Nyheter i Microsoft 365 – maj 2022

Nyheter i Microsoft 365 – maj 2022

Teams

Rättigheter för att skapa taggar ändras Alla nya Team och Team som inte har ändrat standardvärdet för vem som får skapa taggar kommer att uppdateras så att även medlemmar får lov att hantera och skapa taggar.

Slå på tillsammansläge för alla användare Möjlighet kommer för att slå på tillsammansläge för alla användare i ett möte.

Customer lockbox för Teams Nu kommer även Customer Lockbox för Teams, en funktion som gör möjlighet att låsa åtkomst till er miljö så att inte ens Microsoft kommer åt den. Behöver man hjälp kan man ge Microsoft access via customer lockbox under en i förväg definierad tid. Denna funktion har funnits för Sharepoint, Exchange och Onedrive sedan innan, nu kommer den även till Teams.

Nya funktioner för video Funktioner kommer att rullas ut för att kunna justera ljus på video. Det finns även möjlighet att justera fokus.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att fästa dokumentbibliotek i OneDrive för snabbåtkomst När du är inne i  Dokumentbibliotek i Sharepoint och OneDrive finns en knapp för att skapa en genväg till dokumentbiblioteket i OneDrive. Det innebär att du i din OneDrive

Övrigt

Outlook – svar kring deltagande Med denna funktion kan man svara hur man vill delta i ett möte, antingen virtuellt eller på plats när dessa möjligheter finns. Möjlighet finns för alla som fått inbjudan att se vilka som deltar på plats eller virtuellt.

Defender för mail Möjlighet att få rapport över mail som hamnat i karantän varje timme.

Bookings i Outlook För att låta någon boka ett möte med dig där de kan se vilka tider som är lediga för 1 till 1 möten kommer en sida där du kan skapa olika mötestyper som du sedan kan låta andra använda för att boka in ett möte med dig. När någon bokar ett möte med dig får både du och den som bokar en mötesbekräftelse. För närvarande är det lite sparsmakat med information om detta, men vi ser fram emot att få se hur detta kommer att se ut. Det finns sedan innan möjlighet att används Bookings för organisationer, och vi misstänker att det kommer att se liknande ut fast för din personliga användning framför allt inom organisationen.

Forms skicka undersökning direkt från Forms appen En ny funktion lanseras för att skickar formulär direkt till de som ska fylla i direkt från forms. Distributionsgrupper och användare i organisationen kan skickas till direkt från Forms. Du får då också uppföljning i mailen kring hur det går med undersökningen.

Forms ny delningsprocess Microsoft har valt att skapa 2 olika vägar för att dela formulär för fyllnad och för samarbete. Tidigare gjordes dessa 2 olika sorters delningar från samma knapp, framöver har man delat upp detta i 2 olika knappar. Send används för ifyllnad och de tre prickarna och collaboration används för intern delning för design av formulär.

Mover flyttas till Migration manager VerktygetMovers möjlighet att migrera data från Google Drive, Dropbox, Egnyte, och Box stängs ned. Istället rekommenderar Microsoft nya verktyget Migration manager som är det verktyg som kommer att få alla nya resurser framöver.

Power BI förändringar i utseende Startsidan i Power Bi kommer att uppdateras enligt nedan:

 • Ändringar i navigering – Bläddra
  De vänstra länkarna i navigationen för Favoriter, tidigare och delas med mig kommer att flyttas in under en ny länk som heter bläddra. Möjligheten att söka och filtrera dessa listor kvarstår och är dessutom utökade med nya filter.
 • Ändringar i HEM – förändringar i listorna på sidan

Tidigare, Favoriter och Mina Appar på Hem visar nu allt innehåll i dessa listor inte bara de första 12 instanserna. Vi har också lagt till filter och möjligheter att söka i dessa listor direkt på sidan.

 • Uppdatering av utseende
  Färger, fonter, ikoner och annat uppdateras för att vara i synk med Microsofts teman.

Administratörer

Exchange

Basic Authentication stängs av 1 okt  Med början 1 okt 2022 kommer basic authentication att stängas av för följande protokoll: MAPI, RPC, offlineadressbok (OAB), Exchange Web Services (EWS), POP, IMAP, Exchange ActiveSync (EAS) och Remote PowerShell.

SMTP Auth kommer inte att påverkas, men bör vara avstängt för de som inte använder detta. Detta bör göras på organisationsnivå och bara slås på för de utvalda konton som verkligen behöver detta.

Övrigt

Center som visar status och hälsa för tjänster Numera kan ärenden som påverkar flera tjänster grupperas och visas tillsammans

Nyheter i Microsoft 365 – april 2022

Nyheter i Microsoft 365 – april 2022

Exchange

Ny logo för karantän-mail Microsoft ändrar logo för mail gällande karantän-notifieringar. Det är viktigt att man som användare är uppdaterad med hur dessa mail ska se ut.

Dynamiska sändgrupper Dynamiska sändgrupper skapas utifrån filter och dessa uppdateras idag varje gång man skickar ett mail till sändgruppen. Att skapa dessa kan ta lång tid och generera fel som gör att mailet blir försenat eller stoppas. Nya dynamiska sändgrupper kommer att uppdateras en gång per dygn och vara populerade med medlemmar. Skapar man en ny grupp kan det ta upp till ett par timmar innan gruppen är redo att användas första gången.

Alla möten blir online-möten En del har kanske redan märkt att alla möten som skapas blir Teams-möten. Skulle man inte ha eller använda Teams så kommer Outlook framöver att infoga möteslänkar även för andra leverantörer, ex. vis Zoom, Cisco webex m.fl. Outlook känner av vilka add-ins du har i klienten och sätter standard efter detta.

Teams

Omdöpning av kanaler och Team, synk med Sharepoint Microsoft har skapat en mer konsekvent upplevelse när man döper om Team och kanaler. Framöver kommer även underliggande resurser i Sharepoint att döpas om motsvarande de ändringar som görs i Teams.

Delning av Whiteboard i möte En tillfällig delning av Whiteboard även med externa resurser kommer att vara standard under Teamsmöten. Deltagare får inte tillgång till själva whiteboardfilen utan delningen sker mer likt den som görs med PowerPoint och gäller bara under mötet. Har man slagit av extern delning kan det bli problem med denna funktion, då kan man slå på delning av Whiteboard endast via PowerShell.

Pin chattmeddelande Möjlighet att nåla fast ett meddelande i chatten med information som ska vara tillgänglig för alla i chatten.

Delning av ljud från datorn även i webklienten Möjlighet kommer att även kunna dela datorljud från webklienten.

Hantera taggar Möjlighet kommer att finnas att återställa borttagna taggar.

Customer lockbox Lockbox i sig är ingen ny funktion och har funnits för Sharepoint, Onedrive och Exchange sedan innan. Lockbox används för att ge Microsoft tillgång till data vid support. Med extra säkerhet och E5 licenser kan man se till att Microsoft inte kommer åt data i din tenant. För att ändå kunna få support kan du tillfälligt ge Microsoft tillgång till data genom en lockbox där du tillfälligt ger Microsoft möjlighet att komma åt data i din tenant. 

Video-filter för focus och ljusstyrka Teams får filter för Fokus och ljusstyrka som användaren kan justera före anslutning och under mötet.

Support för möten i Firefox Stöd för delning av skärm och ljud.

Sharepoint och Onedrive

Tydligare identifiering av mappar som är kopplade till Teams Går du in i ett dokumentbibliotek som är kopplat till Teams så kommer de mappar som är kopplade till Teamet och kanaler i Teamet att synas, så att man tydligt kan se vilka mappar som är kopplade till Teams och vilka som ligger utanför. Se ”In Channels” nedan.

Lists Lists kan användas både under Sharepoint och Teams. En av vyerna man kan använda för att visa en lista är en Kalendervy. I kalendervyn finns i högerspalten en möjlighet att se alla icke-schemalagda uppgifter så att man får en chans att schemalägga dessa.

Övrigt

Stöd för flera konton i webläsare Med början i april och fram till juni kommer Microsoft släppa stöd i webläsare för att kunna vara inloggad i flera organisationer och ändra mellan dessa organisationer, både vad gäller personal- och workaccount.

Briefing mail i början av dagen Microsoft kommer att skicka dig breifing mail i början av dagen om det finns utestående uppgifter eller bokade möten under dagen. Det krävs att du minst har en punkt under dagen som Microsoft upptäcker som en punkt du behöver känna till eller förbereda dig för. Mailet kommer från Microsoft Viva plattformen.

Projekt funktionalitet i E3 och E5 Om en användare som har en E3 eller E5 tilldelas ett projekt kan den användaren gå in och se och rapportera sina uppgifter och klarmarkera utan att behöva en Project-licens. Gäller Tenants som har Project plan 1,3 och 5 i sin tenant.

Slut på support Office 2013 I april 2023 får Office 2013 inte längre några uppdateringar. Fasa ut installationer av Office 2013 innan dess.


För administratörer:

Exchange

Safelink inställningar  Safelink inställningar flyttas till anpassade policies istället för globala inställningar.

Plus-adressering Som tidigare meddelats ska man kunna lägga till taggar till sin mailadress genom att skriva +tag innan @. Ex. vis patrik+microsoftnyheter@domän.se när man tecknar sig för t.ex. en maillista och på så vis kunna sortera in dessa mail direkt i en folder. En del kunder ville inte ha denna möjlighet då den kan ställa till det för hybridinstallationer som använder + tecken i adressering. Möjlighet att stänga av detta finns nu och måste göras snarast, då Micrsoft annars slår på funktionen.

Teams

Inställning för bandbredd vid roaming Policies kommer att finnas tillgängliga för att ställa in hur mycket bandbredd Teams klienten ska få använda på olika platser i världen. Ska underlätta när man vet att man åker till platser med begränsad bandbredd.

Övrigt

Branding för Single Sign on sidor. Möjlighet ges i Azure AD för företag att anpassa länkar för självbetjäning av återställning av lösenord. Idag hamnar man på Microsoft-anpassade sidor för detta.

Byte av certifikat för meddelandetjänster och telefoni. Microsoft byter ROOT certifikat för meddelande-, mötes- och telefonitjänster. Inget som ska påverka vid standardanvändning, men har man 3:e partstjänster som kopplar mot dessa tjänster kan man behöva se till att dessa uppdateras med nya certifikat.

Möjlighet att sätta policy för utloggning för företag Inställning kommer för att kunna sätta en inställning som gäller hur lång tid med inaktivitet som ska gälla för utloggning från Microsoft 365 Webappar.

Nyheter i Microsoft 365 – februari 2022

Nyheter i Microsoft 365 – februari 2022

Så var det dags igen, dagarna bara springer iväg. Positivt är att ljusa delen av dygnet blir längre och längre och värmen börjar komma tillbaka. Helt underbart härligt!

Som ni säkert sett hälsar vi vår nya senior partner Pontus välkommen. Han har lång erfarenhet och har precis som oss andra varit med i IT-branschen i 20-talet år. Pontus brinner för det vi kallar verksamhetsnära IT, rent konkret innebär det den delen av IT som kan förenkla vardagen för ert företag och automatisera rutiner och processer, där Microsoft 365 är ett multiverktyg för att åstadkomma detta.

Teams

Taggar standardinställning i Teams för att hantera taggar har varit att endast ägare får skapa taggar. Ny inställning blir att ägare och medlemmar får hantera taggar. Administratörer kan ändra denna standardinställning och sätta den som man vill ha den.

Live-Undertexer Undertexter i Teams möten som textas i realtid. Upp till 28 språk kan textas, bland annat Svenska. Detta underlättar på många sätt, sitter du t.ex. i en bullrig miljö underlättar det för att hänga med i mötet.

Autodetect musik Teams klienten får en inställning för att känna igen musik och när musik upptäcks kommer man automatiskt få förslaget att ändra till HiFi mode som stänger av brusreducering. Som standard har Teams brusreducering påslaget och detta filtrerar bort en stor del av musiken.

Anpassning Chatfönster Möjlighet kommer att slå på compact läge där du får plats med 50% fler chatmeddelanden i chatfönstret.

Gästfunktionen uppdateras Som gäst kommer det framöver bli lättare att hantera de organisationer där du är gäst. Funktion för att lämna organisation kommer att finnas samt funktion för att dölja de organisationer där du är gäst. Du kan också välja att tacka nej till att bli inbjuden som gäst i en organisation.

Möjlighet att bjuda in medarrangörer Framöver kommer man kunna bjuda in upp till 10 medarrangörer till möten. Medarrangörer kommer att kunna göra allt utom skapa Breakout rooms, visa och hantera närvaro-rapporter, hantera mötesinspelningar, redigera mötesinbjudan, ta bort och ändra rollen som organisatör

Sharepoint och Onedrive

DropDown-list för att ändra dokumentbibliotek Microsoft introducerar en ny dropdown-list för att byta mellan dokumentbibliotek på en Sharepoint-site. Se nedan för bild över hur det kommer att se ut.

Stavning och grammatik Sharepoint får stöd för stavning och grammatik i editeringsläge

OneDrive Native klienter för ARM och Apple Silicone lanseras Preview lanseras inom kort

Ny bläddringsvy för dokumentbibliotek som är Teamskopplade Framöver kommer man att se vilka mappar som är kopplade till kanaler i Teams på Sharepoint-siter som är kopplade till Team. Se nedan

Ny ingång till lists på Sharepoint startsida En ny ikon kommer att läggas till på Sharepoint startsida för att man enkelt ska kunna gå direkt till sina Sharepoint listor. Se bilden

Övrigt

Delning av Whiteboard med externa gäster För närvarande kan du inte använda Whiteboard med externa gäster. Whiteboard-filer kommer framöver att delas från OneDrive med en temporär access för gäster, vilket innebär att under mötets gång kan alla dela åtkomst och medverka till att rita på whiteboarden oavsett om du är en del av organisationen eller inte. Filen delas inte med deltagarna, utan temporär access ges endast så länge mötet varar. Går att stänga av i Powershell, men då kommer extern delning av whiteboard fortsatt vara avstängd. Har du spärrat access för externa användare till OneDrive behöver man aktivera detta eller ge access för OneDriveLoopSharingCapability för att detta ska fungera. Kontakta oss för hjälp.

Forms integration med Bookings Bookings är en applikation som kan användas för att skapa en bokningssida för tjänster. Erbjuder du tjänster där du kan dela in dagen i olika pass som skulle kunna vara bokningsbara via en kalender så är bookings en fantastisk applikation som kopplar till din outlook. Nu finns också möjlighet att skicka en bekräftelse på en bokning där du bifogar ett formulär att fylla i innan besöket. Det som fylls i kan sedan delas med den som ska utföra behandlingen.

Booking flyttar ner i licenser Booking kommer att finnas tillgängligt från och med E1 och Business Basic framöver.

Uppdatera dina ToDo klienter Som vi tidigare nämnt kommer backend till ToDo att uppgraderas. För att detta ska fungera och synkroniseringen inte ska skapa dubletter är det viktigt att se till att dina ToDo klienter är uppdaterade.

Microsoft Search Microsoft lanserar en funktion för att söka material som är kopplat till en viss användare. En sökning som enligt Microsoft ska låta dig söka innehåll baserat på en användare och användare baserat på innehåll.

Anslutna mallar Mallar som är anpassade för både Sharepoint och Teams lanseras. Utrullning beräknas vara klar i slutet på mars.

Möjlighet att ändra profil i Office appar på mobilen Genom att klicka på profilbilden kommer man att kunna ändra profil och logga in med annat konto på office appar på mobilen.

Stöd för formatering i Planner Möjlighet att ändra formatering på texten i planner. Rich Text formatering stöder fetstilt och understruket samt bilder i fältet där du beskriver uppgiften.

Blockering av VBA macros i filer som kommer från Internet Tidigare har användare kunna enkelt klicka på en knapp för att aktivera VBA makron i filer. Framöver kommer man att få en banner som varnar för att det man gör kan vara en stor säkerhetsrisk.

Microsoft Search Filter för Microsoft Search uppdateras, det är framför allt filtyp och senast ändrad som får en uppdatering i gränssnittet. Vidare kan Administratörer skapa anpassade filter och lägga i det vertikala sökfältet. Se nedan:

Administratörer

OneDrive/Sharepoint

Hantera Appar i nya Apps Site Denna funktion hette tidigare applikationskatalogen. Här kan man som administratör ladda upp Sharepoint applikationer som man själva skapat eller hämta in från 3:e-partsleverantör. Man kan välja om de ska finnas tillgängliga i Sharepoint eller Teams eller båda. Dessutom kan man välja om applikationen ska installeras som standard på en nyskapad sida.

Teams

App policys kan knytas till grupper Numera kan administratörer skapa policys för vilka appar som ska finnas i teams och knyta till grupper.

Övrigt

Message center I fortsättningen kommer meddelanden från Message Center inte skickas med automatik till administratörer. Som ny administratör får man mailen under en 4-veckorsperiod och vill man sedan fortsätta ta emot dem måste man välja detta aktivt.

Rapport över powerautomate användande En övergripande rapport på tenant-nivå över vilka flöden som körs och vilka som är inaktuella. Det listas också vilka anslutningar som kräver Premium licenser.

Azure AD Connect Sync Stöd för äldre versioner tas bort. 12 månader efter att en version ersatts slutar Microsoft supporta versionen. Håll Azure AD Connect Sync uppdaterad. Applikationen kan fungera ändå, men Microsoft flaggar för att all funktionalitet kanske inte längre erhålls.

Nyheter i Microsoft 365 – januari 2022

Nyheter i Microsoft 365 – januari 2022

Det blev lite senare denna gång än vanligt, men här kommer den: Sammanställningen över uppdateringarna från Microsoft.

Anledningen till att det dröjt till 7 feb är dubbel: VABruari har börjat. Vinterkräksjuka avlöser feber och corona symptom. Men det har också varit mer än vanligt att hitta på, vilket bara är skoj! Spännande och roligt som sagt, och när vi är inne på det ämnet… Snart kommer vår nästa nyckelspelare att vara på plats också, vi kan knappt bärga oss. Nästa månadsbrev kommer vi att presentera vårt nyförvärv.

Äntligen märks det att ljuset börjar komma tillbaka, morgnarna börjar ljusna igen. Det tackar vi för.

Denna nyhet tar vi med en gång till, den är så viktig! Har du varit inne och begärt flytt? Om inte se nedan:

Microsoft börjar flytta Microsoft 365 core-data till sina Svenska datacenter. Nya kommersiella kunder kommer automatiskt hamna i Svenska datacenter om man har svensk epost och väljer Sverige som region. Befintliga kunder kan be om att bli flyttade fram till juni 2022 och flytten kommer sedan att göras löpande fram till juni 2024. Som Core-data räknas:

Exchange Online mailbox-innehåll

Sharepoint Online innehåll

Filer i OneDrive for Business

Teams chatmeddelanden, kanal-meddelanden, bilder som används i chat, privata meddelanden

Du begär flytt i admin-centret. Inställningar, organisationsinställningar, organisationsprofil och sedan Datahemvist. Det kostar inget och du behöver inte göra något mer, administratören får meddelande när data är flyttad.

Outlook

+Adressering En funktion för att du ska kunna sortera din inbox lättare kommer att aktiveras som standard i mars, redan nu kan du slå på funktionen. Funktionen kallas +adressering, och innebär att du som användare kan lägga till +”valfri tag” till din epostadress. Om jag t.ex. jobbar på abcbolaget och har adress patrik@abcbolaget.se så kan jag om jag vill prenumerera på en adresslista skriva att min adress är patrik+aktietipset@abcbolaget.se när jag prenumererar på nyhetsbrevet från aktietipset. På så vis är det enkelt att sortera alla mail som kommer från aktietipset och lägga dem i en separat folder.

Sökresultat i Win 11 I samband med uppgradering till win 11 tas sökindexet för lokala filer bort. Det kan ta ett tag innan data är indexerat och under tiden kan denna data saknas i sökresultatet. För att se status, markera sökrutan Markera sökrutan i Outlook. Välj Sökverktyg i menyfliksområdet och välj sedan Indexeringsstatus

Nya Outlook upplevelsen på MAC Från och med mitten på februari blir New Mac Experience standard. Utöver nytt utseende kommer också en hel massa nya funktioner, läs mer här: Nya Outlook för Mac (microsoft.com)

Teams

Åtgärder i flikar Åtgärder (T.ex. refresh, öppna webplats, m.m.) som kan göras på flikar kommer att flyttas in i en meny man kommer åt vid namnet på fliken. Se bilden nedan

Musik-läge Vi har tidigare skrivit om ett musikläge. Eftersom teams numera har reducering av bakgrundsljud påslaget som standard så behövs ett läge där detta inaktiveras och man dessutom lägger mer fokus på ljudkvalitet med lägre komprimering. Detektering kommer att göras automatiskt och så här kommer det att se ut om du spelar upp musik:

Aviseringar Funktion introduceras för att slå av aviseringar när man sitter i möte.

Den här funktionen introducerar en inställning som hjälper användaren att stänga av aviseringar under möten.

 • Global inställning för att stänga av aviseringar under alla möten – En användare kan hitta dessa inställningar genom att klicka på ellipsen bredvid sin profilbild -> Inställningar -> Meddelanden -> Möten.
 • Tillåt/stäng av meddelanden via åtgärderna Fler under ett möte – en användare kan aktivera/inaktivera meddelanden per möte via inställningen i Fler åtgärder.

Möjlighet att fästa ett chatmeddelande Har man återkommande frågor i en chat kommer man att kunna nåla fast ett meddelande högst upp i chatten så att detta meddelande är det första man ser då man kommer in i chatten.

Informationsbarriärer Möjlighet kommer att finnas i Teams att sätta regler som skapar barriärer kring vilka som får samarbeta och dela information. Ex. på användning är inom finansvärlden där olika avdelningar kan ha intressekonflikter. Skolor där elever inte ska kunna kontakta varandra. Advokatbyråer där man kanske jobbar med 2 olika klienter där advokaterna inte ska kunna komma åt information om varandras klienter. När detta läge slås på kommer alla nya Teams som skapas att vara stängda. Befintliga Teams som var skapade innan läget slogs på kommer att vara öppna och måste ändras om de ska vara stängda. Funktionen förhindrar möten för att skapas mellan grupperna, direktmeddelanden, oavsiktligt inbjudande till Teamet m.m. Läs mer här: Information barriers in Microsoft Teams – Microsoft Teams | Microsoft Docs

Sharepoint och Onedrive

Uppdaterad OneDrive klient för MacOS12 En uppdaterad klient som integrerar bättre med Finder. Ger enklare åtkomst under platser eller locations i Finders sidebar. OneDrives files on demand-upplevelse kommer också att bli bättre och kännas mer integrerad.

HEIC redigering Möjlighet att utföra enklare redigering av HEIC bilder direkt i OneDrive. Efter redigering och beskärning kommer bilden att sparas som en ny JPG-fil.

Lägga till taxonomikolumner från moderna biblioteksvyer Denna funktion har varit på gång under en längre tid, men kommer att slutföras i slutet på mars. Detta gäller alltså moderna biblioteksvyer, denna typ av kolumner har man kunnat lägga till tidigare genom att vi via ”Fler alternativ” i funktionen ”Lägg till”

Övrigt

Bing sökning söker även i mail Bing har aldrig varit mitt första-val när det gäller sökning. Men visste du att Bing även kan söka i din Microsoft 365 data? Bing kan söka i Teams och Sharepoint idag. Framöver kommer även möjlighet att söka i mailkonversationer. Välj alternativet Arbete så kan Bing söka även arbetsrelaterade konversationer och filer.

Möjlighet att spela in video i Office appen Om man använder Office appen på telefon kan man framöver spela in video som sedan sparas i Stream. Enklare redigering kan också göras i appen.

Microsoft Privacy Management blir Microsoft Priva Tanken med denna produkt är att hjälpa företag att hantera integritetsfrågor, efterleva policys kring personuppgifter och genom popup-rutor i outlook och Teams utbilda användare i vad som är lämpligt och olämpligt beteende i realtid när ex. vis en fil med personuppgifter skickas mellan 2 medarbetare. Det ingår också en portal för att hantera förfrågningar om personuppgifter.

Internet Explorer 11 försvinner Från och med 15 juni 2022 kommer Internet Explorer 11 att försvinna. Användare kommer att hänvisas till Edge. Använd Internet Explorer-läge i Edge för de användare som behöver access till äldre webplatser.

Microsoft Forms Upp till 5 000 000 svar på en undersökning. Tidigare var max antal svar 50 000 per undersökning.

Administratörer

OneDrive/Sharepoint

Admin-rapport för sync OneDrives hälso-instrumentpanel kommer framöver att ha med en avdelning för problem. I denna kan admins ta del av en samlad vy över de synkproblem som slutanvändare stöter på.

Exchange

Avsändare plockas från e-posthuvudet istället för kuvert (DLP) Framöver kommer avsändar-adressen för utvärdering av mail att plockas från e-posthuvudet. Du kommer att kunna ställa detta i policyn och då även välja att fortsatt titta på adressen på kuvertet. Transportregler går redan mot e-posthuvudet.

+Adressering Eftersom det finns en del företag som inte vill använda detta eller har + i befintliga mailadresser så kommer man kunna välja att slå av detta innan det obligatoriska införandet i mars. Har man epostadresser med + i bör man ändra dessa framåt.

Övrigt

Certifikatbaserad autentisering för PowerShell för säkerhets- och efterlevnadscenter Om din organisation för närvarande använder ”Grundläggande autentisering” för programåtkomst måste du migrera till certifikatbaserad autentisering före mitten av februari. Läs här för mer info: Connect to Security & Compliance Center PowerShell using the EXO V2 module | Microsoft Docs

Nyheter i Microsoft 365 – december 2021

Nyheter i Microsoft 365 – december 2021

December snart slut. Tid för reflektion. Galet att 5 månader snart gått sedan jag började på Essensus. Så tacksam för alla våra underbara kunder, det är så kul att hjälpa till med den uppskattning man får. Det är något jag själv känner att jag vill bli bättre på, att uppskatta och visa uppskattning för de där företagen och människorna som anstränger sig liiiite extra för att man ska bli nöjd.

Riktigt kul resa vi gör och det är verkligen viktigt att stanna upp ibland och titta på vad vi gjort och gör. Det är så lätt att bli fartblind. Hoppas att ni fått njuta av lite ledighet och tid tillsammans med släkt och vänner.

Först en riktigt rolig nyhet. Microsoft börjar flytta Microsoft 365 core-data till sina Svenska datacenter. Nya kommersiella kunder kommer automatiskt hamna i Svenska datacenter om man har svensk epost och väljer Sverige som region. Befintliga kunder kan be om att bli flyttade fram till juni 2022 och flytten kommer sedan att göras löpande fram till juni 2024. Som Core-data räknas:

Exchange Online mailbox-innehåll

Sharepoint Online innehåll

Filer i OneDrive for Business

Teams chatmeddelanden, kanal-meddelanden, bilder som används i chat, privata meddelanden

Du begär flytt i admin-centret. Inställningar, organisationsinställningar, organisationsprofil och sedan Datahemvist. Det kostar inget och du behöver inte göra något mer, administratören får meddelande när data är flyttad.

Outlook

Alla möten som skapas blir onlinemöten Med tanke på att vi blir mer och mer mobila och fler och fler arbetar hemifrån kommer alla som skapar möten och har möjlighet att köra Teams eller Skype automatiskt att skapa Teams eller Skype-möten när man skapar möten i Outlook.

Outlook på webben, föreslagna svar och föreslagna ord Outlook kommer att föreslå enkla kortare svar på mail där man tror att det skulle passa. Vill man använda ett av svaren klickar på man dem och sedan sänd. Kommer att finnas även på svenska. Vidare kommer man att få förslag på ord eller information att skriva under tiden man skriver, som när man skriver på mobiltelefoner. Vill man använda föreslaget ord trycker man på TAB eller pil höger. Vill du inte använda förslaget fortsätter man bara att skriva.

Outlook på webben grupp-ikonen förändras Nytt utseende för grupper i outlook web. Ser ut som en mapp idag, kommer att få ett enhetligt utseende med grupper.

Centralt sparad signatur Denna funktion testas, och kommer att bli tillgänglig juli 2022. Signaturer ska sparas centralt istället för lokalt som idag. På så vis har du alltid tillgång till din signatur oavsett enhet.

Teams

Aktivitetsflödet Möjlighet kommer att kunna högerklicka på notifiering för att aktivera/inaktivera alla reaktioner eller stoppa specifika appmeddelanden från att visas i aktivitetsflödet. Idag är det inte ovanligt att viktig information går förlorad eftersom det helt enkelt kommer för mycket information i flödet som är oväsentlig.

Ändring av namn på kanal Om man ändrar namn på en kanal kommer motsvarande mapp i Sharepoint där all information lagras också att byta namn. Så har det inte varit tidigare vilket skapat en del problem med spårning av var information kommer ifrån.

Möjlighet att få upp egen video i helskärm Klicka på din egen bild, på de 3 punkterna. Klicka på Pin for me eller möjligtvis fäst för mig. Vill du återgå till att se den som pratar, klicka på dig själv och välj unpin.

Front-row layout för fjärrdeltagare i Teams Room  En ny layout för Teams room system som heter front-row kommer att finnas för att ge en förstärkt upplevelse av att fjärrdeltagare är närvarande i rummet. Deltagarna kommer att synas i ögonhöjd, en chat-ruta kommer att synas och delade dokument får en ruta i mitten. Se layout nedan:

Möjlighet att delta i möten anonymt från desktop klienten Möjlighet kommer att kunna delta i möten anonymt från desktop klienten. Tidigare har man hänvisat till webklienten för detta.

Musik-läge Möjlighet kommer att finnas att använda högre ljudkvalitet för ljud som sänds i Teams möten. Tanken är att detta ska användas för ex. vis musiklektioner på distans, konserter eller andra tillfällen där man önskar bättre ljudkvalitet. Lansering från mitten av januari och framåt.

Planner stöd för RTF och bilder Stöd för formaterad text (ex. fetstilt och kursivt) samt möjlighet att bifoga bilder till planner-uppgifter. Detta kommer tidigast att bli tillgängligt från mitten av februari.

Snabb-unmute För att öppna tillgång till mikrofonen under en kort stund kan du använda CTRL+Mellanslag eller Option+Mellanslag på MAC. Tillgång till mikrofonen ges bara så länge du håller dessa tangenter nere.

Android-app En uppdatering av appen gjorde att SOS samtal kunde sluta fungera. Den senaste uppdateringen löser detta problem. Håll appen uppdaterad.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att integrera Power BI rapport över dokumentbibliotek Tidigare har du kunnat få tillgång till en PowerBI rapport över dina Sharepoint-listor genom att trycka på Integrera och PowerBI och sedan visualisera listan. Denna funktion kommer nu också för dokumentbibliotek. För att kunna spara visualiseringen och ge användare tillgång till den behöver du PowerBI Pro licens, men vem som helst kan skapa en egen lista med begränsade redigeringsmöjligheter. Automatisera menyn innehåller också möjlighet att skapa regler för vad som ska hända om någon t.ex. lägger till ett dokument. Administratörer kan slå av och på denna funktion i PowerBI admin-center

Delning av ljud och video som inte kan laddas ned  Möjlighet kommer att finnas att skapa delningslänkar som inte tillåter nedladdning av materialet utan bara spelar upp innehållet i en webläsare.

Navigering dokumentbibliotek Nytt sätt att navigera dokumentbibliotek kommer att komma för OneDrive och Sharepoint. När du väljer i t.ex. OneDrive en grupp-webbplats så visas som standard det bibliotek som är standardbiblioteket för webplatsen. Du kan välja ett annat dokumentbibliotek via rullgardins-listen bredvid Documents. Se nedan. Som synes kommer man även att kunna välja siter med dokumentbibliotek via navigationsfältet ute till vänster.

Möjlighet att rita och markera på foton I Onedrive kommer möjlighet att rita och markera på foton för att understryka eller förklara. Se nedan:

Övrigt

Krypterad synkronisering av favoriter m.m. Edge kommer framöver att få support för att kryptera favoriter, autofyll, lösenord m.m. mellan enheter även i Microsoft Business Essentials. Microsoft Business Essentials kommer därmed att få Microsoft Azure Rights Management som ett tillägg i sin licens.

Grupper i Outlook får möjlighet att skicka som grupp Om användaren har rättigheter att skicka som för den specifika gruppen så kommer gruppen att stå som avsändare om man svara på mail i gruppmailboxen. Idag skickar man från sin individuella e-postadress.        

Administratörer

Teams / Sharepoint

Administratörscentret för Sharepoint kan visa kanal-webplatser Sharepoint admincenter har nu uppdaterats med information kring vilka Sharepoint-siter som är kopplade till Teams samt vilka som är skapade för kanaler med egna rättigheter. Lansering från mitten dec till slutet på jan

Exchange Online Protection

Karantänmeddelande för slutanvändare Funktionen för att skicka meddelanden till slutanvändare om att mottaget mail hamnat i karantän kommer inte att finnas i UI för anti-malware policies längre. Funktionen flyttas till karantän-policys och där kan administratörer skapa policys som skickar rapporter på givna intervaller. Tidigare funktion där användaren fick ett mail så fort ett meddelande hamnade i karantän kommer inte att finnas kvar. Standard-policy för karantän skickar bara meddelande till administratörer, önskar du meddelande till slutanvändare måste du skapa en ny policy för detta.

Övrigt

Säkerhetsinställningar för Office-dokument förändras Om administratören satt en policy för vad som får aktiveras i Office-dokument kommer denna policy numera att få företräde före vad användaren valt. Tidigare har användarens val gått före administratörens val, med som ett led i att öka säkerheten och härda miljön kommer man nu i första hand gå på organisationens inställning. Som Admin kan det vara bra att informera användarna och berätta var de ska vända sig vid problem. Lanseras tidigt i feb till tidig maj.

Nyheter i Microsoft 365 – november 2021

Nyheter i Microsoft 365 – november 2021

Så var november strax också avklarat, inte klokt hur fort tiden går när man har roligt.

Hoppas att ni klarat er bra från alla typer av virus, vare sig det är Corona eller virus från smittade on-prem Exchange servrar som cert.se varnade för tidigare denna månad. I vilket fall som är det bara ca 3 veckor kvar innan det vänder och blir ljusare igen, det ser vi fram emot. 😊

Teams

Teams Personal support Framöver kommer du att kunna kommunicera med de som har ett Teams Personal konto. Det betyder att man kommer att kunna starta 1:1 chat med de privatpersoner som har ett Teams konto, vilket i princip är alla med ett Microsoft-konto. Genom att skriva deras e-post eller telefonnummer kommer du att kunna starta en chat.

Det kommer att finnas möjlighet för organisationen att slå av eller på denna funktion. Detta motsvarar att man förr i Skype for Business kunde tillåta kontakt med Skype-användare som hade privata konton. Som standard kommer detta att vara tillåtet.

Utökat stöd för reaktioner med fler emojis Man kommer framöver att kunna reagera med ett val på över 800 olika emojis på andras meddelanden. Välj den som passar din reaktion bäst.

Spegla min video Möjlighet kommer att finnas under enhetsinställningar att spegla din video. Som standard ses min egen video idag som spegelvänd, något som gör det svårt om man t.ex. vill titta på skärmen medan man skriver på en whiteboard. Från Jan 2022 till slutet på feb kommer funktionen för att slå av eller på detta att rullas ut.

Punkt till punkt kryptering Kryptering mellan 2 klienter i 1:1 samtal. Administratörer kan styra om detta får användas i organisationer. Väl påslaget kan man välja i inställningarna för klienten att slå på E2EE (End-to-End Encryption) trafik. Standardfunktioner kommer att fungera medan mer avancerade samtalfunktioner inte kommer att finnas tillgängliga såsom överföring och inspelning. Funktionen har aviserats tidigare men har blivit fördröjd och ska nu vara klar i slutet på dec.

Bakgrunder för Android och Web-klient Stöd för bakgrundsbilder och suddig bakgrund kommer att komma även till Android appen och Web-klienten. Detta finns redan på skrivbord och iOS versionerna.

Teams Room System Teams Room system kommer att få en kontroll för att ändra mellan flera kameror. Har man mer än en kamera ansluten så kommer det att finnas kontroller för att ändra mellan de olika kamerorna.

Sharepoint och Onedrive

Support för Onedrive-klienter Supporten för OneDrive-klienten kommer att synkas med supporten för det aktuella operativsystemet. D.v.s. Win 7 klienten får ingen vidare support. Win 8 har inte heller någon support. Win 8.1 har support fram till 10 jan 2023.

Gallerivy för Sharepoint listor tas bort Om du importerar en Excelfil till en Sharepoint lista har du kunnat visa en galleri-vy för att visa data. Detta tas bort, Microsoft hänvisar istället till Power BI.

Förbättringar i redigering av Sharepoint-sidor Denna förändring rullas ut från början av dec till feb  2022 beroende på i vilken ring ni ligger. Följande kommer att göras:

Ändringar i fokusläge:

 • När du går in i redigeringsläge kommer författare till SharePoint-sidor och nyheter att gå in i fokusläge som tar bort webbplatshuvudet och navigeringen så att författarna kan fokusera på uppgiften att redigera en sida. Användare kan fortfarande avsluta fokusläget manuellt om så önskas.

Ändringar i innehålls- och avsnittsetiketter:

 • Under redigeringen kommer författare att märka nya etiketter som avmarkerade avsnitt och webbdelar så att det blir tydligare för dem att förstå vad som används på sidan.

Ändringar i verktygsfältet webbdel:

 • Författare kommer att märka verktygsfält för webbdelar som går från en lodrät placering till vågrät och åtgärder konsolideras i verktygsfältet för en enda webbdel.

Övrigt

Återkommande automatiserade tester av efterlevnad Microsoft kommer att lägga till automatiserad testning av efterlevnad. Detta innebär att man kan återkommande testa om man lever upp till de standarder som finns fördefinierade hos Microsoft. Till exempel kan man testa om man efterlever ISO27001. Efterlevnad kräver extra licenser. E3 och uppåt har tillgång till grundläggande funktionalitet men E5 och uppåt krävs för automatiserad testning.

Nya mallar för utvärdering av Zero Trust och Dynamics 365 Efterlevnadscentret får nya mallar för Dynamics 365 och Zero Trust.

Microsoft Lists, Stöd för Lookup kolumner, hämta värden från andra listor i Sharepoint Online. Har du till exempel en central lista med kunder kan du hämta kundnamn från den listan genom att lägga till en lookup kolumn och peka den mot din kundlista. När du gör en ny rad i din lista får du välja vilken kund från din centrala lista och kan då även plocka med kolumner för adress och telefon i din nya lista så att de fylls i autmatiskt från den centrala listan när du väljer företaget.

Microsoft lists, stöd för egna mallar Möjlighet att skapa egna mallar som visas när du väljer att skapa en ny lista i lists. Ny mall måste skapas av administratör.

Sökning i konversationer för Office.com och Sharepoint Sökningen för Sharepoint och Office.com kommer framöver även att inkludera resultat för konversationer i en egen flik. Allt för att du ska få en enhetlig upplevelse.

Administratörer

Exchange

Ny visualisering för mailflöde Bilden för mailflöde uppdateras och blir lättare att förstå.

TEAMS

Inbjudningslänkar, stöd för flera språk Det kommer möjlighet för organisationen att skapa policys för att skicka ut inbjudningslänkar till Teams möten på andra språk än användarens standardspråk. En användare har kanske Svenska som språk i Outlook och Teams, med denna inställning kan organisationen bestämma att inbjudan ska vara på engelska istället och göra detta tvingande. Utöver det kan man även lägga med inbjudningar på flera språk efter varandra om så önskas.

Mötesaktiviteter läggs till i granskningsloggen Med den här funktionsuppdateringen kan administratörer visa Teams-mötesaktiviteter i Microsoft 365-granskningsloggen och bättre undersöka specifika aktiviteter i Microsoft 365-tjänster.

Loggar för mötesaktiviteter:

MöteDetail:

Information om Teams-möten, inklusive starttid, sluttid och URL för att ansluta till mötet.

MöteDeldeltagande:

Information om deltagarna i ett möte, inklusive användar-ID för varje deltagare, den tid varje deltagare deltog i mötet och den tid varje deltagare lämnade mötet.

Möjlighet att ställa in anonymt deltagande Administratörer kan styra möjligheten för anonyma användare att delta i ett Microsoft Teams-möte med hjälp av en ny princip per organisatör. Den nya principen per organisatör styrs med parametern -AllowAnonymousUsersToJoinMeeting i Set-CsTeamsMeetingPolicy Detta levereras med Teams PowerShell version 2.6.0 och senare.

Övrigt

Basic Authentication Eftersom Basic authentication tas bort kan du redan nu se en månadsrapport över hur många klienter som använder basic authentication i meddelandecentret. Sök efter Grundläggande autentisering – månadsanvändningsrapport eller Basic Authentication – Monthly Usage Report.

Ändring i Microsoft Secure Score Nya punkter granskas och ingår i förslag som bör åtgärdas. Kontrollera ditt betyg och se över de förslag som ges.

Service Health Under service health kommer det framöver att dyka upp problem som behöver åtgärdas av en administratör innan de blir ett allvarligt problem. Exempel på meddelanden som kommer att visas är:

Användningskvoter som är nära att överskridas

Servicebegränsning på grund av problem på kundsidan

Förfallodatum för kundcertifikat

Varning för mail med virus

Varning för mail med virus

Vi på Essensus vill varna alla att vara extra vaksamma mot konstiga mail den närmsta tiden. I ett blixtmeddelande varnar cert.se för att det kan komma mail från Exchange servrar som smittats med virus, mailet innehåller ransomware.

Det är en tidigare sårbarhet som täppts till som nyttjats. Tyvärr har sårbarheten i vissa fall täppts till för sent, vilket innebär att skadlig kod redan fanns på servern när hålet täppts till.

Koden skickar ut mail i befintliga konversationer, och mailet i sin tur innehåller ransomware. I dessa fall kommer alltså mailet från någon du litar på och kanske haft en tidigare konversation med, eftersom det kommer från deras smittade server, vilket kanske gör att man är mer benägen att klicka.

Var alltså väldigt vaksam på svar på mailkonversationer som du haft för länge sedan, eller svar som på annat sätt ser konstiga ut.

Fråga hellre en gång för mycket innan du öppnar ett konstigt mail! Hör av er till oss om ni har frågor eller vill undrar över något.

Länk till mer info, gå gärna in direkt på cert.se istället för att klicka på länken

https://cert.se/2021/11/ny-sarbarhet-i-ms-exchange-kan-leda-till-ransomware