Nyheter i Microsoft 365 – april 2022

Exchange

Ny logo för karantän-mail Microsoft ändrar logo för mail gällande karantän-notifieringar. Det är viktigt att man som användare är uppdaterad med hur dessa mail ska se ut.

Dynamiska sändgrupper Dynamiska sändgrupper skapas utifrån filter och dessa uppdateras idag varje gång man skickar ett mail till sändgruppen. Att skapa dessa kan ta lång tid och generera fel som gör att mailet blir försenat eller stoppas. Nya dynamiska sändgrupper kommer att uppdateras en gång per dygn och vara populerade med medlemmar. Skapar man en ny grupp kan det ta upp till ett par timmar innan gruppen är redo att användas första gången.

Alla möten blir online-möten En del har kanske redan märkt att alla möten som skapas blir Teams-möten. Skulle man inte ha eller använda Teams så kommer Outlook framöver att infoga möteslänkar även för andra leverantörer, ex. vis Zoom, Cisco webex m.fl. Outlook känner av vilka add-ins du har i klienten och sätter standard efter detta.

Teams

Omdöpning av kanaler och Team, synk med Sharepoint Microsoft har skapat en mer konsekvent upplevelse när man döper om Team och kanaler. Framöver kommer även underliggande resurser i Sharepoint att döpas om motsvarande de ändringar som görs i Teams.

Delning av Whiteboard i möte En tillfällig delning av Whiteboard även med externa resurser kommer att vara standard under Teamsmöten. Deltagare får inte tillgång till själva whiteboardfilen utan delningen sker mer likt den som görs med PowerPoint och gäller bara under mötet. Har man slagit av extern delning kan det bli problem med denna funktion, då kan man slå på delning av Whiteboard endast via PowerShell.

Pin chattmeddelande Möjlighet att nåla fast ett meddelande i chatten med information som ska vara tillgänglig för alla i chatten.

Delning av ljud från datorn även i webklienten Möjlighet kommer att även kunna dela datorljud från webklienten.

Hantera taggar Möjlighet kommer att finnas att återställa borttagna taggar.

Customer lockbox Lockbox i sig är ingen ny funktion och har funnits för Sharepoint, Onedrive och Exchange sedan innan. Lockbox används för att ge Microsoft tillgång till data vid support. Med extra säkerhet och E5 licenser kan man se till att Microsoft inte kommer åt data i din tenant. För att ändå kunna få support kan du tillfälligt ge Microsoft tillgång till data genom en lockbox där du tillfälligt ger Microsoft möjlighet att komma åt data i din tenant. 

Video-filter för focus och ljusstyrka Teams får filter för Fokus och ljusstyrka som användaren kan justera före anslutning och under mötet.

Support för möten i Firefox Stöd för delning av skärm och ljud.

Sharepoint och Onedrive

Tydligare identifiering av mappar som är kopplade till Teams Går du in i ett dokumentbibliotek som är kopplat till Teams så kommer de mappar som är kopplade till Teamet och kanaler i Teamet att synas, så att man tydligt kan se vilka mappar som är kopplade till Teams och vilka som ligger utanför. Se ”In Channels” nedan.

Lists Lists kan användas både under Sharepoint och Teams. En av vyerna man kan använda för att visa en lista är en Kalendervy. I kalendervyn finns i högerspalten en möjlighet att se alla icke-schemalagda uppgifter så att man får en chans att schemalägga dessa.

Övrigt

Stöd för flera konton i webläsare Med början i april och fram till juni kommer Microsoft släppa stöd i webläsare för att kunna vara inloggad i flera organisationer och ändra mellan dessa organisationer, både vad gäller personal- och workaccount.

Briefing mail i början av dagen Microsoft kommer att skicka dig breifing mail i början av dagen om det finns utestående uppgifter eller bokade möten under dagen. Det krävs att du minst har en punkt under dagen som Microsoft upptäcker som en punkt du behöver känna till eller förbereda dig för. Mailet kommer från Microsoft Viva plattformen.

Projekt funktionalitet i E3 och E5 Om en användare som har en E3 eller E5 tilldelas ett projekt kan den användaren gå in och se och rapportera sina uppgifter och klarmarkera utan att behöva en Project-licens. Gäller Tenants som har Project plan 1,3 och 5 i sin tenant.

Slut på support Office 2013 I april 2023 får Office 2013 inte längre några uppdateringar. Fasa ut installationer av Office 2013 innan dess.


För administratörer:

Exchange

Safelink inställningar  Safelink inställningar flyttas till anpassade policies istället för globala inställningar.

Plus-adressering Som tidigare meddelats ska man kunna lägga till taggar till sin mailadress genom att skriva +tag innan @. Ex. vis patrik+microsoftnyheter@domän.se när man tecknar sig för t.ex. en maillista och på så vis kunna sortera in dessa mail direkt i en folder. En del kunder ville inte ha denna möjlighet då den kan ställa till det för hybridinstallationer som använder + tecken i adressering. Möjlighet att stänga av detta finns nu och måste göras snarast, då Micrsoft annars slår på funktionen.

Teams

Inställning för bandbredd vid roaming Policies kommer att finnas tillgängliga för att ställa in hur mycket bandbredd Teams klienten ska få använda på olika platser i världen. Ska underlätta när man vet att man åker till platser med begränsad bandbredd.

Övrigt

Branding för Single Sign on sidor. Möjlighet ges i Azure AD för företag att anpassa länkar för självbetjäning av återställning av lösenord. Idag hamnar man på Microsoft-anpassade sidor för detta.

Byte av certifikat för meddelandetjänster och telefoni. Microsoft byter ROOT certifikat för meddelande-, mötes- och telefonitjänster. Inget som ska påverka vid standardanvändning, men har man 3:e partstjänster som kopplar mot dessa tjänster kan man behöva se till att dessa uppdateras med nya certifikat.

Möjlighet att sätta policy för utloggning för företag Inställning kommer för att kunna sätta en inställning som gäller hur lång tid med inaktivitet som ska gälla för utloggning från Microsoft 365 Webappar.