Nyheter i Microsoft 365 – aug

Nedan tänkte jag försöka sammanfatta de nyheter som jag tycker är viktiga, och berätta lite vad de betyder för dig och ditt företag. Detta är alltså meddelanden om pågående förändringar som Microsoft skickat ut. Kanske kommer den funktionen som just du sitter och väntar på i kommande release? Kommentera gärna om detta är något du skulle vilja se mer av. Jag har försökt dela in informationen i olika avdelningar så att det ska bli lätt att hitta det just du är intresserad av.

Uppdateringar Aug:

MAC

OneDrive klienten kommer inte att uppdateras eller supporteras på MAC OS 10.13 och äldre. Innebär att nyare OneDrive klient ev. inte kommer att fungera på din MAC. Att uppgradera är viktigt även av säkerhetsskäl. Om det inte går att uppdatera din MAC, hör av dig till oss.

Inget stöd för MAC OS 13 för Outlook Även här drar Microsoft in sitt stöd för äldre versioner av MAC OS. Outlook kommer framöver bara att supporta MAC OS 13 och nyare.

Teams Mobile support för iOS13 och äldre försvinner

Inkludera ljud från datorn i delning under möten i Teams. Microsoft kommer löpande att släppa möjligheten att dela ljud i samband med att man delar sin skärm i ett möte även för MAC-användare. Första gången detta sker krävs en installation av ljuddrivrutiner.

Windows

Internet Explorer 11 stöds inte längre för Microsoft 365 tjänster och applikationer. 17 aug slutar Microsoft att ge support på Internet Explorer 11 för Microsoft 365 applikationer och tjänster. Man kommer helt enkelt att fokusera på nyare webbläsare som har bättre möjlighet att supporta alla nya funktioner som kommer.

TEAMS

Inspelade Möten kommer att tas bort efter 60 dagar som standard, samt framöver kommer de att sparas i Sharepoint. Microsoft sparar inte längre inspelade möten i Stream utan istället i OneDrive eller Sharepoint beroende på typ av möte. Som standard kommer dessa att tas bort efter 60 dagar. Denna tid kan ökas eller minskas av administratör. Eventuella kvarhållnings-principer går alltid före denna inställning. Användare kan manuellt ta bort inspelningen före 60 dagar. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med detta eller diskutera djupare.

Anpassade inbjudningar och lobbys till Teams-möten. Med denna funktion kan man ladda upp logo och anpassa inbjudningsmeddelanden och lobbyn med företagets logo och detaljer. Kommer att kräva licens från årsskiftet. Hör av dig till oss för att diskutera djupare.

Möjlighet att bestämma vad som ska visas när någon delar innehåll i Teams. Möjlighet att välja att byta plats på kamera och delat innehåll kommer att komma tillbaka, vilket gör att du kan själv välja att visa kamerabilden på deltagarna i den centrerade bilden.

Presentatörer kan hantera Breakout-rooms. Denna uppdatering kommer bara att fungera i skrivbordsversionen av Teams. Framöver kommer Organisatören av mötet att lägga till presentatörer i mötet som breakout-room administratörer. Detta kommer att göra att man kan hantera Breakout rooms och bli admin i dessa. Organisatörer kommer också att kunna skapa rum i förhand innan mötet och tilldela deltagare i dessa rum.

Sharepoint

Avsnitt som kan vecklas ut på Sharepoint-sidor När du skapar väldigt innehållsrika Sharepointsidor kan du välja att göra vissa avsnitt expanderbara. Du som skapar väljer hur sidan ska laddas som standard.

Exchange

Spårning av mail flyttas till Exchange Admin Center. Tidigare har man spårat meddelande via Security and Compliance Center, men detta flyttas till Exchange Admin Center och det är även där framtida utveckling kommer att ske.

Onedrive

”Delad med” i OneDrive. När du delar en fil kan du se vilka andra du redan delat den med i botten av dialogrutan för delning.

Office 365 generellt

Uppdaterad Whiteboard App för enhetlig upplevelse över alla typer av enheter. Microsoft kommer under september att släppa en ny och uppdaterad Whiteboard-app med många nya funktioner. Appen kommer att ha samma funktioner och fungera på samma sätt oavsett om det är Windows, Android eller iOS. Nya funktioner inkluderar 15 olika färger på pennor, sticky notes, read-only mode, laser-pekare, bättre prestanda, 30 olika mallar, egen bakgrund, linjal, Visa andra deltagares pekare m.m.

Planner light-planer. Planner har tidigare kopplats till Office 365 grupper. Med denna uppdatering kan man i sittande möte skapa tasks som samlas i en Planner-light plan som inte är kopplad till Office 365 grupp, utan Azure AD grupp. Alla i gruppen har samma rättigheter för planner-sidan och kan lägga till / ta bort uppgifter, medlemmar m.m.

PowerPoint Live: Presentera från PowerPoint WebAppen direkt till en Teams-publik med hjälp av ett enda klick.

ToDo appen måste uppdateras. Microsoft uppdaterar ToDo’s backend servrar, vilket gör att du måste ha klient 2.49 eller senare.

Administratörer

Rapporter anonymiseras som standard. Rapporter som tas ut över organisationens användande är som standard anonymiserade. Detta kan återställas under Settings > Org Settings > Services page. Att ändra detta genererar en loggad händelse i auditeringsloggen.

Vi på Essensus jobbar dagligen med Office 365 och kan erbjuda utbildningar, genomgång av vad som finns i Office 365 och hur du kan dra nytta av det. Vidare ser vi till att era datorer är intrimmade och fungerar som de ska. Hör av dig till oss!

Kategorier: Microsoft 365