Nyheter i Microsoft 365 – mars 2024

Nyheter i Microsoft 365 – mars 2024

Teams:

Planner – Schemaläggning av listor Återkommande uppgifter kommer att kunna schemaläggas. Ett exempel på användning är månatliga besiktningsrundor som ska göras för en maskinpark. Lanseras innan slutet på april

Planner – Tilldelning av uppgifter för alla i Teamet En annan ny funktion är planner-listor där alla medlemmar i Teamet tilldelas en kopia av vad som ska utföras. Användningsområde är t.ex. en ny policy som ska accepteras av alla medlemmar i Teamet.  Lanseras innan slutet på april

Planner – Krav på ifyllande av formulär Uppgifter med krav på ifyllning av formulär för att uppgiften ska kunna slutföras. Lanseras innan slutet på april

Möjlighet att delta i möten med Teams Personal account Möjlighet att delta i möten från Teams Personal, och även möjlighet att fortsätta interagera med personer på Work-plattformen efteråt.

Fliken med websidor ändras Om du flikar in en websida kommer den i fortsättningen att öppnas i en ny separat webbrowser. Detta för att upprätthålla säkerhet och ge bästa möjliga upplevelse och stabilitet.

Bättre sökresultat i Teams Användarna i din organisation kommer nu att kunna söka snabbare i Microsoft Teams. De kan få mer exakta sökresultat genom att filtrera på t.ex. filer, gruppchatt eller Teams. De kan också hitta resultat genom att skriva en persons namn och på så vis filtrera inlägg från den användaren.

Arbetsflöden i chattar i Teams Möjlighet kommer att skapa flöden i chattar i Teams. Kommer endast till nya klienten. Har man inaktiverat Power Automate appen kommer inte dessa menyer att finnas tillgängliga.

Mötesinbjudningar i kanaler Möjlighet för administratörer för en kanal att dela inbjudan till möten i kanalen direkt till användares kalendrar.

Möjlighet att automatiskt skapa taggar baserat på attribut hos användaren Detta är en funktion som vi tror kommer bli väldigt användbar. Skapa taggar i Teams automatiskt baserat på exempelvis avdelning eller ort. Taggar är ett utmärkt sätt att nå en grupp av människor med ett meddelande eller en fråga.

Teams MTO Teams får nu stöd för MTO, Multi Tenant Organisations. Med detta påslaget kan man samarbeta bättre mellan olika tenants eftersom man inte bara läggs till som gäst. Detta bygger på B2B kopplingar som synkar användare mellan olika organisationer och möjliggör delning av resurser,  inbjudan till möten o.s.v. Om man önskar använda delade kanaler mellan tenants måste man precis som innan aktivera detta i B2B inställningar i Entra.

Säkerhetsuppdateringar kring hur Teams öppnar filer Filer i delade kanaler öppnas i webläsaren istället för i Teams. OneNote i flikar ligger kvar, men anteckningsböcker som öppnas från fil öppnas också i webläsaren. Word-, Excel- och PowerPoint filer i flik kan öppnas skrivskyddade och måste sparas om som flikar för att få nya läsaren och komma i redigeringsläge igen.

Beskriv arbetsflöden för att bygga dem Kommer bara att finnas på engelska, men tanken är att man ska kunna beskriva ett arbetsflöde och därefter få upp en mall för att bygga ett flöde i Teams.

Ny planner app Nu döper man om tasks from planner and todo till planner. Den får också nya funktioner och co-pilot stöd. Det ser bland annat ut som om man kommer att kunna göra Timelines där man kan skapa uppgifter med beroenden. Spännande tycker vi!

Sharepoint

Möjlighet att skapa mallar för dokumentbibliotek  Microsoft introducerar möjligheten att skapa anpassade dokumentbiblioteksmallar med hjälp av befintliga PowerShell-baserade verktyg för att skapa anpassade listmallar.

Outlook

Möjlighet att se Stream-videos direkt i Outlook Gäller endast i nya Outlook. Möjlighet att se Stream- videos direkt i Outlook klienten

Stream

Sista chansen Filer som ligger kvar i Stream Classic kommer att tas bort när tjänsten stängs ned 15 april. Migreringsmöjligheter till nya Stream finns.

Forms

Koppla svar som lämnas på formulär till en Excel fil med realtidssynkronisering av svar in i Excel-filen. Filen måste öppnas i Excel för webben för realtids-synk.

 

Nyheter i Microsoft 365 – januari 2024

Nyheter i Microsoft 365 – januari 2024

Microsoft släpper en egen tjänst för backup. Från januari till februari -24 kommer man gradvis att släppa möjlighet att aktivera backup i Admin-centret för Microsoft 365. Varför behöver man det?

Det här bekräftar behovet av ytterligare återställningsmöjligheter som vi har påtalat under lång tid. Visst finns det möjlighet att återställa versioner i Sharepoint och OneDrive till en viss punkt i tiden. Men vid större mängder återställning hos flera användare är detta en administrativ mardröm. Med backup kan du själv välja hur långt bakåt i tiden du vill kunna gå och med hur stor frekvens.

Vid exempelvis ransomware eller vid oavsiktlig borttagning i större skala underlättar backup-funktionen avsevärt. Ska man då välja Microsoft eller 3:e-part? 3:e-part har många fördelar i form av att man kan få datan lagrad i annan plattform än Microsofts. Microsofts lösning faktureras efter hur mycket lagring som används, vi erbjuder också alternativ med fast kostnad per användare där du får obegränsad lagring. Kontakta oss för rådgivning

Co-Pilot släpps utan begränsning på antal användare. Tidigare har Microsoft haft ett krav på minst 300 E3 eller E5 licenser för att man ska kunna använda sig av Co-Pilot. Denna gräns är nu släppt och man kan köpa Co-Pilot för enstaka användare och går även att köpa som privatperson. Det går också nu att köpa det direkt från oss. Prompts och genererat material är än så länge bara tillgängligt på engelska, men stödet utökas hela tiden.

Teams:

Enhetliga kontakter mellan Outlook och Teams Kontakter som skapas i Outlook kommer att synas i Teams och vice versa. Det här är en nyhet som vi efterfrågat länge.

Möjlighet att låta gäster hantera taggningar Man kommer att kunna låta gäster hantera taggar i Teams

Upp till 9 videos i galleriet För de som kör Teams i webläsare kommer antalet videos som kan visas i galleriet att utökas till 9 st. Idag är max 2×2.

Arkivering av kanaler Från mitten av februari kan kanal-ägare arkivera kanaler. De kommer då att skrivskyddas och ingen mer aktivitet tillåts i kanalen. Ägaren kan sedan också återställa en arkiverad kanal om det skulle behövs via listen till vänster.

Teams för webben, upplevelse kan begränsas Google rullar ut en uppdaterad hantering för cookies och annan spårning, i samband med detta kan man få problem med Teams på webben. Använd i så fall skrivbordsversionen.

Möjlighet att öppna weblänkar inuti Teams kommer att försvinna Tidigare har man kunnat använda Fliken Länkar för att visa Webinnehåll som en flik i Teams-klienten. Dessa kommer att öppnas i en separat web-browser framöver. Detta för att säkerställa säkerheten och separera innehållet i Teams klienten från webbläsare.

Stöd för taggar i privata kanaler Framöver kommer man att kunna använda taggar även i privata kanaler för att nå flera användare på en gång med aviseringar

Problem med enheter i Teams för MAC Mac-användare kan uppleva ett problem där ändringar av enhetsval i Mac-operativsystemet inte återspeglas i Teams. För att underlätta valet av enhet lanseras en utfällbar meny bredvid knapp för Kamera och Mic.

Outlook

Möjlighet att sätta standardkatalog när man sparar dokument nya Outlook Det kommer från mitten på jan -24 möjlighet att sätta en egen standardkatalog för sparade bifogade filer. Idag hamnar dessa som standard i Hämtade filer och det går inte att ändra.

Möjlighet att spela upp videos inline i nya Outlook och Outlook Web via Stream

Nya Outlook och web-klienten får en Synk-knapp för att säkerställa att klienten är up-to-date

Stream

Lägg till länkar text till videos i Stream Lägg till länkar eller Text vid vissa tidpunkter i Videos. Länka till sidor eller dokument

Enklare att blockera nedladdning av videos När man delar videos från OneDrive, Sharepoint och Stream kommer alternativet att begränsa nedladdning att visas som alternativ när man delar länk

För administratörer:

Nya Microsoft Defender Antivirus-tjänster på Windows-enheter, tillåt kommunikation med nya URL:er

 • Kommersiell:
  • *.events.data.microsoft.com
  • *.endpoint.security.microsoft.com
  • *.ecs.office.com
 • För US Gov är ECS-URL:erna:
  • GCC Mod: *.gccmod.ecs.office.com
  • GCC Hög: *.config.ecs.gov.teams.microsoft.us
  • Födelsedatum: *.config.ecs.dod.teams.microsoft.us

Nya IP för portal access till Defender for Cloud Apps samt för SIEM agenter Du hittar som vanligt alla IP här

Nyheter i Microsoft 365 – november 2023

Nyheter i Microsoft 365 – november 2023

Teams:

Nya Teams klienten standard från 1 april 2024 1 april kommer Microsoft att uppdatera alla användare som fortfarande använder Teams Classic klienten. Vi har själva haft lite problem med växling av organisationer och hanteringen av detta i nya klienten på sistone, men förväntar oss att detta ska vara helt löst till dess.

Ny panel i kanaler. En ny panel finns som kan tas fram i kanalerna i Teams. Denna visar senaste aktiviteten, vilka medlemmar som finns i kanalen och även meddelanden som är fästa. Viktiga meddelanden kan du nu högerklicka på och fästa för att snabbt komma åt dem i sido-panelen.

Sökfunktionen förbättras i chattar och kanaler Nu kan du söka direkt i den kanal eller chat du befinner dig i. Öppna panelen det talas om ovan och sök därifrån för att endast söka i den aktuella chatten eller kanalen

Möjlighet att ansluta till 3:e partsmöten i Teams Framöver kommer det att finnas en anslut-knapp ven på möten som schemalagts i andra program än i Teams, har du t.ex. ett zoom möte schemalagt kommer du att kunna klicka anslut för att gå med i det mötet. Knappen öppnar web eller den klient mötet hålls i om den finns på datorn.

Möten schemalagda i kaneler Möjlighet kommer att lägga till möten som schemaläggs i en kanal i respektive användares kalender. En switch för att slå av och på denna funktion kommer att finnas när man bokar mötet.

Cloud intelliFrame, nytt se att se deltagare i Teams room Har du Teams room system med Pro licens kommer du kunna visa alla deltagare i en egen ruta när du har hybrid-möten. När alla sitter på sina platser och man är under 10 personer kan Teams skapa en egen video-feed för respektive användare genom att digitalt zooma in på respektive användare. Så istället för att se ett stort rum med 10 deltagare kommer du att se 10 fönster med en bild på respektive användare. Funktionen kan stängas av i mötesinställningar eller genom att högerklicka på feeden.

Synk mellan Teams kalender och Outlook kalender blir bättre Synken kommer att bli så nära realtid som möjligt, vilket gör att denna integration kommer att bli ännu bättre och mer användbar.

Animerade bakgrunder i Teams Animerade bakgrunder ska enligt göra att Teams till en mer ”uppslukande virtuell miljö” För att detta ska fungera behöver du en dator med minst 8 Gb RAM och 4 logiska processorer.

Krypterade möten med upp till 200 deltagare Framöver kan man ha 200 deltagare i möten med kryptering från klient till klient. Endast ljud, bild och videobaserad skärmdelning är krypterad. Chat, reaktioner, avatarer, frågor och svar är inte krypterat.

Vidaresändning av meddelanden Vidaresänd meddelanden från 1-1 chattar till grupp-chattar eller möteschattar. Lägg på ytterligare information i samband med vidaresändning.

Privata Team kan bli sökbara Genom en ny princip i Admin-portalen för Teams kommer man kunna slå på så att privata Team blir sökbara och dyker upp via sidan ”Gå med i ett Team” i Teams klienten. Som standard är detta av. Utöver denna princip man kan också med hjälp av efterlevnads-etiketter göra privata Team sökbara. Fortfarande får man inte access utan att ansöka om medlemskap.

Outlook

Notifieringar när du delat kalender eller delat ut din egen kalender Om man delat sin kalender kan man får notifieringar om någon varit inne och ändrat i kalendern. Om man blivit tilldelad rättigheter i en kalender kan man också prenumerera på ändringar som görs i vissa händelser.

Stäng av reaktioner på utvalda mail Möjlighet kommer att finnas att stänga av reaktioner på mail.

Planner

Personliga Planner-planer Planner får stöd för personliga planner-planer som också kan delas med grupper. Idag finns stöd för planer som är kopplade till Team och planer som kan skapas av möten genom Graph API. Framöver kommer det att komma personliga planer som du kan dela med grupper.

Loop

Loop komponenter för Planner Planer från planner kan framöver läggas till i Loop appen. Med dessa kan man samla alla delar kring ett projekt i en arbetsyta och ha planner synkat in i Loop appen. Till att börja med finns komponenten endast i Loop appen men med tiden kommer man att kunna lägga in denna komponent även i Outlook och Teams.

Teams chattar får stöd för Loop komponenter Infoga samma Loop komponenter i mail, chattar och inlägg i kanaler. Samarbeta i realtid utan att lämna inlägg-sidan.

Loop komponenter i Whiteboard Tabeller, att-göra listor, röstnings-tabeller kommer till Whiteboard.

Generellt

Offline-åtkomst till OneDrive på webben En ny funktion för att komma åt filer i OneDrive, Teams. En lokal webserver tar hand om requests som normalt sett skulle skickats till OneDrive-servrar. På så vis snabbar man upp hantering och möjliggör MetaData taggning av filer även offline.

Bättre åtkomst till filer som ligger i Teams eller Sharepoint via Snabbåtkomst En mer konsekvent upplevelse för att komma åt och spara filer som ligger i Teams eller Sharepoint. Enkelt att söka och spara i Team eller Sharepoint sidor för alla Office-program. Se bild nedan.

För administratörer:

Ny portal för Intune Ny adress till Intune portalen. Intune.microsoft.com. Den gamla portalen endpoint.microsoft.com kommer att styra om mot den nya adressen.

Loop komponenter börjar räknas mot lagringskvotan i tenanten

Slut på support för Office 2013

Power Automate plattformen uppdateras och får nya URL:er och IP 30 januari 2024 får Power Plattformen nya URL och IP något som kan påverka om man filtrerar i t.ex. brandväggar på dessa. Uppdatera dessa.

Möjlighet att begränsa interna användare från att använda Chat i externa möten som inte är betrodda

Nyheter i Microsoft 365 – september 2023

Nyheter i Microsoft 365 – september 2023

Allmänt

Förbered dig för Microsoft 365 Copilot

Alla ser vi fram emot Co-Pilot. Än så länge är det bara tillgängligt för Early Acces organisationer. Men det finns lite man kan göra för att se till att man är redo för Co-Pilot. Se mer här.

Kryptering med dubbla nycklar Purview får stöd för kryptering med dubbla nycklar. Ena nyckeln sparas i Azure AD och den andra har du, vilket säkerställer att endast du kan få åtkomst till materialet. Detta görs med hjälp av en etikett som publiceras i Purview.

Uppdaterat utseende för Office på webben Uppdaterat utseende för att ge ett mer konsekvent utseende, inga menyer eller funktioner har flyttats.

Quick access i Windows appar I Quick access fältet kommer du att få möjlighet att från ett ställe spara både i Teams och Sharepoint. Om man öppnar dokument från delade bibliotek kommer dessa att synas här för att det ska bli snabbare och enklare att hitta rätt.

Möjlighet att färgkoda mappar i Sharepoint och OneDrive Som ett sätt att göra din upplevelse av OneDrive och Sharepoint mer personlig kommer du att kunna välja 16 olika färger att tilldela mappar.

Azure AD byter namn Azure AD blir Microsoft Entra ID.

Migrering mellan Google Forms och Microsoft Forms I admin-konsolen lanseras möjlighet att migrera från Google Forms till Microsoft Forms

Support flera konto ToDo iOS Microsoft inför support för flera konto i ToDo, du måste dock växla mellan konto för att se uppgifter från de olika kontona.

Tätare notifiering för karantän Defender När mail stoppas där man inte är helt säker på att de innehåller virus hamnar de i en karantän. Numera kan man få rapport över vad som finns i karantänen varje timme. Det gör att du snabbare kan hitta mail som hamnat i karantän

Nya åtgärder för Microsoft Secure Score Secure Score är en liten mätare för hur säker din Tenant är i Microsoft 365. Hör med oss för att få hjälpa att öka ditt secure-score.

Sharepoint

Nya webparts för Stream Stream Classic Webparts kommer att sluta fungera. Viktigt att uppdatera alla gamla webparts till den nya Stream (on SharePoint). I samband med detta kan också nämnas att videos som är lagrade i classic kan migreras över till nya versionen.

Twitter (X) webpart försvinner Eftersom Twitter uppdaterat sina användarvillkor tas webparten för Twitter bort.

Outlook

Work-Hours and location Funktion kommer för att definiera vilka tider du jobbar samt var du jobbar och vid vilken tid. Om användare konfigurerar WHL kan personer i organisationen se om de arbetar på kontoret eller på distans när de använder Schemaläggningsassistenten i Outlook på webben eller på Teams-profilkortet.

Teams add-in får stöd för multi-tenant multi-account support Add-in för mötesbokning får stöd för de nya B2B funktionerna.

OneDrive

Ny uppdaterad delad med dig i OneDrive Det blir enklare att hitta dokument som delas med dig och då även se i vilket läge de delades med dig. Se bild nedan.

Teams

B2B kopplingar lanseras på bredare front Med B2B kopplingar kan du koppla samma flera organisationer i Microsoft 365 och ge möjlighet att delta i möten, samarbeta i Teams m.m. utan att byta konto.

Nytt utseende i nya kanaler och nya Teams klienten De av er som testat nya Teams klienten har sett att man ändrat upplägget under konversationer. Nu kommer ytterligare förbättringar med en sido-bar där du kan se pinnade objekt, deltagare och aktiviteter. I denna kommer det också att komma en sökfunktion som bara söker inom kanalen.

Förändringar i mötesanteckningar Mötesanteckningar förbättras och får nya funktioner.

Som synes har man möjlighet att skapa agenda och mötesanteckningar men även uppgifter som kommer att synkas in i en planner och därmed också stöd för att få uppgifterna in i ToDo.

Agenda m.m. är loop komponenter så man kan infoga dessa i chat, email m.m. och samarbeta och skapa dessa tillsammans med sömlös uppgradering mellan alla verktyg.

Tillsammans-läget förbättras Nya funktioner införs för tillsammans läget. Etiketter med namn, visning av uppräckt hand, status-indikation för uppmärksamma o.s.v. kommer nu att finnas i tillsammans-läget.

Whiteboard funktionen blir tillgänglig i Teams Whiteboard kan läggas till som en flik i en kanal. På så vis kan man preparera en Whiteboard inför ett möte eller fortsätta samarbeta kring en whiteboard efter ett möte   

Breakout rooms får slumpvis tilldelning Vill du dela in delagare i breakout rooms med slumpvis indelning kan du göra det nu. Du kan också välja att slumpvis dela in de deltagare som inte redan är indelade i rum och på så vis fördela de som tillkommit efter att du planerade dina breakout rooms.

Uppdateringar till Bookings i Teams Premium Som vi tidigare informerat om kommer uppdateringar för bookings och virtuella möten för de som har Teams premium. Bland annat on-demand möten där man kan vara tillgänglig virtuellt för t.ex. rådgivning. Nu kommer möjlighet att se vilka som står på kö i Teams, se väntetider och chatta med de som befinner sig i väntrummet. Även schemalagda möten ges möjlighet att chatta och informera om t.ex föregående möte drar ut på tiden.

Intelligent sammanställning av möten Användare som har premium licens får möjlighet att få en AI-genererad sammanställning av möten. T.ex. kan man komma åt inspelningar, transkribering, höjdpunkter m.m.

Textning av möten nu en Premium-funktion Textning och realtids-översättning av vad deltagare säger i möten flyttas nu in i Premium licensen.

Blockera åtkomst till chat i Teams möten för anonyma gäster Administratörer kommer snart kunna blockera läs-åtkomst till chatten i Teams-möten för anonyma gäster. Idag har man redan möjlighet att blockera skriv-åtkomst

WIKI övergår till OneNote Vi har tidigare informerat om att Wiki kommer att ersättas med OneNote. Detta är nu i utrullning och möjlighet finns att importera Wiki sidor in i OneNote.

Visio personal Visio personal, en enklare web-version för Visio blir tillgänglig som app i Teams. Läs Visio-ritningar och gör enklare ritningar.

Automatisk nedtagning av hand efter att man fått ordet Funktion testas och är på väg. Deltagare som har handen uppe får en påminnelse om man fortsatt har handen uppe efter att ha fått ordet.

Kräv godkännande för inspelning En ny policy kommer att kunna kräva uttalat godkännande för inspelning av möte av samtliga deltagare.

Uppgradering av Lists Nya funktioner introduceras för lists, bl.a. ratings, dra och släpp för bilder, ändra vy med flikar och möjlighet att se vilka andra som är inne i listan.

Möjlighet att begränsa antalet deltagare med samma länk i publika webinar Om du kör publika webinar kan deltagare anmäla sig och få en länk. Denna länk kan idag användas på obegränsat antal enheter, framöver kommer detta kunna begränsas till max 3 enheter.

App för hantering av möte En app släpps där du kan hantera och förbereda alla dina schemalagda möten.

ADMIN

Pausa firmware uppdateringar för Teams-enheter Möjlighet att rulla ut firmware uppdateringar för Android enheter på ett mer strukturerat sätt.

Bättre stöd för Drivrutins- och firmware-uppgraderingar i Intune Fullständig kontroll för att pusha ut firmware och drivrutiner med versionskontroll och rapportering.

IPv6 i Azure AD Användare som ansluter mot Microsoft 365 med IPv6 kan bli blockerade om man satt conditional access via IPv4. Det kan också bli fler MFA förfrågningar.

Support upphör för Windows server 2012 10 oktober upphör support för Windows Server 2012.

Windows server 2022 Azure Edition får stöd för hotpatch Månatliga uppdateringar kommer att kunna hotpatchas, även med desktop experience vilket kommer att minska nedtid för servicefönster.

Nyheter i Microsoft 365 – april 2023

Generellt

Microsoft Feed En ny app från startsidan på Office.com ger dig en feed med samlad information från alla appar i Microsoft 365 kring vad som händer.

Support för iOS 14 upphör Microsoft slutar supporta iOS 14. Som alltid gäller det att vara noga med att uppdatera sina enheter vilket också hjälper dig att hålla enheterna säkra.

Outlook för Android Microsoft släpper support för alla versioner under version 9 av android.

Företagsanpassning av inloggningsskärmen Ännu större möjlgheter ges att Företagsanpassa inloggningsskärmen i Microsoft 365 plattformen. Detta har man till viss del kunna göra även innan och detta är något vi på Essensus rekommenderar eftersom det gör det svårare för andra att nätfiska era användare då användaren vänjer sig vid er anpassning och då kräver att den som försöker fiska era uppgifter har samma anpassning i sin plattform.

Stream Classic försvinner Microsoft pensionerar klassiska Stream. Stream på Sharepoint tar istället över. Med nya versionen lagras filer i Onedrive och Sharepont, klassiska stream hade en egen lagring. Man har inte längre en egen portal för visning av videos utan menar att videos ändå primärt infogas på andra sidor. Så du kan alltså skapa en egen video-site i t.ex. Sharepoint. Har du videos i gamla stream behöver du migrera dessa till nya Stream. På köpet får du hantering och bevaranden enligt möjligheterna i Sharepoint.

Microsoft Loop Loop är diverse komponenter som du ska kunna infoga i alla Microsofts olika verktyg och som sedan uppdateras i realtid. T.ex. kan du lägga in en omröstning i ett mail i outlook och sedan följa hur alla röstar i realtid. Samma komponent ska också kunna användas t.ex. i chat i ett Team. Komponenter kan sedan samlas på en arbetsyta där du ser status och var komponenterna delats. En arbetsyta kan vara t.ex. ett projekt (Preppa inför mässa) och en komponent kan vara en lista med saker vi ska ha i montern. Komponenten kan sedan delas i olika appar, outlook, teams m.m. där folk kan lägga till saker att ha i montern och rösta på förslaget m.m. Loop ska också få stöd för Co-Pilot som är Microsofts nya AI verktyg som ska hjälpa dig i arbetet.

Nytt sätt att märka dokument och mail med etiketter Att märka dokument med etiketter som Microsoft 365 sedan kan använda för hantering av dokument eller känsliga uppgifter är en riktigt trevlig funktion som inte så många använder. Nu blir det lättare att sätta en etikett på ett mail eller ett dokument då det kan göras direkt från titelraden i dokumentet, se bilden.

Booking appen tas bort på mobila enheter Booking är ett bokningsprogram där du kan publicera en kalender med möjlighet att boka de tjänster du tillhandahåller på webben. Tidigare har det funnits appar för Booking på respektive leverantörers appbutiker. I framtiden finns booking bara som app i Teams samt på webben.

Anpassade mallar för Whiteboard Whiteboard appen får stöd för anpassade mallar.

Microsoft Authenticator Lite in Outlook På mobila enheter kommer man att kunna slå på en authenticator lite för att enkelt kunna slå på multifaktor autenticering för de som inte har den fulla authenticator appen eller inte klarar av att ladda ned och konfigurera authenticator appen.

Möjlighet att ändra svar i forms Användare får möjlighet att ändra sina svar så länge undersökningen är aktiv. När undersökningen stängs kan man inte ändra sina svar

Exchange / Outlook

Reaktioner på epostmeddelanden Framöver kommer du att kunna reagera på epostmeddelanden. Epost tar ett steg närmre chat.

Bookings with me Denna funktion kommer I den nya Outlook klienten samt i Outlook på webben. Visst är det jobbigt när man ska boka ett möte och man inte kan se tillgängligheten för den du ska boka med. Med Bookings with me kan man publicera en slot i sin kalender och låta andra boka din kalender direkt. När bokning är gjord får ni båda ett mail med bokningsdetaljer.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att begära filer Möjlighet kommer att begära in filer i Sharepoint, vilket innebär att man kommer att kunna skapa en yta dit andra kan ladda upp filer utan att se vad som finns i ytan i övrigt eller vad andra laddat upp till samma yta. Ett välkommet tillskott tycker vi på Essensus.

Ny inställning i OneDrive klienten Tidigare fanns en knapp som gjorde att du kunde slå av Files on demand. Istället får man som Files on Demand användare 2 nya knappar, ladda ned filer när du öppnar dem och ladda ned alla filer nu.

Regler som leder till att mail skickas Har man en regel på en Sharepoint-lista som leder till att mail skickas, t.ex. när en ny rad lägg till i en lista så kommer detta mail framöver att skickas från den användare som senast ändrade i regeln. Tidigare har avsändaren varit no-reply@sharepoint.com

Teams

Min aktivitet försvinner Under aktiviteter kunde man förut välja att se sina egna aktiviteter och där se allt man gjort i Teams. Microsoft plockar bort denna funktion. Man fokuserar istället på aktiviteter som andra gjort men som påverkar dig.  

Funktioner flyttar till Teams Premium Följande funktioner flyttas till Teams Premium när Teams Premium släpps. En del funktioner finns kvar för test i 30-60 dagar efter Teams Premium släpps:

Live översättning av undertexter,

Anpassade scener för tillsammans-läge

Loggning med tid för anslut och frånkoppling av användare i Teamsmöten

Virtuella mötesbokningar

SMS notifieringar

Analyser för organisationer i Admin Center

Vyer för schemalagda köer

Ny mötestyp Eftersom denna mötestyp är en Premium-funktion kommer denna antagligen bara vara tillgänglig för Premium-användare. När du bokar möte kommer du kunna välja Virtuell mötesbokning. En funktion för de som tillhandahåller möjlighet att t.ex. boka virtuell rådgivning för kunder.

Stöd för filter Teams får stöd för filter i videomöten.

Schemalagda meddelanden Möjlighet att schemalägga tidpunkt för att sända meddelanden.

Fjärrstyrning av Teams rum Möjighet kommer att fjärrstyra ett Teams-rum från din Teams klient. Teams remote room måste sättas igång på din enhet för Teams rum.  

Customer Lockbox Customer Lockbox lanseras för Teams. Customer Lockbox är ett sätt att säkerställa att enbart du som kund kan komma åt din data, samtidigt som du kan tilldela Microsoft rättigheter att under supportärenden komma åt din data. Viktigt för kunder med höga krav på sekretess.

Automatisk nedtagning av hand Funktion för automatisk nedtagning av hand lanseras. När man fått ordet i ett Teams möte tas handen automatiskt ned.

Forms appen ersätts med Polls appen i chat och möten

Support för en ny policy Ny mötespolicy som kräver tillåtelse av alla medlemmar innan inspelning görs av mötet. Innan användaren ger tillåtelse kommer användarens ljud, skärm och kamera inte att spelas in.

Funktion för att undvika rundgång En funktion lanseras i Teams appen. Om man går med i ett möte med ytterligare en enhet och Teams känner att ljudet redan finns i mötet så kommer den att stänga mikrofon och högtalare på den enhet som går med i mötet tillsammans med ett meddelande om att detta gjorts för att undvika rundgång.

Policy för lobby Det finns redan en möjlighet att välja ”Personer jag bjuder in” som de som inte behöver hamna i väntrum. Men detta fungerar inte i dagsläget med distributionslistor. Framöver kan du lägga till en distributionslista och då kommer användarna i den listan att kunna gå förbi lobbyn

Påminnelser för schemalagda Webinarier Möjlighet att schemalägga påminnelser inför webinarier för att påminna de som anmält sig.

Gemensamma anteckningar i Teamsmöten Nytt sätt att skapa agenda / dokumentera / skapa uppgifter kommer. I Teams möten kommer du att ha en knapp som heter Notes. Detta är en Loop komponent, se tidigare punkt. Detta möjliggör att man tillsammans kan anteckna, skapa att göra listor som kommer rakt in i användarens ToDo m.m.

.

Administratörer

Exchange / Outlook

Testmeddelanden för att felsöka Det lanseras en cmdlet som kallas Test-Message för att felsöka Transport regler och DLP regler.  Med denna kan man själv felsöka utan att behöver kontakta Microsoft support.

Övrigt

Fel på publicerade IP-adress listor Har du satt filtrering på Microsofts IP-nät så fanns det ett fel i en lista som publicerades i början på året. Nätverk 20.23.198.120 skulle vara 20.23.199.120 och 20.99.133.218 skulle vara 20.99.132.218.

Nyheter i Microsoft 365 – december 2022

Nyheter i Microsoft 365 – december 2022

Höjning av Lagacy licenser I Mars 2022 gick Microsoft ut med sitt nya licensprogram NCE. Tanken var att Legacy licenser skulle upphöra i juni. Så blev det inte, därför finns Legacy licenser kvar för de som tidigare haft detta. Alla nya licenser måste dock köpas via NCE. För de som fortfarande kör Legacy licenserna kan det vara bra att veta att det kommer en höjning av pris från 1 jan 2023.

Generellt

Enklare att nå filer Det kommer att bli enklare att nå filer från Office-paketen. Quick Access kommer att finnas när du ska öppna filer, man kommer att kunna nå filer som finns i t.ex. Teams istället för att gå via Sharepoint. Idag är det lite otydligt för användare var man ska hitta sina filer. Detta blir alltså lättare framöver.

MultiFaktor Autentisering Framöver kommer administratörer att kunna välja att lägga till funktioner för att säkerställa att användare inte bara godkänner MultiFaktor-autentiseringar av ren vana. Efterhand som användare vänjer sig vid att godkänna inloggningar på telefonen kan det bli så att man godkänner av ren vana eller för att man är trött på att få förfrågningar och detta utnyttjar hackers genom att ”trötta ut” användare.

Administratörer kan därför välja att slå på nummermatchning eller att visa geografisk plats för inloggning tillsammans med förfrågan. Vissa förfrågningar som t.ex. återställning av lösenord kommer att ha detta påslaget som standard. Man knyter samma förfrågningen med inloggningsrutan genom att man måste ange siffrorna i förfrågan när man godkänner på sin telefon. Det är ganska likt hur det fungerar på banken fast omvänt, när du skrivit användarnamn och lösen får du får siffror som måste matas in när du godkänner i Telefonen. Vid mindre viktiga inloggningar kanske man bara väljer att skicka med plats för inloggning och förhoppningsvis avböjer användaren en förfrågan om den kommer från exempelvis Kina. Det är viktigt att uppgradera sin Authenticator-app för att få stöd för detta.

Cameo i PowerPoint Live Cameo kommer att ge möjlighet att välja var på dina slides du vill att din kamera ska synas. Cameo ska bli ett objekt precis som Gifs och få stöd för morphning och annat precis som övriga grafiska objekt.

Exchange / Outlook

Signaturer per konto En efterlängtad funktion. Microsoft kommer framöver att spara din mailsignatur centralt istället för per enhet. Det innebär att du inte behöver göra om dina signaturer när du får ny dator eller om du ska använda webversionen.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att ändra URL för Sharepoint För organisationer med mindre än 10 000 Sharepoint-siter kommer man att kunna ändra sin standard-URL för Sharepoint. Som standard har denna varit döpt till samma som din tenant-domän och detta har inte kunnat ändras.

3 nya mallar för Sharepointsidor 3 nya mallar för Sharepoint sidor lanseras. En för HR, en för Event och en för kontraktshantering.

Teams

Breakout rooms för telefondeltagare Deltagare via telefon kommer framöver få stöd för att delta i breakout rooms. De kommer också få möjlighet att höra announcements. De kan också återgå till huvudrummet om detta tillåts.

Videoklipp i Teams-chat Framöver kommer man att kunna göra små 1-minutersklipp i Teams-chatten för att kunna kommunicera med sina kollegor.  

Planner stöd för formatering och bilder Framöver kommer Planner att få stöd för formatering av Text i uppgifter samt möjlighet att infoga bilder.

Akivitet-appen Under aktivitet i Teams web eller desktop kommer man inte längre att kunna välja ”Min aktivitet”. Här har man tidigare hittat allt man gjort i Teams senaste tiden. Istället fokuserar Microsoft på att bygga Feed med information man tror att du behöver. Vidare kommer man att kunna göra notifieringar ”olästa” med en knapp.

Advanced virtual appointments Möjlighet kommer att komma framöver i Teams att hantera virtuella besök och koppla dessa till Booking. Med Microsoft Teams Premium licensen får man en komplett överblick och kan hantera bokningar via Bookings eller egen kalender. Kunder kan själv gå in och boka möte om så önskas. Man kan också ta drop-in besök under vissa tider. Allt sammanfattas i en bra dashboard där en Team-leader kan få överblick över allas kalendrar.

Övrigt

Internet Explorer 11 stängs av helt Med säkerhetsuppdateringen som kommer i feb 2023 kommer Microsoft helt att stänga ned Internet Explorer 11. Ikoner tas bort och man kommer att dirigeras om till Edge istället. Access till OneDrive och Sharepoint kommer inte heller att tillåtas från Internet Explorer 11.

Administratörer

Exchange / Outlook

Epost-flöden nytt användargränssnitt Microsoft ändrar om så att nya EAC kommer att användas för att skapa regler för mailflöden. Det mesta kommer att fungera som innan, men det finns ändringar i ett par flöden. Till exempel är regler avstängda som standard när de skapas. En ny steg-för-steg guide för att skapa regler. Standardsidan visar numera också vilka regler som avbryter vidare regelmatchning.

Konvertering av Distributionslista till Unified Grupp ej längre möjlig Microsoft tar bort möjligheten att konvertera en distributionslista till en unified grupp.

Office 365 Message Encryption flyttas till Microsoft Purview Encryption Detta innebär också en förbättring för hur krypterad epost hanteras och visas för slutanvändare. Vidare krypteras också supportade bifogade filer om de laddas.

Möjlighet att ändra time-out för NDR Standard är time-out för NDR 24 timmar. Detta kan nu ändras av administratörer. Värde som tillåts är mellan 12-24 timmar. På så vis kan man snabbare få veta om ett meddelande inte kan levereras

Nyheter i Microsoft 365 – oktober 2022

Nyheter i Microsoft 365 – oktober 2022

Exchange / Outlook

FindTime ersätts och blir Scheduling Poll Find time är en plugin till Outlook som man kan använda för att skicka flera förslag på mötestider som deltagare sedan får rösta på. Från årsskiftet kommer FindTime att ersättas med Scheduling Poll och bli en standardfunktion. I outlook på webben kommer funktionen ännu tidigare.

Förslag för att slå ihop dubletter för kontakter En funktion kommer från november framåt där Outlook på webben kommer att känna av kontakter som är dubbletter och föreslå att man ska migrera ihop dem. Popup rutor kommer att göra dig uppmärksam på dubbletter och föreslå hur man ska slå ihop dem.

Ny upplevelse i sökfunktionen i Outlook för mobilen Sökfunktionen uppdateras i Outlook för mobilen enligt nedan. Man lägger till aktiviteter med information om aktiviteter kopplat till kollegor och dokument.

S/MIME och Outlook för mobilen Outlook för mobilen får stöd för flera certifikat som kan användas för att skicka krypterade mail med S/MIME för signering och kryptering.

Microsoft släpper stödet för iOS 14 Då Microsoft stödjer de 2 senaste versionerna av iOS och iOS nu är uppe i version 16, planerar man att släppa stödet för ver 14. Uppgradera din enhet snarast möjligt för att se till att ha stöd för alla funktioner i Office 365

Outlook Light klient för Android För enheter som behöver en mindre klient som inte har så mycket prestanda släpper Microsoft nu en light klient av Outlook. Klienten har stöd för Hotmail, Exchange och Microsoft 365.

Yelp och Trello tillägg tas bort Tillägg för Yelp och Trello i outlook tas bort.

Sharepoint och Onedrive

Modern Experience för Term store En uppdaterad sida introduceras för hantering av Termer globalt. Du når den via Sharepoint admin center under innehållstyper.  Allabefintliga innehållstyper beveras, men presenteras i det modernare Modern Experience.

Länkar i ny flik När du infogar en länk kan du välja att den ska öppnas i nytt flik.

Privata utkast Möjlighet finns att skapa privata utkast av nya Sharepoint sidor och Nyheter, som bara ses av dig själv, administratörer och de du väljer att dela dem med.

Ny aktivitetsvy i OneDrive En ny kolumn introduceras i mina filer som heter aktiviteter. Där kan du se omnämnanden och aktiveteter som är kopplade till dina filer.  

Behåll etiketter och skydd vid skapande av PDF Om du skapar PDF från Microsoft applikationer så ska detta innebära att du behåller etiketter och skydd. Denna funktion är i public preview. Om du sprarar med arkiv, spara som eller exporterar till PDF.

Spelning av videos i Hero webpart Video som läggs till i Hero webparten spelas inline. Detta gör att användare kan spela upp videon utan att lämna Sharepoint-sidan.

Teams

Delade kanaler En ny typ av kanaler lanseras som heter delade kanaler. Detta är en ny typ av kanaler som existerar utanför Teamets gränser. Du kan lägga till kanalen i flera Teams och även lägga till externa medlemmar från andra organisationer. Denna kanal är perfekt för samarbete med andra organisationer eftersom kanalen läggs till i deras Teams-klient och man kommer åt kanalen även utan att byta organisation. Detta kräver dock att man slår på B2B direct connection vilket kräver Azure AD P1 licenser. Kontakta oss för hjälp med detta.

Excel Live i Teams möte I sittande mote man man tillsammans editera och jobba i excel-filer genom att dela dem genom Excel live. Excel-filen måste finnas i OneDrive eller Sharepoint för att finnas tillgänglig i Excel Live, du kan såklart ladda upp den från datorn. Funktionen kommer från mitten av oktober och rullas ut till slutet på november.

Breakout rooms Möjlighet ges att skapa Breakout-rum i förväg och även att tilldela deltagare till rummen i förväg, antingen manuellt eller med automatik.

Chatta med distributionsgrupper Numera kan du chatta med distributionsgrupper, säkerhetsgrupper som är kopplade till mail och Office 365 grupper som redan finns. Såklart kan man inte chatta med fler än 250 användare, då detta är gränsen för chat-funktionen i Teams.

Automatisk stängning av inaktiva möten Möten med en ensam deltagare som pågått i 10 min kommer att få en notifiering där man har 3 min på sig att avbryta nedstängning, annars avslutas mötet automatiskt.

Adobe Acrobat standard app för PDF Du kan numera sätta Acrobat som standardläsare för PDF:er i Teams. Man behöver dock lägga till Acrobat-appen i Teams. Allt detta sätts i backend av administratörer och kan sättas med policys till utvalda grupper. Kontakta oss för hjälp med att konfigurera detta.

Anpassad nedladdningsmapp I dagsläget hamnar allt du laddar ner från Teams i nedladdat. Framöver kommer du att kunna anpassa vad du vill lägga nedladdat material. Du gör detta under inställningar, tryck på de 3 prickarna och sedan inställningar, filer. Du hittar de 3 prickarna längst uppe i högra hörnan av klienten bredvid cirkeln med dina initialer.

Lämna ett möte på samtliga enheter När du trycker på lämna möte får du framöver ett alternativ att lämna mötet på alla enheter om du är inne i ett möte på mer än en enhet.

Uppdateringar till Teams room system Man ändrar lite på layout för att göra upplevelsen bättre. Beroende på om man har 16:9 eller 21:9 skärm så anpassas layouten för att ge bästa upplevelse. Man kan också stänga av och sätta på visning av video från rummet. Vidare kan man ha 3 x 3 video på varje skärm med totalt 18 bilder på deltagare i vanligt galleri. Tillsammans-läget eller stort galleri kommer fortfarande ha stöd för upp till 50 video

Live textning med översättning Du ska nu kunna välja textning i det språk du föredrar och Microsoft Cognitive Service Speech Translation Capabilities översätter live. En trevlig funktion när du känner dig osäker på det talade språket.

Q & A kan läggas till i ett Teamsmöte Denna är framför allt intressant vid större möten. Du kan vid schemaläggning av möte slå på Q&A. Där kan deltagare ställa frågor som du modererar och publicerar i mötet.

Möjlighet att återställa borttagna taggar Man lägger till en återställningsfunktion under hantera taggar i Teamet. Detta för att man ska kunna återställa borttagna taggar.

Schemalägg inlägg Precis som i outlook kommer du att kunna schemalägga inlägg så att de skapas i framtiden. Perfekt om man har chattar med personer i olika tidszoner och du inte vill störa en kollega mitt i natten.

Video Clips i chat Du kommer att kunna skicka små videoklipp på upp till 1 minut i chatten i Teams

Övrigt

Möjlighet att samarbeta på Android och iOS enheter i krypteringsskydade dokument. Dokument som skyddas med Microsoft Purview Information Protection kan snart editeras på ovan enheter i läget där flera är inne och jobbar i samma dokument samtidigt.

Konvertera formulär i Word och PDF till Forms Funktion kommer för att kunna konvertera befintliga formulär i Word och PDF till Forms.

Stream Nya funktioner för att spela in videos från din webkamera eller ditt skrivbord. Gå till stream.office.com och välja spela in ny video. Lägg på text och / eller effekter. Perfekt om du vill spela in hur nya affärssystemet fungerar eller andra instruktionsfilmer.

Administratörer

Exchange / Outlook

Slå av eller på merge av kontakter Funktion för att slå av eller på den nya funktionen för att föreslå sammanslagning av kontakter kommer att finnas i administratörsgränssnittet. Läs mer här:

Update insights – Microsoft Graph beta | Microsoft Learn

Lösenordsskydda nedladdningar från karantän För att minska risken för att någon klickar på nedladdat material från karantän ges möjlighet att lösenordsskydda nedladdat material. Detta för att man säkert ska kunna flytta filer från karantän till analysverktyg.

Teams

Adobe Acrobat standard app för PDF Du kan numera sätta Acrobat som standardläsare för PDF:er i Teams. Man behöver dock lägga till Acrobat-appen i Teams. Allt detta sätts i backend av administratörer och kan sättas med policys till utvalda grupper. Kontakta oss för hjälp med att konfigurera detta.

Övrigt

Defender for cloud apps Defender for cloud apps får nya IP-adresser, uppdatera kopplingar. Se mer här: Network requirements

UC har utmärkt oss som ett tillväxtföretag!

UC har utmärkt oss som ett tillväxtföretag!

Vi är stolta och glada då vi fått en fin utmärkelse av UC, UC Nordiskt Tillväxtföretag!

Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig genom att visa tillväxt, lönsamhet och betalningsförmåga.

Vi är tacksamma men också ödmjuka inför framtiden. Genom denna utmärkelse får vi bevis på att vi gör ett bra jobb mot våra kunder.

Stort tack alla kunder och samarbetspartners – utan er hade vi aldrig lyckats.

Nu kämpar vi vidare mot större mål, nya utmaningar och långa fina samarbeten!

Nyheter i Microsoft 365 – juli 2022

Nyheter i Microsoft 365 – juli 2022

Exchange / Outlook

Loop components  Från och med Augusti och framåt kommer Microsoft introducera samarbets-komponenter som man kan infoga bland annat i mail, som gör att man i realtid kan samarbeta i innehållet i ett mail. Redan idag kan man ju skicka omröstningar, detta ser ut att ge fler komponenter som kan användas för att göra epost mer ”live”.

Påminnelse – .Net 4.8 och WebView2 krävs för att Teams Meeting Add-In i Outlook ska fungera För att add-in för Teams ska fungera som tänkt måste dessa program finnas på klienten.

Nytt utseende för navigering i outlook Nytt navigeringsfält till vänster i Outlook. Ska göra det enklare att växla mellan mail, kalender o.s.v. Även möjlighet att lägga till egna appar, såsom ToDo, Bookings m.m. Se bild nedan.            

Teams

Möjlighet att casta Teams klient till Teams room Om du är i ett rum med Teams Rum-system kommer du att kunna casta din dator till rumssystemet för att visa upp innehållet på din skärm på skärmen i rummet. Funktionen baseras på bluetooth och bluetooth-beaconing måste vara påslaget på ditt rum-system.

Ny automatisk grupp Numera kan du nå alla ägare till ett team genom att skriva @Team Owners

Delade kanaler En ny typ av kanaler lanseras, delade kanaler. Delade kanaler kan spänna över flera Team och har egna behörigheter. De backas av Azure B2B Collaboration vilket kommer att innebär att man kommer att kunna bjuda in externa användare utan att de blir gäster i organisationen, vilket är ett måste om du bjuder in externa organisationer till Teams idag. Stöd kommer att finnas för Tabs, Bottar, Möten (både möten nu och schemalagda) och Information Protection möjligheter.

Gå med i möten med hjälp av mötesid och lösen Ett nytt sätt att ansluta till möten i Teams kommer. Med detta nya sätt kan du gå med i möten med endast ett ID och ett lösenord.

SpeakerCoach Teams kommer att få en coach för den som är presentatör. Under och efter mötet får du små tips från din coach. Tipsen kommer att hjälpa dig att bli en bättre presentatör och kan stängas av om så önskas. Efter mötet får du en sammanfattning med alla tips du fått.

Cameo i PowerPoint Live Användare kan använda Cameo för att integrera sin video från Teams in i Powerpoint-presentationer i Power Point Live. Begränsningar finns, t.ex. visas inte videon på mobila enheter och videon kommer inte heller med på inspelning om du skulle spela in mötet. Men ett sätt att integrera din video lite mer sömlöst in i din presentation som stödjer funktioner som stöds om du integrerar annan media såsom GIF’s eller bilder.

Q&A i Teams möten Möjlighet att sätta upp en chat för att ställa frågor och publicera svar. Denna fuktion har funnits i live-event tidigare, men kommer till ”vanliga” team-möten och kan stängas av eller slås på under mötesinställningar.

Möjlighet att tilldela platser i Together-mode Möjlighet kommer att finnas att tilldela platser i Together mode.

Sharepoint och Onedrive

Streams uppspelning i Hero-webparten Hero kommer framöver kunna spela upp video från Stream direkt på websidan, utan att du behöver lämna den.

Dela dokument i granskningsläge När du delar dokument kan du framöver dela med rättigheten granskning som låter användaren infoga kommentarer men inte ändra i dokumentet.

Övrigt

Nya Yammer upplevelsen Om en månad kommer alla att flyttas över till nya Yammer upplevelsen. Administratörer kan stänga av den nya designen om så önskas.

Microsoft Power Pages Ett verktyg för att göra externa websidor, med många av de verktyg som finns i Office 365 såsom chat-bottar, rapporter och formulär

Administratörer

Teams

Admin-app för administratörer En ny admin-app kan köras från Teams-klienten för att hantera administratörsinställningar för Teams direkt från klienten.

Outlook för MAC Outlook för MAC får stöd för kvarhållningsprinciper

Nyheter i Microsoft 365 – maj 2022

Nyheter i Microsoft 365 – maj 2022

Teams

Rättigheter för att skapa taggar ändras Alla nya Team och Team som inte har ändrat standardvärdet för vem som får skapa taggar kommer att uppdateras så att även medlemmar får lov att hantera och skapa taggar.

Slå på tillsammansläge för alla användare Möjlighet kommer för att slå på tillsammansläge för alla användare i ett möte.

Customer lockbox för Teams Nu kommer även Customer Lockbox för Teams, en funktion som gör möjlighet att låsa åtkomst till er miljö så att inte ens Microsoft kommer åt den. Behöver man hjälp kan man ge Microsoft access via customer lockbox under en i förväg definierad tid. Denna funktion har funnits för Sharepoint, Exchange och Onedrive sedan innan, nu kommer den även till Teams.

Nya funktioner för video Funktioner kommer att rullas ut för att kunna justera ljus på video. Det finns även möjlighet att justera fokus.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att fästa dokumentbibliotek i OneDrive för snabbåtkomst När du är inne i  Dokumentbibliotek i Sharepoint och OneDrive finns en knapp för att skapa en genväg till dokumentbiblioteket i OneDrive. Det innebär att du i din OneDrive

Övrigt

Outlook – svar kring deltagande Med denna funktion kan man svara hur man vill delta i ett möte, antingen virtuellt eller på plats när dessa möjligheter finns. Möjlighet finns för alla som fått inbjudan att se vilka som deltar på plats eller virtuellt.

Defender för mail Möjlighet att få rapport över mail som hamnat i karantän varje timme.

Bookings i Outlook För att låta någon boka ett möte med dig där de kan se vilka tider som är lediga för 1 till 1 möten kommer en sida där du kan skapa olika mötestyper som du sedan kan låta andra använda för att boka in ett möte med dig. När någon bokar ett möte med dig får både du och den som bokar en mötesbekräftelse. För närvarande är det lite sparsmakat med information om detta, men vi ser fram emot att få se hur detta kommer att se ut. Det finns sedan innan möjlighet att används Bookings för organisationer, och vi misstänker att det kommer att se liknande ut fast för din personliga användning framför allt inom organisationen.

Forms skicka undersökning direkt från Forms appen En ny funktion lanseras för att skickar formulär direkt till de som ska fylla i direkt från forms. Distributionsgrupper och användare i organisationen kan skickas till direkt från Forms. Du får då också uppföljning i mailen kring hur det går med undersökningen.

Forms ny delningsprocess Microsoft har valt att skapa 2 olika vägar för att dela formulär för fyllnad och för samarbete. Tidigare gjordes dessa 2 olika sorters delningar från samma knapp, framöver har man delat upp detta i 2 olika knappar. Send används för ifyllnad och de tre prickarna och collaboration används för intern delning för design av formulär.

Mover flyttas till Migration manager VerktygetMovers möjlighet att migrera data från Google Drive, Dropbox, Egnyte, och Box stängs ned. Istället rekommenderar Microsoft nya verktyget Migration manager som är det verktyg som kommer att få alla nya resurser framöver.

Power BI förändringar i utseende Startsidan i Power Bi kommer att uppdateras enligt nedan:

 • Ändringar i navigering – Bläddra
  De vänstra länkarna i navigationen för Favoriter, tidigare och delas med mig kommer att flyttas in under en ny länk som heter bläddra. Möjligheten att söka och filtrera dessa listor kvarstår och är dessutom utökade med nya filter.
 • Ändringar i HEM – förändringar i listorna på sidan

Tidigare, Favoriter och Mina Appar på Hem visar nu allt innehåll i dessa listor inte bara de första 12 instanserna. Vi har också lagt till filter och möjligheter att söka i dessa listor direkt på sidan.

 • Uppdatering av utseende
  Färger, fonter, ikoner och annat uppdateras för att vara i synk med Microsofts teman.

Administratörer

Exchange

Basic Authentication stängs av 1 okt  Med början 1 okt 2022 kommer basic authentication att stängas av för följande protokoll: MAPI, RPC, offlineadressbok (OAB), Exchange Web Services (EWS), POP, IMAP, Exchange ActiveSync (EAS) och Remote PowerShell.

SMTP Auth kommer inte att påverkas, men bör vara avstängt för de som inte använder detta. Detta bör göras på organisationsnivå och bara slås på för de utvalda konton som verkligen behöver detta.

Övrigt

Center som visar status och hälsa för tjänster Numera kan ärenden som påverkar flera tjänster grupperas och visas tillsammans