Generellt

Microsoft Feed En ny app från startsidan på Office.com ger dig en feed med samlad information från alla appar i Microsoft 365 kring vad som händer.

Support för iOS 14 upphör Microsoft slutar supporta iOS 14. Som alltid gäller det att vara noga med att uppdatera sina enheter vilket också hjälper dig att hålla enheterna säkra.

Outlook för Android Microsoft släpper support för alla versioner under version 9 av android.

Företagsanpassning av inloggningsskärmen Ännu större möjlgheter ges att Företagsanpassa inloggningsskärmen i Microsoft 365 plattformen. Detta har man till viss del kunna göra även innan och detta är något vi på Essensus rekommenderar eftersom det gör det svårare för andra att nätfiska era användare då användaren vänjer sig vid er anpassning och då kräver att den som försöker fiska era uppgifter har samma anpassning i sin plattform.

Stream Classic försvinner Microsoft pensionerar klassiska Stream. Stream på Sharepoint tar istället över. Med nya versionen lagras filer i Onedrive och Sharepont, klassiska stream hade en egen lagring. Man har inte längre en egen portal för visning av videos utan menar att videos ändå primärt infogas på andra sidor. Så du kan alltså skapa en egen video-site i t.ex. Sharepoint. Har du videos i gamla stream behöver du migrera dessa till nya Stream. På köpet får du hantering och bevaranden enligt möjligheterna i Sharepoint.

Microsoft Loop Loop är diverse komponenter som du ska kunna infoga i alla Microsofts olika verktyg och som sedan uppdateras i realtid. T.ex. kan du lägga in en omröstning i ett mail i outlook och sedan följa hur alla röstar i realtid. Samma komponent ska också kunna användas t.ex. i chat i ett Team. Komponenter kan sedan samlas på en arbetsyta där du ser status och var komponenterna delats. En arbetsyta kan vara t.ex. ett projekt (Preppa inför mässa) och en komponent kan vara en lista med saker vi ska ha i montern. Komponenten kan sedan delas i olika appar, outlook, teams m.m. där folk kan lägga till saker att ha i montern och rösta på förslaget m.m. Loop ska också få stöd för Co-Pilot som är Microsofts nya AI verktyg som ska hjälpa dig i arbetet.

Nytt sätt att märka dokument och mail med etiketter Att märka dokument med etiketter som Microsoft 365 sedan kan använda för hantering av dokument eller känsliga uppgifter är en riktigt trevlig funktion som inte så många använder. Nu blir det lättare att sätta en etikett på ett mail eller ett dokument då det kan göras direkt från titelraden i dokumentet, se bilden.

Booking appen tas bort på mobila enheter Booking är ett bokningsprogram där du kan publicera en kalender med möjlighet att boka de tjänster du tillhandahåller på webben. Tidigare har det funnits appar för Booking på respektive leverantörers appbutiker. I framtiden finns booking bara som app i Teams samt på webben.

Anpassade mallar för Whiteboard Whiteboard appen får stöd för anpassade mallar.

Microsoft Authenticator Lite in Outlook På mobila enheter kommer man att kunna slå på en authenticator lite för att enkelt kunna slå på multifaktor autenticering för de som inte har den fulla authenticator appen eller inte klarar av att ladda ned och konfigurera authenticator appen.

Möjlighet att ändra svar i forms Användare får möjlighet att ändra sina svar så länge undersökningen är aktiv. När undersökningen stängs kan man inte ändra sina svar

Exchange / Outlook

Reaktioner på epostmeddelanden Framöver kommer du att kunna reagera på epostmeddelanden. Epost tar ett steg närmre chat.

Bookings with me Denna funktion kommer I den nya Outlook klienten samt i Outlook på webben. Visst är det jobbigt när man ska boka ett möte och man inte kan se tillgängligheten för den du ska boka med. Med Bookings with me kan man publicera en slot i sin kalender och låta andra boka din kalender direkt. När bokning är gjord får ni båda ett mail med bokningsdetaljer.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att begära filer Möjlighet kommer att begära in filer i Sharepoint, vilket innebär att man kommer att kunna skapa en yta dit andra kan ladda upp filer utan att se vad som finns i ytan i övrigt eller vad andra laddat upp till samma yta. Ett välkommet tillskott tycker vi på Essensus.

Ny inställning i OneDrive klienten Tidigare fanns en knapp som gjorde att du kunde slå av Files on demand. Istället får man som Files on Demand användare 2 nya knappar, ladda ned filer när du öppnar dem och ladda ned alla filer nu.

Regler som leder till att mail skickas Har man en regel på en Sharepoint-lista som leder till att mail skickas, t.ex. när en ny rad lägg till i en lista så kommer detta mail framöver att skickas från den användare som senast ändrade i regeln. Tidigare har avsändaren varit no-reply@sharepoint.com

Teams

Min aktivitet försvinner Under aktiviteter kunde man förut välja att se sina egna aktiviteter och där se allt man gjort i Teams. Microsoft plockar bort denna funktion. Man fokuserar istället på aktiviteter som andra gjort men som påverkar dig.  

Funktioner flyttar till Teams Premium Följande funktioner flyttas till Teams Premium när Teams Premium släpps. En del funktioner finns kvar för test i 30-60 dagar efter Teams Premium släpps:

Live översättning av undertexter,

Anpassade scener för tillsammans-läge

Loggning med tid för anslut och frånkoppling av användare i Teamsmöten

Virtuella mötesbokningar

SMS notifieringar

Analyser för organisationer i Admin Center

Vyer för schemalagda köer

Ny mötestyp Eftersom denna mötestyp är en Premium-funktion kommer denna antagligen bara vara tillgänglig för Premium-användare. När du bokar möte kommer du kunna välja Virtuell mötesbokning. En funktion för de som tillhandahåller möjlighet att t.ex. boka virtuell rådgivning för kunder.

Stöd för filter Teams får stöd för filter i videomöten.

Schemalagda meddelanden Möjlighet att schemalägga tidpunkt för att sända meddelanden.

Fjärrstyrning av Teams rum Möjighet kommer att fjärrstyra ett Teams-rum från din Teams klient. Teams remote room måste sättas igång på din enhet för Teams rum.  

Customer Lockbox Customer Lockbox lanseras för Teams. Customer Lockbox är ett sätt att säkerställa att enbart du som kund kan komma åt din data, samtidigt som du kan tilldela Microsoft rättigheter att under supportärenden komma åt din data. Viktigt för kunder med höga krav på sekretess.

Automatisk nedtagning av hand Funktion för automatisk nedtagning av hand lanseras. När man fått ordet i ett Teams möte tas handen automatiskt ned.

Forms appen ersätts med Polls appen i chat och möten

Support för en ny policy Ny mötespolicy som kräver tillåtelse av alla medlemmar innan inspelning görs av mötet. Innan användaren ger tillåtelse kommer användarens ljud, skärm och kamera inte att spelas in.

Funktion för att undvika rundgång En funktion lanseras i Teams appen. Om man går med i ett möte med ytterligare en enhet och Teams känner att ljudet redan finns i mötet så kommer den att stänga mikrofon och högtalare på den enhet som går med i mötet tillsammans med ett meddelande om att detta gjorts för att undvika rundgång.

Policy för lobby Det finns redan en möjlighet att välja ”Personer jag bjuder in” som de som inte behöver hamna i väntrum. Men detta fungerar inte i dagsläget med distributionslistor. Framöver kan du lägga till en distributionslista och då kommer användarna i den listan att kunna gå förbi lobbyn

Påminnelser för schemalagda Webinarier Möjlighet att schemalägga påminnelser inför webinarier för att påminna de som anmält sig.

Gemensamma anteckningar i Teamsmöten Nytt sätt att skapa agenda / dokumentera / skapa uppgifter kommer. I Teams möten kommer du att ha en knapp som heter Notes. Detta är en Loop komponent, se tidigare punkt. Detta möjliggör att man tillsammans kan anteckna, skapa att göra listor som kommer rakt in i användarens ToDo m.m.

.

Administratörer

Exchange / Outlook

Testmeddelanden för att felsöka Det lanseras en cmdlet som kallas Test-Message för att felsöka Transport regler och DLP regler.  Med denna kan man själv felsöka utan att behöver kontakta Microsoft support.

Övrigt

Fel på publicerade IP-adress listor Har du satt filtrering på Microsofts IP-nät så fanns det ett fel i en lista som publicerades i början på året. Nätverk 20.23.198.120 skulle vara 20.23.199.120 och 20.99.133.218 skulle vara 20.99.132.218.