Nyheter i Microsoft 365 – november 2021

Så var november strax också avklarat, inte klokt hur fort tiden går när man har roligt.

Hoppas att ni klarat er bra från alla typer av virus, vare sig det är Corona eller virus från smittade on-prem Exchange servrar som cert.se varnade för tidigare denna månad. I vilket fall som är det bara ca 3 veckor kvar innan det vänder och blir ljusare igen, det ser vi fram emot. 😊

Teams

Teams Personal support Framöver kommer du att kunna kommunicera med de som har ett Teams Personal konto. Det betyder att man kommer att kunna starta 1:1 chat med de privatpersoner som har ett Teams konto, vilket i princip är alla med ett Microsoft-konto. Genom att skriva deras e-post eller telefonnummer kommer du att kunna starta en chat.

Det kommer att finnas möjlighet för organisationen att slå av eller på denna funktion. Detta motsvarar att man förr i Skype for Business kunde tillåta kontakt med Skype-användare som hade privata konton. Som standard kommer detta att vara tillåtet.

Utökat stöd för reaktioner med fler emojis Man kommer framöver att kunna reagera med ett val på över 800 olika emojis på andras meddelanden. Välj den som passar din reaktion bäst.

Spegla min video Möjlighet kommer att finnas under enhetsinställningar att spegla din video. Som standard ses min egen video idag som spegelvänd, något som gör det svårt om man t.ex. vill titta på skärmen medan man skriver på en whiteboard. Från Jan 2022 till slutet på feb kommer funktionen för att slå av eller på detta att rullas ut.

Punkt till punkt kryptering Kryptering mellan 2 klienter i 1:1 samtal. Administratörer kan styra om detta får användas i organisationer. Väl påslaget kan man välja i inställningarna för klienten att slå på E2EE (End-to-End Encryption) trafik. Standardfunktioner kommer att fungera medan mer avancerade samtalfunktioner inte kommer att finnas tillgängliga såsom överföring och inspelning. Funktionen har aviserats tidigare men har blivit fördröjd och ska nu vara klar i slutet på dec.

Bakgrunder för Android och Web-klient Stöd för bakgrundsbilder och suddig bakgrund kommer att komma även till Android appen och Web-klienten. Detta finns redan på skrivbord och iOS versionerna.

Teams Room System Teams Room system kommer att få en kontroll för att ändra mellan flera kameror. Har man mer än en kamera ansluten så kommer det att finnas kontroller för att ändra mellan de olika kamerorna.

Sharepoint och Onedrive

Support för Onedrive-klienter Supporten för OneDrive-klienten kommer att synkas med supporten för det aktuella operativsystemet. D.v.s. Win 7 klienten får ingen vidare support. Win 8 har inte heller någon support. Win 8.1 har support fram till 10 jan 2023.

Gallerivy för Sharepoint listor tas bort Om du importerar en Excelfil till en Sharepoint lista har du kunnat visa en galleri-vy för att visa data. Detta tas bort, Microsoft hänvisar istället till Power BI.

Förbättringar i redigering av Sharepoint-sidor Denna förändring rullas ut från början av dec till feb  2022 beroende på i vilken ring ni ligger. Följande kommer att göras:

Ändringar i fokusläge:

  • När du går in i redigeringsläge kommer författare till SharePoint-sidor och nyheter att gå in i fokusläge som tar bort webbplatshuvudet och navigeringen så att författarna kan fokusera på uppgiften att redigera en sida. Användare kan fortfarande avsluta fokusläget manuellt om så önskas.

Ändringar i innehålls- och avsnittsetiketter:

  • Under redigeringen kommer författare att märka nya etiketter som avmarkerade avsnitt och webbdelar så att det blir tydligare för dem att förstå vad som används på sidan.

Ändringar i verktygsfältet webbdel:

  • Författare kommer att märka verktygsfält för webbdelar som går från en lodrät placering till vågrät och åtgärder konsolideras i verktygsfältet för en enda webbdel.

Övrigt

Återkommande automatiserade tester av efterlevnad Microsoft kommer att lägga till automatiserad testning av efterlevnad. Detta innebär att man kan återkommande testa om man lever upp till de standarder som finns fördefinierade hos Microsoft. Till exempel kan man testa om man efterlever ISO27001. Efterlevnad kräver extra licenser. E3 och uppåt har tillgång till grundläggande funktionalitet men E5 och uppåt krävs för automatiserad testning.

Nya mallar för utvärdering av Zero Trust och Dynamics 365 Efterlevnadscentret får nya mallar för Dynamics 365 och Zero Trust.

Microsoft Lists, Stöd för Lookup kolumner, hämta värden från andra listor i Sharepoint Online. Har du till exempel en central lista med kunder kan du hämta kundnamn från den listan genom att lägga till en lookup kolumn och peka den mot din kundlista. När du gör en ny rad i din lista får du välja vilken kund från din centrala lista och kan då även plocka med kolumner för adress och telefon i din nya lista så att de fylls i autmatiskt från den centrala listan när du väljer företaget.

Microsoft lists, stöd för egna mallar Möjlighet att skapa egna mallar som visas när du väljer att skapa en ny lista i lists. Ny mall måste skapas av administratör.

Sökning i konversationer för Office.com och Sharepoint Sökningen för Sharepoint och Office.com kommer framöver även att inkludera resultat för konversationer i en egen flik. Allt för att du ska få en enhetlig upplevelse.

Administratörer

Exchange

Ny visualisering för mailflöde Bilden för mailflöde uppdateras och blir lättare att förstå.

TEAMS

Inbjudningslänkar, stöd för flera språk Det kommer möjlighet för organisationen att skapa policys för att skicka ut inbjudningslänkar till Teams möten på andra språk än användarens standardspråk. En användare har kanske Svenska som språk i Outlook och Teams, med denna inställning kan organisationen bestämma att inbjudan ska vara på engelska istället och göra detta tvingande. Utöver det kan man även lägga med inbjudningar på flera språk efter varandra om så önskas.

Mötesaktiviteter läggs till i granskningsloggen Med den här funktionsuppdateringen kan administratörer visa Teams-mötesaktiviteter i Microsoft 365-granskningsloggen och bättre undersöka specifika aktiviteter i Microsoft 365-tjänster.

Loggar för mötesaktiviteter:

MöteDetail:

Information om Teams-möten, inklusive starttid, sluttid och URL för att ansluta till mötet.

MöteDeldeltagande:

Information om deltagarna i ett möte, inklusive användar-ID för varje deltagare, den tid varje deltagare deltog i mötet och den tid varje deltagare lämnade mötet.

Möjlighet att ställa in anonymt deltagande Administratörer kan styra möjligheten för anonyma användare att delta i ett Microsoft Teams-möte med hjälp av en ny princip per organisatör. Den nya principen per organisatör styrs med parametern -AllowAnonymousUsersToJoinMeeting i Set-CsTeamsMeetingPolicy Detta levereras med Teams PowerShell version 2.6.0 och senare.

Övrigt

Basic Authentication Eftersom Basic authentication tas bort kan du redan nu se en månadsrapport över hur många klienter som använder basic authentication i meddelandecentret. Sök efter Grundläggande autentisering – månadsanvändningsrapport eller Basic Authentication – Monthly Usage Report.

Ändring i Microsoft Secure Score Nya punkter granskas och ingår i förslag som bör åtgärdas. Kontrollera ditt betyg och se över de förslag som ges.

Service Health Under service health kommer det framöver att dyka upp problem som behöver åtgärdas av en administratör innan de blir ett allvarligt problem. Exempel på meddelanden som kommer att visas är:

Användningskvoter som är nära att överskridas

Servicebegränsning på grund av problem på kundsidan

Förfallodatum för kundcertifikat