Nyheter i Microsoft 365 – oktober 2022

Exchange / Outlook

FindTime ersätts och blir Scheduling Poll Find time är en plugin till Outlook som man kan använda för att skicka flera förslag på mötestider som deltagare sedan får rösta på. Från årsskiftet kommer FindTime att ersättas med Scheduling Poll och bli en standardfunktion. I outlook på webben kommer funktionen ännu tidigare.

Förslag för att slå ihop dubletter för kontakter En funktion kommer från november framåt där Outlook på webben kommer att känna av kontakter som är dubbletter och föreslå att man ska migrera ihop dem. Popup rutor kommer att göra dig uppmärksam på dubbletter och föreslå hur man ska slå ihop dem.

Ny upplevelse i sökfunktionen i Outlook för mobilen Sökfunktionen uppdateras i Outlook för mobilen enligt nedan. Man lägger till aktiviteter med information om aktiviteter kopplat till kollegor och dokument.

S/MIME och Outlook för mobilen Outlook för mobilen får stöd för flera certifikat som kan användas för att skicka krypterade mail med S/MIME för signering och kryptering.

Microsoft släpper stödet för iOS 14 Då Microsoft stödjer de 2 senaste versionerna av iOS och iOS nu är uppe i version 16, planerar man att släppa stödet för ver 14. Uppgradera din enhet snarast möjligt för att se till att ha stöd för alla funktioner i Office 365

Outlook Light klient för Android För enheter som behöver en mindre klient som inte har så mycket prestanda släpper Microsoft nu en light klient av Outlook. Klienten har stöd för Hotmail, Exchange och Microsoft 365.

Yelp och Trello tillägg tas bort Tillägg för Yelp och Trello i outlook tas bort.

Sharepoint och Onedrive

Modern Experience för Term store En uppdaterad sida introduceras för hantering av Termer globalt. Du når den via Sharepoint admin center under innehållstyper.  Allabefintliga innehållstyper beveras, men presenteras i det modernare Modern Experience.

Länkar i ny flik När du infogar en länk kan du välja att den ska öppnas i nytt flik.

Privata utkast Möjlighet finns att skapa privata utkast av nya Sharepoint sidor och Nyheter, som bara ses av dig själv, administratörer och de du väljer att dela dem med.

Ny aktivitetsvy i OneDrive En ny kolumn introduceras i mina filer som heter aktiviteter. Där kan du se omnämnanden och aktiveteter som är kopplade till dina filer.  

Behåll etiketter och skydd vid skapande av PDF Om du skapar PDF från Microsoft applikationer så ska detta innebära att du behåller etiketter och skydd. Denna funktion är i public preview. Om du sprarar med arkiv, spara som eller exporterar till PDF.

Spelning av videos i Hero webpart Video som läggs till i Hero webparten spelas inline. Detta gör att användare kan spela upp videon utan att lämna Sharepoint-sidan.

Teams

Delade kanaler En ny typ av kanaler lanseras som heter delade kanaler. Detta är en ny typ av kanaler som existerar utanför Teamets gränser. Du kan lägga till kanalen i flera Teams och även lägga till externa medlemmar från andra organisationer. Denna kanal är perfekt för samarbete med andra organisationer eftersom kanalen läggs till i deras Teams-klient och man kommer åt kanalen även utan att byta organisation. Detta kräver dock att man slår på B2B direct connection vilket kräver Azure AD P1 licenser. Kontakta oss för hjälp med detta.

Excel Live i Teams möte I sittande mote man man tillsammans editera och jobba i excel-filer genom att dela dem genom Excel live. Excel-filen måste finnas i OneDrive eller Sharepoint för att finnas tillgänglig i Excel Live, du kan såklart ladda upp den från datorn. Funktionen kommer från mitten av oktober och rullas ut till slutet på november.

Breakout rooms Möjlighet ges att skapa Breakout-rum i förväg och även att tilldela deltagare till rummen i förväg, antingen manuellt eller med automatik.

Chatta med distributionsgrupper Numera kan du chatta med distributionsgrupper, säkerhetsgrupper som är kopplade till mail och Office 365 grupper som redan finns. Såklart kan man inte chatta med fler än 250 användare, då detta är gränsen för chat-funktionen i Teams.

Automatisk stängning av inaktiva möten Möten med en ensam deltagare som pågått i 10 min kommer att få en notifiering där man har 3 min på sig att avbryta nedstängning, annars avslutas mötet automatiskt.

Adobe Acrobat standard app för PDF Du kan numera sätta Acrobat som standardläsare för PDF:er i Teams. Man behöver dock lägga till Acrobat-appen i Teams. Allt detta sätts i backend av administratörer och kan sättas med policys till utvalda grupper. Kontakta oss för hjälp med att konfigurera detta.

Anpassad nedladdningsmapp I dagsläget hamnar allt du laddar ner från Teams i nedladdat. Framöver kommer du att kunna anpassa vad du vill lägga nedladdat material. Du gör detta under inställningar, tryck på de 3 prickarna och sedan inställningar, filer. Du hittar de 3 prickarna längst uppe i högra hörnan av klienten bredvid cirkeln med dina initialer.

Lämna ett möte på samtliga enheter När du trycker på lämna möte får du framöver ett alternativ att lämna mötet på alla enheter om du är inne i ett möte på mer än en enhet.

Uppdateringar till Teams room system Man ändrar lite på layout för att göra upplevelsen bättre. Beroende på om man har 16:9 eller 21:9 skärm så anpassas layouten för att ge bästa upplevelse. Man kan också stänga av och sätta på visning av video från rummet. Vidare kan man ha 3 x 3 video på varje skärm med totalt 18 bilder på deltagare i vanligt galleri. Tillsammans-läget eller stort galleri kommer fortfarande ha stöd för upp till 50 video

Live textning med översättning Du ska nu kunna välja textning i det språk du föredrar och Microsoft Cognitive Service Speech Translation Capabilities översätter live. En trevlig funktion när du känner dig osäker på det talade språket.

Q & A kan läggas till i ett Teamsmöte Denna är framför allt intressant vid större möten. Du kan vid schemaläggning av möte slå på Q&A. Där kan deltagare ställa frågor som du modererar och publicerar i mötet.

Möjlighet att återställa borttagna taggar Man lägger till en återställningsfunktion under hantera taggar i Teamet. Detta för att man ska kunna återställa borttagna taggar.

Schemalägg inlägg Precis som i outlook kommer du att kunna schemalägga inlägg så att de skapas i framtiden. Perfekt om man har chattar med personer i olika tidszoner och du inte vill störa en kollega mitt i natten.

Video Clips i chat Du kommer att kunna skicka små videoklipp på upp till 1 minut i chatten i Teams

Övrigt

Möjlighet att samarbeta på Android och iOS enheter i krypteringsskydade dokument. Dokument som skyddas med Microsoft Purview Information Protection kan snart editeras på ovan enheter i läget där flera är inne och jobbar i samma dokument samtidigt.

Konvertera formulär i Word och PDF till Forms Funktion kommer för att kunna konvertera befintliga formulär i Word och PDF till Forms.

Stream Nya funktioner för att spela in videos från din webkamera eller ditt skrivbord. Gå till stream.office.com och välja spela in ny video. Lägg på text och / eller effekter. Perfekt om du vill spela in hur nya affärssystemet fungerar eller andra instruktionsfilmer.

Administratörer

Exchange / Outlook

Slå av eller på merge av kontakter Funktion för att slå av eller på den nya funktionen för att föreslå sammanslagning av kontakter kommer att finnas i administratörsgränssnittet. Läs mer här:

Update insights – Microsoft Graph beta | Microsoft Learn

Lösenordsskydda nedladdningar från karantän För att minska risken för att någon klickar på nedladdat material från karantän ges möjlighet att lösenordsskydda nedladdat material. Detta för att man säkert ska kunna flytta filer från karantän till analysverktyg.

Teams

Adobe Acrobat standard app för PDF Du kan numera sätta Acrobat som standardläsare för PDF:er i Teams. Man behöver dock lägga till Acrobat-appen i Teams. Allt detta sätts i backend av administratörer och kan sättas med policys till utvalda grupper. Kontakta oss för hjälp med att konfigurera detta.

Övrigt

Defender for cloud apps Defender for cloud apps får nya IP-adresser, uppdatera kopplingar. Se mer här: Network requirements