Nyheter i Microsoft 365 – december 2022

Höjning av Lagacy licenser I Mars 2022 gick Microsoft ut med sitt nya licensprogram NCE. Tanken var att Legacy licenser skulle upphöra i juni. Så blev det inte, därför finns Legacy licenser kvar för de som tidigare haft detta. Alla nya licenser måste dock köpas via NCE. För de som fortfarande kör Legacy licenserna kan det vara bra att veta att det kommer en höjning av pris från 1 jan 2023.

Generellt

Enklare att nå filer Det kommer att bli enklare att nå filer från Office-paketen. Quick Access kommer att finnas när du ska öppna filer, man kommer att kunna nå filer som finns i t.ex. Teams istället för att gå via Sharepoint. Idag är det lite otydligt för användare var man ska hitta sina filer. Detta blir alltså lättare framöver.

MultiFaktor Autentisering Framöver kommer administratörer att kunna välja att lägga till funktioner för att säkerställa att användare inte bara godkänner MultiFaktor-autentiseringar av ren vana. Efterhand som användare vänjer sig vid att godkänna inloggningar på telefonen kan det bli så att man godkänner av ren vana eller för att man är trött på att få förfrågningar och detta utnyttjar hackers genom att ”trötta ut” användare.

Administratörer kan därför välja att slå på nummermatchning eller att visa geografisk plats för inloggning tillsammans med förfrågan. Vissa förfrågningar som t.ex. återställning av lösenord kommer att ha detta påslaget som standard. Man knyter samma förfrågningen med inloggningsrutan genom att man måste ange siffrorna i förfrågan när man godkänner på sin telefon. Det är ganska likt hur det fungerar på banken fast omvänt, när du skrivit användarnamn och lösen får du får siffror som måste matas in när du godkänner i Telefonen. Vid mindre viktiga inloggningar kanske man bara väljer att skicka med plats för inloggning och förhoppningsvis avböjer användaren en förfrågan om den kommer från exempelvis Kina. Det är viktigt att uppgradera sin Authenticator-app för att få stöd för detta.

Cameo i PowerPoint Live Cameo kommer att ge möjlighet att välja var på dina slides du vill att din kamera ska synas. Cameo ska bli ett objekt precis som Gifs och få stöd för morphning och annat precis som övriga grafiska objekt.

Exchange / Outlook

Signaturer per konto En efterlängtad funktion. Microsoft kommer framöver att spara din mailsignatur centralt istället för per enhet. Det innebär att du inte behöver göra om dina signaturer när du får ny dator eller om du ska använda webversionen.

Sharepoint och Onedrive

Möjlighet att ändra URL för Sharepoint För organisationer med mindre än 10 000 Sharepoint-siter kommer man att kunna ändra sin standard-URL för Sharepoint. Som standard har denna varit döpt till samma som din tenant-domän och detta har inte kunnat ändras.

3 nya mallar för Sharepointsidor 3 nya mallar för Sharepoint sidor lanseras. En för HR, en för Event och en för kontraktshantering.

Teams

Breakout rooms för telefondeltagare Deltagare via telefon kommer framöver få stöd för att delta i breakout rooms. De kommer också få möjlighet att höra announcements. De kan också återgå till huvudrummet om detta tillåts.

Videoklipp i Teams-chat Framöver kommer man att kunna göra små 1-minutersklipp i Teams-chatten för att kunna kommunicera med sina kollegor.  

Planner stöd för formatering och bilder Framöver kommer Planner att få stöd för formatering av Text i uppgifter samt möjlighet att infoga bilder.

Akivitet-appen Under aktivitet i Teams web eller desktop kommer man inte längre att kunna välja ”Min aktivitet”. Här har man tidigare hittat allt man gjort i Teams senaste tiden. Istället fokuserar Microsoft på att bygga Feed med information man tror att du behöver. Vidare kommer man att kunna göra notifieringar ”olästa” med en knapp.

Advanced virtual appointments Möjlighet kommer att komma framöver i Teams att hantera virtuella besök och koppla dessa till Booking. Med Microsoft Teams Premium licensen får man en komplett överblick och kan hantera bokningar via Bookings eller egen kalender. Kunder kan själv gå in och boka möte om så önskas. Man kan också ta drop-in besök under vissa tider. Allt sammanfattas i en bra dashboard där en Team-leader kan få överblick över allas kalendrar.

Övrigt

Internet Explorer 11 stängs av helt Med säkerhetsuppdateringen som kommer i feb 2023 kommer Microsoft helt att stänga ned Internet Explorer 11. Ikoner tas bort och man kommer att dirigeras om till Edge istället. Access till OneDrive och Sharepoint kommer inte heller att tillåtas från Internet Explorer 11.

Administratörer

Exchange / Outlook

Epost-flöden nytt användargränssnitt Microsoft ändrar om så att nya EAC kommer att användas för att skapa regler för mailflöden. Det mesta kommer att fungera som innan, men det finns ändringar i ett par flöden. Till exempel är regler avstängda som standard när de skapas. En ny steg-för-steg guide för att skapa regler. Standardsidan visar numera också vilka regler som avbryter vidare regelmatchning.

Konvertering av Distributionslista till Unified Grupp ej längre möjlig Microsoft tar bort möjligheten att konvertera en distributionslista till en unified grupp.

Office 365 Message Encryption flyttas till Microsoft Purview Encryption Detta innebär också en förbättring för hur krypterad epost hanteras och visas för slutanvändare. Vidare krypteras också supportade bifogade filer om de laddas.

Möjlighet att ändra time-out för NDR Standard är time-out för NDR 24 timmar. Detta kan nu ändras av administratörer. Värde som tillåts är mellan 12-24 timmar. På så vis kan man snabbare få veta om ett meddelande inte kan levereras