda för bättre integration med to-do och även för att möjliggöra e-discovery.