Nyheter i Microsoft 365 – september 2023

Allmänt

Förbered dig för Microsoft 365 Copilot

Alla ser vi fram emot Co-Pilot. Än så länge är det bara tillgängligt för Early Acces organisationer. Men det finns lite man kan göra för att se till att man är redo för Co-Pilot. Se mer här.

Kryptering med dubbla nycklar Purview får stöd för kryptering med dubbla nycklar. Ena nyckeln sparas i Azure AD och den andra har du, vilket säkerställer att endast du kan få åtkomst till materialet. Detta görs med hjälp av en etikett som publiceras i Purview.

Uppdaterat utseende för Office på webben Uppdaterat utseende för att ge ett mer konsekvent utseende, inga menyer eller funktioner har flyttats.

Quick access i Windows appar I Quick access fältet kommer du att få möjlighet att från ett ställe spara både i Teams och Sharepoint. Om man öppnar dokument från delade bibliotek kommer dessa att synas här för att det ska bli snabbare och enklare att hitta rätt.

Möjlighet att färgkoda mappar i Sharepoint och OneDrive Som ett sätt att göra din upplevelse av OneDrive och Sharepoint mer personlig kommer du att kunna välja 16 olika färger att tilldela mappar.

Azure AD byter namn Azure AD blir Microsoft Entra ID.

Migrering mellan Google Forms och Microsoft Forms I admin-konsolen lanseras möjlighet att migrera från Google Forms till Microsoft Forms

Support flera konto ToDo iOS Microsoft inför support för flera konto i ToDo, du måste dock växla mellan konto för att se uppgifter från de olika kontona.

Tätare notifiering för karantän Defender När mail stoppas där man inte är helt säker på att de innehåller virus hamnar de i en karantän. Numera kan man få rapport över vad som finns i karantänen varje timme. Det gör att du snabbare kan hitta mail som hamnat i karantän

Nya åtgärder för Microsoft Secure Score Secure Score är en liten mätare för hur säker din Tenant är i Microsoft 365. Hör med oss för att få hjälpa att öka ditt secure-score.

Sharepoint

Nya webparts för Stream Stream Classic Webparts kommer att sluta fungera. Viktigt att uppdatera alla gamla webparts till den nya Stream (on SharePoint). I samband med detta kan också nämnas att videos som är lagrade i classic kan migreras över till nya versionen.

Twitter (X) webpart försvinner Eftersom Twitter uppdaterat sina användarvillkor tas webparten för Twitter bort.

Outlook

Work-Hours and location Funktion kommer för att definiera vilka tider du jobbar samt var du jobbar och vid vilken tid. Om användare konfigurerar WHL kan personer i organisationen se om de arbetar på kontoret eller på distans när de använder Schemaläggningsassistenten i Outlook på webben eller på Teams-profilkortet.

Teams add-in får stöd för multi-tenant multi-account support Add-in för mötesbokning får stöd för de nya B2B funktionerna.

OneDrive

Ny uppdaterad delad med dig i OneDrive Det blir enklare att hitta dokument som delas med dig och då även se i vilket läge de delades med dig. Se bild nedan.

Teams

B2B kopplingar lanseras på bredare front Med B2B kopplingar kan du koppla samma flera organisationer i Microsoft 365 och ge möjlighet att delta i möten, samarbeta i Teams m.m. utan att byta konto.

Nytt utseende i nya kanaler och nya Teams klienten De av er som testat nya Teams klienten har sett att man ändrat upplägget under konversationer. Nu kommer ytterligare förbättringar med en sido-bar där du kan se pinnade objekt, deltagare och aktiviteter. I denna kommer det också att komma en sökfunktion som bara söker inom kanalen.

Förändringar i mötesanteckningar Mötesanteckningar förbättras och får nya funktioner.

Som synes har man möjlighet att skapa agenda och mötesanteckningar men även uppgifter som kommer att synkas in i en planner och därmed också stöd för att få uppgifterna in i ToDo.

Agenda m.m. är loop komponenter så man kan infoga dessa i chat, email m.m. och samarbeta och skapa dessa tillsammans med sömlös uppgradering mellan alla verktyg.

Tillsammans-läget förbättras Nya funktioner införs för tillsammans läget. Etiketter med namn, visning av uppräckt hand, status-indikation för uppmärksamma o.s.v. kommer nu att finnas i tillsammans-läget.

Whiteboard funktionen blir tillgänglig i Teams Whiteboard kan läggas till som en flik i en kanal. På så vis kan man preparera en Whiteboard inför ett möte eller fortsätta samarbeta kring en whiteboard efter ett möte   

Breakout rooms får slumpvis tilldelning Vill du dela in delagare i breakout rooms med slumpvis indelning kan du göra det nu. Du kan också välja att slumpvis dela in de deltagare som inte redan är indelade i rum och på så vis fördela de som tillkommit efter att du planerade dina breakout rooms.

Uppdateringar till Bookings i Teams Premium Som vi tidigare informerat om kommer uppdateringar för bookings och virtuella möten för de som har Teams premium. Bland annat on-demand möten där man kan vara tillgänglig virtuellt för t.ex. rådgivning. Nu kommer möjlighet att se vilka som står på kö i Teams, se väntetider och chatta med de som befinner sig i väntrummet. Även schemalagda möten ges möjlighet att chatta och informera om t.ex föregående möte drar ut på tiden.

Intelligent sammanställning av möten Användare som har premium licens får möjlighet att få en AI-genererad sammanställning av möten. T.ex. kan man komma åt inspelningar, transkribering, höjdpunkter m.m.

Textning av möten nu en Premium-funktion Textning och realtids-översättning av vad deltagare säger i möten flyttas nu in i Premium licensen.

Blockera åtkomst till chat i Teams möten för anonyma gäster Administratörer kommer snart kunna blockera läs-åtkomst till chatten i Teams-möten för anonyma gäster. Idag har man redan möjlighet att blockera skriv-åtkomst

WIKI övergår till OneNote Vi har tidigare informerat om att Wiki kommer att ersättas med OneNote. Detta är nu i utrullning och möjlighet finns att importera Wiki sidor in i OneNote.

Visio personal Visio personal, en enklare web-version för Visio blir tillgänglig som app i Teams. Läs Visio-ritningar och gör enklare ritningar.

Automatisk nedtagning av hand efter att man fått ordet Funktion testas och är på väg. Deltagare som har handen uppe får en påminnelse om man fortsatt har handen uppe efter att ha fått ordet.

Kräv godkännande för inspelning En ny policy kommer att kunna kräva uttalat godkännande för inspelning av möte av samtliga deltagare.

Uppgradering av Lists Nya funktioner introduceras för lists, bl.a. ratings, dra och släpp för bilder, ändra vy med flikar och möjlighet att se vilka andra som är inne i listan.

Möjlighet att begränsa antalet deltagare med samma länk i publika webinar Om du kör publika webinar kan deltagare anmäla sig och få en länk. Denna länk kan idag användas på obegränsat antal enheter, framöver kommer detta kunna begränsas till max 3 enheter.

App för hantering av möte En app släpps där du kan hantera och förbereda alla dina schemalagda möten.

ADMIN

Pausa firmware uppdateringar för Teams-enheter Möjlighet att rulla ut firmware uppdateringar för Android enheter på ett mer strukturerat sätt.

Bättre stöd för Drivrutins- och firmware-uppgraderingar i Intune Fullständig kontroll för att pusha ut firmware och drivrutiner med versionskontroll och rapportering.

IPv6 i Azure AD Användare som ansluter mot Microsoft 365 med IPv6 kan bli blockerade om man satt conditional access via IPv4. Det kan också bli fler MFA förfrågningar.

Support upphör för Windows server 2012 10 oktober upphör support för Windows Server 2012.

Windows server 2022 Azure Edition får stöd för hotpatch Månatliga uppdateringar kommer att kunna hotpatchas, även med desktop experience vilket kommer att minska nedtid för servicefönster.