Nyheter i Microsoft 365 – juli 2022

Exchange / Outlook

Loop components  Från och med Augusti och framåt kommer Microsoft introducera samarbets-komponenter som man kan infoga bland annat i mail, som gör att man i realtid kan samarbeta i innehållet i ett mail. Redan idag kan man ju skicka omröstningar, detta ser ut att ge fler komponenter som kan användas för att göra epost mer ”live”.

Påminnelse – .Net 4.8 och WebView2 krävs för att Teams Meeting Add-In i Outlook ska fungera För att add-in för Teams ska fungera som tänkt måste dessa program finnas på klienten.

Nytt utseende för navigering i outlook Nytt navigeringsfält till vänster i Outlook. Ska göra det enklare att växla mellan mail, kalender o.s.v. Även möjlighet att lägga till egna appar, såsom ToDo, Bookings m.m. Se bild nedan.            

Teams

Möjlighet att casta Teams klient till Teams room Om du är i ett rum med Teams Rum-system kommer du att kunna casta din dator till rumssystemet för att visa upp innehållet på din skärm på skärmen i rummet. Funktionen baseras på bluetooth och bluetooth-beaconing måste vara påslaget på ditt rum-system.

Ny automatisk grupp Numera kan du nå alla ägare till ett team genom att skriva @Team Owners

Delade kanaler En ny typ av kanaler lanseras, delade kanaler. Delade kanaler kan spänna över flera Team och har egna behörigheter. De backas av Azure B2B Collaboration vilket kommer att innebär att man kommer att kunna bjuda in externa användare utan att de blir gäster i organisationen, vilket är ett måste om du bjuder in externa organisationer till Teams idag. Stöd kommer att finnas för Tabs, Bottar, Möten (både möten nu och schemalagda) och Information Protection möjligheter.

Gå med i möten med hjälp av mötesid och lösen Ett nytt sätt att ansluta till möten i Teams kommer. Med detta nya sätt kan du gå med i möten med endast ett ID och ett lösenord.

SpeakerCoach Teams kommer att få en coach för den som är presentatör. Under och efter mötet får du små tips från din coach. Tipsen kommer att hjälpa dig att bli en bättre presentatör och kan stängas av om så önskas. Efter mötet får du en sammanfattning med alla tips du fått.

Cameo i PowerPoint Live Användare kan använda Cameo för att integrera sin video från Teams in i Powerpoint-presentationer i Power Point Live. Begränsningar finns, t.ex. visas inte videon på mobila enheter och videon kommer inte heller med på inspelning om du skulle spela in mötet. Men ett sätt att integrera din video lite mer sömlöst in i din presentation som stödjer funktioner som stöds om du integrerar annan media såsom GIF’s eller bilder.

Q&A i Teams möten Möjlighet att sätta upp en chat för att ställa frågor och publicera svar. Denna fuktion har funnits i live-event tidigare, men kommer till ”vanliga” team-möten och kan stängas av eller slås på under mötesinställningar.

Möjlighet att tilldela platser i Together-mode Möjlighet kommer att finnas att tilldela platser i Together mode.

Sharepoint och Onedrive

Streams uppspelning i Hero-webparten Hero kommer framöver kunna spela upp video från Stream direkt på websidan, utan att du behöver lämna den.

Dela dokument i granskningsläge När du delar dokument kan du framöver dela med rättigheten granskning som låter användaren infoga kommentarer men inte ändra i dokumentet.

Övrigt

Nya Yammer upplevelsen Om en månad kommer alla att flyttas över till nya Yammer upplevelsen. Administratörer kan stänga av den nya designen om så önskas.

Microsoft Power Pages Ett verktyg för att göra externa websidor, med många av de verktyg som finns i Office 365 såsom chat-bottar, rapporter och formulär

Administratörer

Teams

Admin-app för administratörer En ny admin-app kan köras från Teams-klienten för att hantera administratörsinställningar för Teams direkt från klienten.

Outlook för MAC Outlook för MAC får stöd för kvarhållningsprinciper